bi safe

Poprawa stanu biologicznego gleby

Działanie nawozu mikrobiologicznego bi safe, ma za zadanie poprawę stanu biologicznego gleby, ograniczenie występowania patogenów glebowych oraz zwiększenie dostępności makro- i mikroelementów. Bi safe wspiera rozwój korzystnej mikroflory glebowej, poprawia jej strukturę oraz stymuluje wzrost i plonowanie roślin. Preparat zawiera skoncentrowane formy mikroorganizmów ryzosferowych, które biorą udział w przemianach azotu, fosforu i potasu w glebie, co zwiększa jej zasobność w składniki pokarmowe poprzez szybki rozkład materii organicznej. Dzięki sypkiej formie preparat do poprawy stanu biologicznego gleby posiada wysoką trwałość i skuteczność.
Pobierz świadectwo kwalifikacji ECO
Dostępne opakowania:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg

Zalety stosowania:

Zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin
Poprawa stanu biologicznego gleby i jej zdrowotności
Naturalna stymulacja ukorzeniania i kiełkowania nasion
Przyspieszenie rozkładu materii organicznej w glebie
Poprawa struktury i zasobności mikroflory glebowej

Opis produktu:

Działanie
Skład
Dawkowanie

Poprawa życia biologicznego gleby i rozwój korzystnej mikroflory są efektem zwiększonej aktywności mikroorganizmów glebowych, w tym bakterii, grzybów i pierwotniaków. Te mikroorganizmy przyczyniają się do dekompozycji materii organicznej, mineralizacji składników odżywczych, poprawy agregacji gleby oraz antagonistycznego oddziaływania na patogeny glebowe. W efekcie tych procesów, gleba staje się bardziej żyzna i optymalnie dostarcza składniki odżywcze dla roślin uprawnych, co przekłada się na ich zdrowszy wzrost i zwiększone plonowanie. Takim działaniem odznacza się nawóz mikrobiologiczny bi safe do poprawy stanu biologicznego gleby. 

Preparat bi safe działa głównie poprzez optymalizację biologicznej aktywności w glebie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ryzosfery, czyli strefy bezpośredniego otoczenia korzeni roślin. Mikroorganizmy obecne w tym produkcie nie tylko poprawiają strukturę i żyzność gleby, ale także aktywnie przyczyniają się do zdrowego rozwoju roślin poprzez uwalnianie składników odżywczych i korzystny wpływ na jakość gleby. Bi safe wspomaga również procesy odżywiania roślin poprzez efektywną dostępność składników pokarmowych w tym makro i mikroelementów. Dodatkowo, obecność odpowiednio dobranych szczepów bakterii Bacillus sp., grzybów i promieniowców, wpływa na ograniczenie występowania patogenów poprzez wytwarzanie przez nie metabolitów ograniczających rozwój grzybów patogenicznych,  konkurowanie z nimi o zasoby pokarmowe oraz miejsce do rozwoju. Sprzyja to budowaniu naturalnej równowagi biologicznej w glebie.

Odpowiednio wyselekcjonowane i dobrane szczepy: 

  • Bakterii Bacillus sp. w ilości nie mniejszej niż  3x109 JTK na gram produktu
  • Niepatogennych grzybów glebowych w ilości nie mniejszej niż niż 1x107 spor w 1 gramie produktu
  • Niepatogennych promieniowców glebowych w ilości nie mniejszej niż 2x106 spor w 1 gramie produktu

Stosowanie na glebę przed siewem i sadzeniem roślin oraz na jesieni pozbiorczo, na glebę z resztkami pożniwnymi w formie oprysku w dawce: 1-2 kg/250-350 l wody/ha.
Opryski wykonywać rano lub wieczorem przy temperaturze powyżej 10°C.

Dodatkowe informacje:

Nawozu bi safe nie wolno stosować z fungicydami. Jest to jedyny preparat na rynku w formie proszku zawierający tak ogromną ilość bakterii w 1 gramie produktu. 

Może Cię zainteresować:

bi protect FOREST

Do upraw leśnych
Dba o zdrowotność roślin iglastych
Zobacz

bi protect

Preparat mikrobiologiczny
Wspomaga zdrowotność roślin
Zobacz

bi complex max

Preparat mikrobiologiczny
Kompleksowo poprawia strukturę gleby
Zobacz

STOP DROP FLOWER

Dla sadownictwa
Przeciw przedwczesnemu opadaniu kwiatów
Zobacz
1 2 3 14
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram