bi terra

Przeciwdziała szkodnikom glebowym

Preparat bi terra jest mikrobiologicznym produktem doglebowym, opartym na starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmach naturalnie występujących w glebie. Jego działanie polega na tworzeniu niekorzystnych warunków dla szkodników glebowych w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Poprzez zmianę środowiska życia i zimowania tych szkodników, preparat wspomaga naturalne ograniczanie uszkodzeń korzeni roślin uprawnych. Dzieje się to poprzez rozkład i mineralizacji materii organicznej, co zmniejsza warunki do ich rozwoju oraz wytwarzanie przez mikroorganizmy metabolitów, które tworzą w glebie środowisko nieatrakcyjne do bytowania szkodników.
Dostępne opakowania:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg

Zalety stosowania:

Naturalnie ogranicza występowanie szkodników glebowych
Zapewnia naturalną ochronę roślin przed patogenami
Podnosi odporność roślin na stresy środowiskowe
Dba o wydajność i zwiększa jakość plonów
Poprawia strukturę gleby i wzbogaca ja w życie biologiczne

Opis produktu:

Działanie
Skład
Dawkowanie

Produkcja rolna od długiego czasu zgłasza narastający problem, które powodują szkodniki glebowe takie jak pędraki, rolnice, opuchlaki, larwy omacnicy i drutowce. Szczególnie często zagrożenie zauważa się na plantacjach truskawek, malin, borówki amerykańskiej, porzeczek oraz szkółek leśnych i młodych lasów ale i również w uprawach ziemniaków, kukurydzy czy sadach owocowych. Ten problem częściowo wynika z intensyfikacji upraw i braku zmianowania. Istnieje rozwiązanie by w naturalny sposób ograniczyć występowanie szkodników glebowych w postaci preparatów mikrobiologicznych takich jak bi terra, dostarczający mikroorganizmy, które kolonizują glebę w pobliżu korzeni i tworzą niekorzystne warunki do bytowania szkodników.

Preparat bi terra zawiera starannie wyselekcjonowane mikroorganizmy, które zasiedlają obszar wokół korzeni roślin uprawnych, sprzyjając ich zdrowemu wzrostowi oraz zwiększając odporność na warunki stresowe. Działanie tych mikroorganizmów oraz produkowanych przez nie substancji, takich jak witaminy, kwasy organiczne czy specyficzne enzymy czy inne matabolity, sprawia, że środowisko w otoczeniu korzeni staje się nieprzyjazne dla szkodników glebowych, co prowadzi do znacznego zmniejszenia ich występowania. Dodatkowo, wpływa pozytywnie na ilość i jakość plonu. 

Bi terra naturalnie zmniejsza występowanie szkodników atakujących korzenie roślin, takich jak larwy turkuci, drutowce, opuchlaki, larwy motyli sówkowatych, larwy omacnicy, chrząszcze,  stonka ziemniaczana, pędraki oraz inne, które zimują w glebie, a są obecne w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i leśnych.

Specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii Bacillus sp. i niepatogennych grzybów saprofitycznych w ilości nie mniejszej w ilości nie mniejszej niż 1x109 JTK i spor na gram produktu
UPRAWADAWKOWANIESTOSOWANIE
Rośliny rolnicze1 kg/250-350 l wody/ha2-3 razy w sezonie, pierwszy zabieg należy wykonać wiosną
Rośliny warzywne i sadownicze2 kg/300-500 l wody/ha2-5 razy w sezonie, pierwszy zabieg należy wykonać wiosną

Dodatkowe informacje:

W przypadku zakładania plantacji drzew i krzewów owocowych preparat zastosować doglebowo w formie oprysku i wymieszać z górną warstwą gleby. Na plantacjach wieloletnich nawadnianych, preparat można podawać systemem fertygacyjnym.

Roztwór powinno się przygotować na 1-2 godziny przed planowanym zabiegiem dokładnie go mieszając przed aplikacją. Zaleca się stosowanie rano, wieczorem lub w dni o pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, gdy temperatura wynosi od +12°C do +30°C, najlepiej na wilgotna glebę.  Zalecane jest przemieszanie płytko z glebą. Nie stosować w połączeniu z fungicydami.

Może Cię zainteresować:

SOLER Green

Nawóz
Odżywka do warzyw liściowych
Zobacz

SOLER S

Nawóz
Odżywka do słonecznika
Zobacz

Naturalny Plon

Biostymulator
Regeneruje rośliny po stresach
Zobacz

SOLER K

Nawóz
Odżywka do kukurydzy
Zobacz
1 2 3 14
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram