Uprawa truskawki

Truskawki to najpopularniejsze polskie owoce sezonowe pojawiające się w sprzedaży zazwyczaj od maja do lipca. W 2022 roku powierzchnia upraw tych owoców w Polsce wynosiła aż 31 200 ha, a jej największe plantacje znajdują się w województwie mazowieckim. Uprawa truskawki w gruncie może być bardzo opłacalna, ale do osiągnięcia sukcesu konieczne jest prawidłowe przygotowanie gleby, właściwie zaplanowany przedplon i staranna pielęgnacja.

Schemat uprawy

Warunki uprawy i sadzenia truskawek

Pierwszym krokiem przygotowującym stanowisko pod truskawki jest dokładne usunięcie wieloletnich chwastów konkurujących z truskawkami o wodę i składniki pokarmowe. Przed wysadzeniem roślin warto też wykonać analizę gleby dającą podstawę doboru odpowiedniego harmonogramu nawożenia. W uprawie truskawki dobrze sprawdzają się nie tylko gotowe nawozy i stymulatory, ale też naturalne sposoby, w tym uprawa roślin o działaniu ochronnym. Na polu truskawek doskonale sprawdza się też ściółkowanie pszenną lub żytnią słomą albo specjalną agrowłókniną. Mulczowanie ogranicza wzrost chwastów, poprawia wybarwienie owoców, podnosi wilgotność w obrębie strefy korzeniowej i chroni rośliny przed zapiaszczeniem. 

Wymagania glebowe i wodne w uprawie truskawek

Truskawki najlepiej rosną na stanowiskach ciepłych i słonecznych, dzięki czemu są słodkie i prawidłowo wybarwione. Jeżeli będą uprawiane w cieniu, odbije się to negatywnie na walorach smakowych owoców. Wygląd i smak truskawek mogą być pogorszone też przez niedobór składników pokarmowych i wody oraz nadmierne zimno.

W uprawie truskawek niezwykle ważne jest zachowanie prawidłowego płodozmianu. Rośliny nie powinny być sadzone po sobie ani po ziemniakach, malinach, ogórkach i pomidorach, dlatego że mogłoby to skutkować porażeniem korzeni roślin przez werticiliozę. Truskawki dobrze rosną natomiast na stanowiskach po zbożach oraz warzywach takich jak fasola, cebula, marchew, seler i groch.

W uprawie truskawki należy bezwzględnie unikać zastoisk mrozowych i stanowisk o pogorszonej cyrkulacji powietrza. Podłoże powinno mieć uregulowane stosunki powietrzno-wodne, a najlepiej glinę lub piasek gliniasty w podglebiu. Pod truskawki najlepiej nadają się lekkie gleby o niezbyt głębokim poziomie wód gruntowych, dużej zasobności w próchnicę i o lekko kwaśnym odczynie na poziomie 5,5 – 6,0. Jeśli pH gleby będzie zbyt wysokie, może dojść do problemów z pobieraniem żelaza i w następstwie do chlorozy, natomiast przy zbyt niskim odczynie poniżej 4,5 truskawki będą cierpiały z powodu niedoborów wapnia. Te owoce źle rosną na ciężkich i zbyt wilgotnych stanowiskach, a w przypadku zbyt kwaśnej gleby warto rozważyć wapnowanie jesienią lub przynajmniej na 4-6 tygodni przed nawożeniem wiosennym. Zabieg wapnowania zaleca się wykonać aktywatorem gleby bi calc+, który poprawia jej pH i aktywuje zalegające w niej składniki pokarmowe. Wapno nawozowe bi calc+ działa szybko i długofalowo, zatrzymując tym samym procesy gnilne i poprawia życie biologiczne gleby oraz jej stan fitosanitarny. Preparatów zwiększających pH gleby nie można jednak łączyć z nawożeniem organicznym lub mineralnym, by nie doprowadzać do strat azotu.

W Polsce uprawa truskawek jest prowadzona z sadzonek wysadzanych do gruntu we wrześniu lub w październiku, wiosną albo na przełomie lipca i sierpnia. W kontekście plonotwórczym niezwykle ważny jest prawidłowy dobór odmian o wysokich walorach handlowych. Owoce przeznaczone na świeży rynek muszą być duże i kształtne, najlepiej sercowate lub stożkowate - odporne na uszkodzenia mechaniczne. Przed wysadzeniem roślin glebę warto przemieszać kultywatorem z wałkiem strunowym lub glebogryzarką. Stanowisko należy wyrównać, a następnie odczekać kilka dni, by podłoże osiadło. W celu zwiększenia zdrowotności sadzonki przed wysadzeniem można je namoczyć w roztworze preparatu nanogro forte superstart. Zastosowanie tego stymulatora wzrostu w ilości 10 ml na 20-30 l wody wpłynie pozytywnie na ukorzenianie i metabolizm roślin poprzez zwiększenie ich odporności na stresy i choroby. Stymulator wzrostu nanogro forte superstart ułatwi roślinom pobieranie wody i substancji odżywczych, co umożliwi uzyskanie wyższego plonu.

Rośliny należy sadzić w systemie pasowym w odległości 25-30 cm i w rozstawie 50 cm między rzędami. Zachowanie prawidłowych odległości ułatwi zabiegi agrotechniczne i zbiór owoców. Istotna jest też prawidłowa technika wysadzania rozsady. Korzenie truskawek powinny być wyprostowane, a sadzonek nie można umieszczać zbyt głęboko – pąk zawsze musi się znajdować na poziomie gruntu.

Z uwagi na płytki system korzeniowy truskawki mają duże wymagania wodne, a niedobór wilgoci w glebie znacząco ogranicza wielkość i jakość plonu. W sezonach o niskiej ilości opadów uprawa truskawki powinna być dodatkowo nawadniana, dotyczy to szczególnie późnych odmian cechujących się większą wrażliwością na niedobory wody. Deszczowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż zwiększa ryzyko wystąpienia chorób - szczególnie szarej pleśni. Zdecydowanie lepszą – chociaż droższą – alternatywą jest nawadnianie kropelkowe połączone z nawożeniem (fertygacja).

Nawożenie truskawki

Truskawki bardzo dobrze reagują na nawożenie obornikiem pod przedplon, a przy braku jego dostępności najlepiej stosować nawozy zielone takie jak łubin, bobik, gorczyca lub peluszka. Gleba przed wysadzeniem roślin powinna być też zasilona preparatami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy glebowe takie jak bi fosfor i bi azot w ilość 1 kg/ha oraz bi protect, czyli bakterie fitosanitarne w dawce 1-2 kg/ha. Jakość gleby można dodatkowo podnieść poprzez zastosowanie preparatu zawierającego kwasy humusowe GleboMax w ilości 10 l/ha. GleboMax przyspiesza budowanie próchnicy w glebie i poprawia jej stan biologiczny. 

W uprawie truskawki zastosowanie mają również klasyczne nawozy mineralne. Wiosną stosuje się azot i potas w proporcji 1:1. W pierwszym roku uprawy na pole powinno trafić 40-60 kg azotu/ha podzielone na 3 dawki – jedna wiosną, druga w czerwcu, a ostatnia w drugiej połowie lipca. W kolejnych latach ilość azotu może być zmniejszona do ok. 30 kg/ha. Zastosowane nawożenie azotowe powinno uwzględniać również podaż mikroelementów takich jak mangan, cynk, miedź i bor, a także siarkę i krzem, które zwiększają odporność roślin na szkodniki i choroby. Należy pamiętać że przenawożenie azotem zwiększa podatność na choroby grzybowe. 

Odżywianie truskawki

W uprawie truskawek doskonałe efekty przynosi stosowanie nawozów w postaci oprysków. Na etapie tworzenia się pąków kwiatowych warto wykorzystać preparat mikroelementowy SOLER Fruit w ilości 1 l/ha. Ten dolistny nawóz zawiera systemiczną miedź oraz siarkę, a także molibden, cynk i mangan. W czasie kwitnienia warto również zaopatrzyć się w nawóz STOP DROP FLOWER, który przedłuża kwitnienie truskawek i wydłuża okres owocowania. 

Od etapu kwitnienia zastosowanie mają preparaty bi protect (2 kg/ha), Naturalny Plon (2 l/ha) oraz nanogro aqua (350 ml/ha). Na etapie dojrzewania owoców nawożenie może być kontynuowane preparatem Calory – wapniowym nawozem przeznaczonym do efektywnego dokarmiania roślin umożliwiający poprawę jakości plonu i zwiększenie zdolności transportowej i przechowalniczej truskawek.

Resztki pożniwne w uprawie truskawek

Po zbiorach, kiedy stare liście zamierają, dobre efekty przynosi zastosowanie preparatów bi calc+, bi słoma i full terminator ułatwiających rozkład materii organicznej, a przez to zwiększających zasobność gleby i poprawiających jej zdolności plonotwórcze. Rozkład resztek roślinnych poprawia fitosanitarność gleby i sprzyja plonowaniu truskawek w kolejnym sezonie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram