bi safe

Poprawa stanu biologicznego gleby

Działanie nawozu mikrobiologicznego bi safe, ma za zadanie poprawę stanu biologicznego gleby, ograniczenie występowania patogenów glebowych oraz zwiększenie dostępności makro- i mikroelementów. Bi safe wspiera rozwój korzystnej mikroflory glebowej, poprawia jej strukturę oraz stymuluje wzrost i plonowanie roślin. Preparat zawiera skoncentrowane formy mikroorganizmów ryzosferowych, które biorą udział w przemianach azotu, fosforu i potasu w glebie, co zwiększa jej zasobność w składniki pokarmowe poprzez szybki rozkład materii organicznej. Dzięki sypkiej formie preparat do poprawy stanu biologicznego gleby posiada wysoką trwałość i skuteczność.
Dostępne opakowania:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg

Zalety stosowania:

Zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin
Poprawa stanu biologicznego gleby i jej zdrowotności
Naturalna stymulacja ukorzeniania i kiełkowania nasion
Przyspieszenie rozkładu materii organicznej w glebie
Poprawa struktury i zasobności mikroflory glebowej

Opis produktu:

Działanie
Skład
Dawkowanie

Poprawa życia biologicznego gleby i rozwój korzystnej mikroflory są efektem zwiększonej aktywności mikroorganizmów glebowych, w tym bakterii, grzybów i pierwotniaków. Te mikroorganizmy przyczyniają się do dekompozycji materii organicznej, mineralizacji składników odżywczych, poprawy agregacji gleby oraz antagonistycznego oddziaływania na patogeny glebowe. W efekcie tych procesów, gleba staje się bardziej żyzna i optymalnie dostarcza składniki odżywcze dla roślin uprawnych, co przekłada się na ich zdrowszy wzrost i zwiększone plonowanie. Takim działaniem odznacza się nawóz mikrobiologiczny bi safe do poprawy stanu biologicznego gleby. 

Preparat bi safe działa głównie poprzez optymalizację biologicznej aktywności w glebie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ryzosfery, czyli strefy bezpośredniego otoczenia korzeni roślin. Mikroorganizmy obecne w tym produkcie nie tylko poprawiają strukturę i żyzność gleby, ale także aktywnie przyczyniają się do zdrowego rozwoju roślin poprzez uwalnianie składników odżywczych i korzystny wpływ na jakość gleby. Bi safe wspomaga również procesy odżywiania roślin poprzez efektywną dostępność składników pokarmowych w tym makro i mikroelementów. Dodatkowo, obecność odpowiednio dobranych szczepów bakterii Bacillus sp., grzybów i promieniowców, wpływa na ograniczenie występowania patogenów poprzez wytwarzanie przez nie metabolitów ograniczających rozwój grzybów patogenicznych,  konkurowanie z nimi o zasoby pokarmowe oraz miejsce do rozwoju. Sprzyja to budowaniu naturalnej równowagi biologicznej w glebie.

Odpowiednio wyselekcjonowane i dobrane szczepy: 

  • Bakterii Bacillus sp. w ilości nie mniejszej niż  3x109 JTK na gram produktu
  • Niepatogennych grzybów glebowych w ilości nie mniejszej niż niż 1x107 spor w 1 gramie produktu
  • Niepatogennych promieniowców glebowych w ilości nie mniejszej niż 2x106 spor w 1 gramie produktu

Stosowanie na glebę przed siewem i sadzeniem roślin oraz na jesieni pozbiorczo, na glebę z resztkami pożniwnymi w formie oprysku w dawce: 1-2 kg/250-350 l wody/ha.
Opryski wykonywać rano lub wieczorem przy temperaturze powyżej 10°C.

Dodatkowe informacje:

Nawozu bi safe nie wolno stosować z fungicydami. Jest to jedyny preparat na rynku w formie proszku zawierający tak ogromną ilość bakterii w 1 gramie produktu. 

Może Cię zainteresować:

bi protect FOREST

Do upraw leśnych
Dba o zdrowotność roślin iglastych
Zobacz

bi versum

Preparat mikrobiologiczny
Zwiększa aktywność mikroorganizmów w glebie
Zobacz

bi calc+

Nawóz wapniowy
Granulowany aktywator gleby
Zobacz

nanogro forte superstart

Stymulator wzrostu
Do zaprawiania materiału siewnego
Zobacz
1 2 3 14
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram