Uprawa kukurydzy

Uprawa kukurydzy w Polsce jest popularna i odgrywa istotną rolę dla gospodarki rolnej w naszym kraju, dostarczając zarówno surowca spożywczego, jak i paszy dla zwierząt. Uprawa tej rośliny w Polsce wd. danych statystycznych GUS z 2020 roku wynosiła 946 tys. ha. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i potrzebuje pełnego nasłonecznienia. Jej uprawa wymaga odpowiedniego nawożenia i żyznej gleby, która powinna być bogata w składniki odżywcze o uregulowanym poziomie pH. Przeczytaj nasz artykuł by dowiedzieć się więcej na temat uprawy kukurydzy!

Schemat uprawy

Warunki uprawy i wysiew

Uprawa kukurydzy wymaga odpowiedniego przygotowania gleby i starannie przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych. Wysoki plon i spodziewaną jakość uprawy można osiągnąć tylko przy zachowaniu wysokiej agrokultury. Uprawa kukurydzy mimo konieczności dużych inwestycji ma też swoje niewątpliwe zalety, m.in. małą liczbę wyjazdów w pole, zbiór w dogodnym okresie, w którym nie trzeba dzielić czasu między inne prace polowe, a także możliwość wykorzystania stanowiska pod zasiew późnej ozimej pszenicy.

Najważniejsza w uprawie kukurydzy jest jakość gleby, a dokładnie jej zdrowa gruzełkowata struktura. Jesienią gleba powinna być głęboko uprawiona i warto przy tym zadbać o rozkład resztek pożniwnych, by zapewnić kukurydzy odpowiednią dawkę wody oraz składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu i pełnego rozwoju. Jesienią po zbiorach zaleca się zastosowanie nawozu full terminator – wysoce specjalistycznego preparatu azotowego przeznaczonego do rozkładu resztek pożniwnych. W celu zadbania o prawidłowy stan fitosanitarny późniejszej uprawy warto zastosować doglebowy preparat bakteryjny bi protect, który dodatkowo przyspiesza rozkład materii organicznej i pomaga w tworzeniu korzystnej struktury gleby.

Kolejny etap uprawy kukurydzy zaczyna się wiosną. Gleba wymaga wtedy wółkowania i bronowania, a te zabiegi mają na celu wyrównanie powierzchni gruntu, zniszczenie chwastów i ograniczenie utraty wody. Przed wysiewem nasion kukurydzy należy jeszcze spulchnić glebę agregatem przedsiewnym do głębokości wysiewu nasion.

Kukurydza, mimo iż jest rośliną krótkiego dnia, potrzebuje od samego początku uprawy dużo ciepła. Optymalną temperaturą gleby do wysiewu kukurydzy jest 8-10°C – w niższych temperaturach kukurydza nie kiełkuje lub kiełkuje bardzo słabo, a dodatkowo trudno jej pobierać fosfor z gleby, co powoduje przebarwianie się liści na fioletowo.

Siew kukurydzy powinien być przeprowadzony najlepiej w terminie od 20 kwietnia do 5 maja. Jeżeli wiosna jest ciepła i sucha, rolnicy przyspieszają termin wysiewu nasion o 7-14 dni i decydują się wyjechać w pole w okolicach 15 kwietnia, ale zdarza się, że wysiewy są przeprowadzane w znacznie dłuższym oknie trwającym od 30 marca do 15 czerwca. Termin wysiewu należy dobrać w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych i od wybranej odmiany kukurydzy. Koniecznie trzeba uwzględnić też temperaturę gleby. W zależności od odmiany kukurydza może potrzebować do kiełkowania 6-12°C.

Głębokość siewu wynosi zwykle od 2 do 8 cm, ale z reguły kukurydzę wysiewa się na głębokości 3-5 cm. Im wcześniejsze są siewy, tym głębiej trzeba umieścić nasiona. Większą głębokość siewu stosuje się też na glebach cięższych, wtedy nasiona są wysiewane na głębokość 4-6 cm, natomiast na glebach lekkich standardem jest 3-4 cm.

Po wysiewie warto wzmocnić rośliny stymulatorem wzrostu nanogro aqua, który działa jak szczepionka – uodparnia rośliny na niekorzystne warunki i umożliwia zwiększenie plonu.

Wymagania glebowe i wodne

Uprawa kukurydzy udaje się prawie na każdym typie gleby, ale najlepsze efekty uzyskuje się na glebach o pH powyżej 5,5, strukturalnych i o dobrej dostępności wody. Kukurydza do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga próchniczej gleby o możliwie głębokim profilu. System korzeniowy kukurydzy sięga nawet dwóch metrów, dlatego też pole należy uprawić dość głęboko.

Kukurydzę z powodzeniem uprawia się na stanowiskach po głębokiej zimowej orce, natomiast jeśli wysiew ma być przeprowadzony na stanowisku po orce wiosennej, trzeba mieć świadomość, że duży plon będzie można osiągnąć tylko w mokre lato.

Kukurydza toleruje niskie pH gleby i chociaż nie wpływa ono ujemnie na wzrost roślin, to przynosi gorsze efekty plonowania. Na stanowiskach o niskiej bonifikacji – na V i VI klasie gleby trudno o uzyskanie wysokich plonów, szczególnie w suchych latach. Jeżeli gleba ma niską bonitację, koniecznie należy wybrać wysoce tolerancyjną odmianę.

Kukurydza nie ma dużych wymagań wodnych, aczkolwiek jak każda roślina potrzebuje odpowiedniej ilości wody. Roślina wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę w kluczowych momentach rozwoju, a zapotrzebowanie zmienia się w trakcie sezonu. Początkowo kukurydzy wystarczą opady w wysokości około 100 mm, ale w okresie kwitnienia jej potrzeby wodne są znacznie większe. Kukurydza jest wrażliwa na niedobory wody od fazy 10. liścia do około 3 tygodni po kwitnieniu – w tym czasie uprawa kukurydzy może też cierpieć na skutek niedoborów pokarmowych lub zbyt wysokich temperatur.

W uprawie kukurydzy warto wykorzystać naturalne preparaty stymulujące rośliny do wzrostu i zwiększające udział plonu. W początkowej fazie rozwoju dobre efekty przynosi preparat bi azot – jedyny dostępny na polskim rynku doglebowy mikrobiologiczny nawóz przyspieszający rozkład materii organicznej. Bi azot wzbogaca glebę z łatwo przyswajalny azot i korzystnie wpływa na ogólną zdrowotność roślin.

Na kolejnym etapie uprawy pomocny będzie preparat bi fosfor – doglebowy nawóz mikrobiologiczny uzupełniający fosfor. Preparat bi fosfor wspomaga rozwój systemu korzeniowego i umożliwia szybszy wzrost roślin.

W celu ochrony uprawy kukurydzy przed chorobotwórczymi bakteriami warto zastosować doglebowy nawóz bi protect poprawiający stan fitosanitarny roślin. Bi protect wspomaga rozwój korzystnych dla kukurydzy bakterii glebowych i pomaga rozkładać materię organiczną stanowiącą źródło składników odżywczych. Ten mikrobiologiczny preparat zawiera bakterie Bacillus subtilis redukujące liczbę niekorzystnych bakterii i chorobotwórczych grzybów zagrażających kukurydzy.

Korzystny w uprawie kukurydzy będzie też preparat GleboMax, czyli organiczno-mineralny nawóz zawierający dużą dawkę kwasów humusowych wpływających pozytywnie na ilość próchnicy warunkującej zasobność gleby i jej pojemność wodną. Preparat zawiera kwasy fulwolowe i niewielkie ilości potasu, azotu oraz siarki. GleboMax aktywuje glebę i pomaga roślinom przyswajać składniki pokarmowe, a przy tym zapobiega wypłukiwaniu pierwiastków mineralnych z gleby.

W celu poprawy jakości zbiorów warto zastosować też azotowy nawóz N Turgor opracowany z myślą o ochronie roślin przed niekorzystnymi warunkami spowodowanymi niedostatkiem wody. N Turgor wzmacnia rośliny cierpiące w czasie suszy – ogranicza odwodnienie komórek i korzystnie wpływa na pobieranie przez kukurydzę składników mineralnych zawartych w glebie.

Nawożenie kukurydzy

Najważniejszymi składnikami mineralnymi w uprawie kukurydzy są odpowiednio potas, azot i fosfor, ale rośliny wymagają też dostępności wapnia, magnezu, boru, siarki, miedzi, manganu, cynku i molibdenu. Jeśli gleba nie jest wystarczająco zaopatrzona w te składniki, konieczne będzie dodatkowe nawożenie roślin. W uprawie kukurydzy stosuje się zarówno nawozy naturalne takie jak obornik, gnojowica i gnojówka, jak nawożenie przedsiewne azotem, siarką lub preparatami wieloskładnikowymi oraz dokarmianie dolistne w trakcie okresu wegetacji.

Do nawożenia dolistnego doskonale sprawdza się preparat SOLER K – mikroelementowy nawóz do kukurydzy w wygodnej żelowej formie. SOLER K zawiera siarkę i systemiczną miedź. Preparat pobudza rośliny do intensywnego wzrostu i lepszego plonowania, wpływa pozytywnie na fitosanitarność uprawy i wydłuża czas dostępności makroskładników.

W celu uzupełnienia wapnia poleca się zastosowanie granulowanego nawozu bi calc+ dostarczającego do gleby węglan wapnia oraz bakterie z rodzaju Bacillus (subtilis, megaterium i azotofixans). Bi calc+ hamuje procesy gnilne, a przy tym optymalizuje życie biologiczne w glebie i ułatwia wykorzystanie składników mineralnych w niej zawartych. Preparat działa szybko i skutecznie, może być zastosowany prewencyjnie lub interwencyjnie w przypadku zauważenia niedoborów wapnia.

W celu poprawy jakości cieczy roboczych stosowanych w uprawach kukurydzy zastosowanie znajduje preparatu full kondycja – innowacyjny kondycjoner cieczy przeznaczonych do zabiegów agrotechnicznych. Full kondycja to środek regulujący pH cieczy roboczej i zmniejszający napięcie powierzchniowe wody. Kondycjoner wykazuje silne działanie antystresowe i poprawia przyczepność cieczy roboczej do roślin. Zawartość kwasów folwowych umożliwia zmiękczenie wody i stymulowanie roślin do pobierania składników aktywnych zawartych w glebie oraz zastosowanych preparatach nawozowych.

Odżywianie kukurydzy

Jeżeli uprawa kukurydzy wymaga dodatkowego odżywienia, warto zastosować SOLER K. Mikroelementowy nawóz dolistny do kukurydzy SOLER K zawiera systemiczną miedź oraz siarkę. Produkt powstał z zastosowaniem technologii SILEVEL™ i QM6™. Ten hydrożel na bazie krzemu zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin i pomaga udostępniać je przez dłuższy czas.

Zbiory kukurydzy na kiszonkę przeprowadza się po zaobserwowaniu tzw. linii mlecznej w ziarniaku, natomiast zbiór na ziarno zwykle ma miejsce na przełomie września i października. Kukurydzę najlepiej zebrać maksymalnie w ciągu 14 dni od jej pełnego dojrzenia – w tym czasie rośliny mogą jeszcze przyrastać, ale po upływie dwóch tygodni plon zaczyna wylegać, a ziarna są wyjadane przez ptaki. Przesunięcie terminu zbiór na sam koniec okresu wegetacyjnego może przynieść efekty w postaci większych plonów, ale jest też zagrożone nie tylko przez naturalne wyleganie, ale też ew. deszcze, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość zbiorów.

Resztki pożniwne

Po udanym zakończeniu uprawy kukurydzy przychodzi czas na zadbanie o kondycję stanowiska pod kolejne zasiewy lub nasadzenia. Na resztki pożniwne warto Zastosować preparat full terminator – azotowy nawóz z kwasami humusowymi i składnikami mineralnymi przyspieszający rozkład resztek pożniwnych.

Alternatywnie zastosowany może być nawóz mikrobiologiczny bi słoma zawierający grzyby glebowe i niepatogenne kultury bakterii przyspieszające rozkład słomy i innych resztek pożniwnych.

W przypadku konieczności obniżenia pH gleby jesienią warto zastosować wapniowy nawóz bi calc+ – nowoczesny preparat regulujący pH gleby.

Uprawa kukurydzy, mimo iż nastręczająca wielu trudności, może być bardzo opłacalna, a zastosowanie odpowiednio dobranych nawozów, kondycjonerów i preparatów mikrobiologicznych to krok w stronę zwiększenia plonów i zysków przy jednoczesnej poprawie kultury gleby warunkującej kolejne udane uprawy.

Najczęściej zadawane pytania

Naciśnij aby rozwinąć

Co potrzeba do uprawy kukurydzy?

Kukurydza jest rośliną, która charakteryzuje się niskimi wymaganiami glebowymi, a najlepiej rośnie na glebach próchniczych, ciepłych, dobrze przewiewnych i o wysokiej zdolności zatrzymywania wody. Dzięki rozwiniętemu systemowi korzeniowemu i efektywnej regulacji gospodarki wodnej, kukurydza może być także uprawiana na glebach o lżejszej strukturze.

Jakie składniki lubi kukurydza?

W uprawie kukurydzy, istotne znaczenie ma dostarczanie mikroelementów poprzez nawożenie. Roślina ta szczególnie potrzebuje cynku, a także może wykazywać niedobory boru, miedzi i manganu. SOLER K, nawóz dolistny od AGRARIUS, zawiera te wszystkie istotne mikroelementy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla uprawy kukurydzy.

Jaki nawóz pod kukurydzę na ziarno?

SOLER K, nowoczesny nawóz dedykowany dla uprawy kukurydzy w formie żelowej, jest efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem. Zawiera on znaczną ilość miedzi systemicznej oraz siarki, co odpowiada dokładnym potrzebom kukurydzy, sprawiając, że jest to skuteczny nawóz dla tej uprawy.

Kiedy powinno się siać kukurydzę?

Plony kukurydzy zależą w dużej mierze od optymalnego terminu siewu. Minimalna temperatura gleby, sprzyjająca wschodom kukurydzy, wynosi 8°C. Terminy siewu w Polsce są dostosowane do różnych rejonów uprawy. W obszarach południowych można rozpocząć siew już na początku trzeciej dekady kwietnia, podczas gdy na północy zaleca się rozpoczęcie siewu w pierwszej dekadzie maja.

Co zasiać po kukurydzy?

Odpowiednie rośliny następcze dla kukurydzy obejmują zboża, szczególnie pszenicę. Kukurydza nie przyczynia się do przenoszenia głównych chorób płodozmianowych. Warto podejmować decyzje dotyczące wyboru roślin następczych na podstawie analizy gleby, którą dla klientów AGRARIUS wykonujemy specjalistycznymi skanerami glebowymi.

Czy kukurydza potrzebuje dużo wody?

Kukurydza często w czasie uprawy jest skazana na braki wody, aby pomóc roślinie przetrwać ten czas bez negatywnego wpływu na plon jest stosowanie nawozu N Turgor, który zapewnia odżywienie roślin i prawidłowe utrzymanie uwodnienia ich komórek.

Jakie nawozy do kukurydzy?

Aby zapewnić odpowiednią ilość wapnia i magnezu w uprawie kukurydzy, zaleca się korzystanie z wapnowania bi calc+. Efektywnym środkiem uzupełniającym mikroelementy w przypadku kukurydzy jest nawożenie dolistne przy użyciu nawozu SOLER K.

Czy kukurydza jest opłacalna?

W uprawie kukurydzy często aż 25% wszystkich kosztów bezpośrednich przypisuje się tej roślinie. Niemniej jednak, nie jest to obszar, w którym warto dokonywać oszczędności. Wysoka jakość ziarna jest kluczowa dla osiągnięcia obfitych plonów i opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno. Odpowiednio dobrana odmiana kukurydzy przynosi zadowalające efekty ekonomiczne.

Ile ton kukurydzy można zebrać z jednego hektara?

Kukurydza jest jednym z najbardziej efektywnych gatunków roślin uprawnych. Przy założeniu, że średni plon z hektara wynosi 12 ton ziarna o wilgotności 35%, po wysuszeniu do wilgotności około 14%, masa ziarna spada do nieco ponad 9 ton. Ostateczny plon zależy od wielu czynników, takich jak wczesność odmiany, warunki pogodowe, jakość gleby i praktyki agrotechniczne.

Jakie jest najlepsze wapno pod kukurydzę?

Najlepszym nawozem wapniowym pod uprawę kukurydzy jest bi calc+. Jego granulowana forma działa szybko i długofalowo poprawiając odczyn gleby. Dodatkowo zawiera bakterie z rodzaju Bacillus (subtilis, megaterium i azotofixans) co zapewnia unikatowość i innowacyjność produktu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram