Preparaty mikrobiologiczne

Preparaty mikrobiologiczne wysokiej jakości o precyzyjnym działaniu i wysokim stężeniu, zawierają starannie dobrane szczepy mikroorganizmów, takie jak bakterie, grzyby i promieniowce. Celem stosowania preparatów mikrobiologicznych jest wsparcie upraw poprzez rozkład materii organicznej oraz udoskonalanie struktury gleby.

bi azot

ECO
Nawóz mikrobiologiczny wzbogacający glebę w łatwo przyswajalny dla roślin azot pochodzący z atmosfery. Doglebowy preparat bi azot to jedyny na polskim rynku wysokiej jakości produkt, który posiada miliard bakterii bacillus azotofixans w jednym gramie produktu.

bi fosfor

ECO
Preparat bakteryjny wspierający uprawę roślin, który wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny dla roślin fosfor pochodzący z rozkładu jego złożonych i nierozpuszczalnych form. Oparty na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych bakteriach fosforowych bacillus megaterium.

bi protect

ECO
Wysokiej jakości doglebowy nawóz mikrobiologiczny, przyspieszający rozkład materii organicznej bazujący na bakteriach glebowych bacillus subtilis w ilości 5x10⁹ JTK w 1 gramie produktów. Miliardy bakterii w produkcie poprawiają stan fitosanitarny gleby i udostępniają składniki odżywcze roślinom.

bi complex max

ECO
Unikalny preparat mikrobiologiczny poprawiający stan fitosanitarny upraw. Przyczynia się do udostępniania składników pokarmowych dla roślin takich jak azot, fosfor, żelazo oraz innych mikroelementów. Oparty na starannie dobranych bakterii glebowych z rodzaju Bacillus (subtilis, megaterium i azotofixans).

bi system24

ECO
NOWOŚĆ!
Innowacyjny i niepowtarzalny preparat wykazujący wyjątkowo szerokie działanie we wspieraniu wzrostu i rozwoju roślin oraz poprawy jakości gleby. Łączy w sobie potencjał wyspecjalizowanych szczepów bakterii PGPB (bacillus azotofixans, bacillus megaterium) oraz unikalnego szczepu drożdży z rodzaju Yarrowia lipolytica. Preparat poprawia absorpcję składników pokarmowych przez rośliny i poprawia żyzność gleby.

bi bean

Wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium phaseoli osadzone na sterylizowanym, rozdrobnionym torfie przeznaczone do zaprawiania nasion fasoli. Działanie preparatu cechuje wydajniejsze plonowanie, lepsza odporność na niekorzystne warunki środowiskowe i zwyżka plonu fasoli.

bi clean

Preparat mikrobiologiczny bazujący na specjalnie dobranych mikroorganizmach niepatogennych dla zwierząt hodowlanych, odporny na działanie kwasu moczowego i związków chemicznych powstających w odchodach. Zmniejsza intensywny zapach odchodów w oborach, chlewniach, kurnikach i stajniach.

bi clean HOME

Preparat ze specjalnie wyselekcjonowaną mieszanką szczepów bakterii do stosowania w gospodarstwach domowych. Jako dodatek do ścieków z gospodarstw domowych skutecznie redukuje intensywny zapach i przyspiesza rozkład szamba w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

bi compost

Bakterie do kompostownika to specjalnie dobrane mikroorganizmy wyizolowane z gleby, przeznaczone do przyspieszenia kompostowania materii organicznej w kompostownikach i na pryzmach. Zapobiegają gniciu odpadków i poprawiają jakość kompostu jednocześnie niwelując jego nieprzyjemny zapach.

bi ferment

NOWOŚĆ!
Dodatek do pofermentu z biogazowni, stosowanego w celach nawozowych w uprawach rolniczych. Preparat pozwala wzbogacić glebę w unikalne szczepy mikroorganizmów takich jak Bacillus megaterium, bacillus subtilis i bacillus licheniformis.

bi lupin

Specjalnie dobrane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium lupini przeznaczone dla łubinu białego, żółtego, wąskolistnego i saradeli. Preparat wzmacnia rośliny i zwiększa plonowanie roślin oraz podnosi zawartość białka w nasionach.

bi root

Doglebowy preparat w naturalny sposób ogranicza występowanie szkodników żerujących na korzeniach, szyjkach korzeniowych i łodygach roślin uprawnych. Specjalnie dobrane mikroorganizmy w bi root kolonizują glebę w pobliżu korzeni, co przekłada się na wzmocnienie ich odporności na ataki szkodników takich jak larwy śmietek, wgryzek, gąsienic, owocówek, omacnicy, wciornastków, mszyc i innych szkodników..

bi safe

ECO
Działanie preparatu polega na poprawie życia mikrobiologicznego gleby i zwiększeniu liczby dostępnych form makro i mikroelementów. Zawiera skoncentrowane formy mikroorganizmów ryzosferowych, które poprawiają zdrowotność i strukturę gleby oraz odpowiadają za przemiany azotu, fosforu i potasu.

bi słoma

ECO
Preparat mikrobiologiczny służący przyspieszeniu rozkładu słomy i innych resztek pożniwnych. Działanie bi słoma opartego na bakteriach z rodzaju Bacillus oraz niepatogennych grzybach glebowych polega na skutecznym rozkładzie trudno rozkładalnych substancji rośliny jak celuloza czy lignina.

bi soya

Dedykowane uprawie soi, czyste kultury bakterii symbiotycznych Bradyrhizobium japonicum osadzone w sterylizowanym, rozdrobnionym torfie. Biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają im rozwój i zwiększają odporność na warunki stresowe.

bi symbio

Oparty na czystych kulturach bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminasarum, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin. Preparat przeznaczony dla grochu, peluszki, koniczyny, bobu, bobiku, wyki i soczewicy. Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie współżyją z systemem korzeniowym roślin bobowatych dostarczając im azot i niezbędne składniki odżywcze.

bi terra

Doglebowy preparat bakteryjny oparty na specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmach naturalnie występujących w glebie. Produkt sprzyja ograniczeniu występowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych szkodników glebowych takich jak larwy turkoci, drutowców, opuchlaków, pędraków oraz stonki ziemniaczanej.

bi versum

Preparat mikrobiologiczny do stosowania doglebowo, poprawiający żyzność, stan biologiczny i strukturę gleby. Zawiera formy niepatogennych grzybów wyizolowanych z żyznej gleby i jest polecany szczególnie w uprawach ogrodniczych.

bi water

Produkt służy do biologicznego oczyszczania zbiorków wodnych takich jak oczka wodne, stawy, akwaria i baseny. Hamuje namnażanie się glonów i zapobiega tworzeniu się osadów dennych, nie szkodząc tym samym organizmom zwierzęcym zgromadzonych w zbiornikach.

bi wood

Przeznaczony do stosowania w plantacjach sadowniczych i leśnych w celu rozkładu materii organicznej zawierające duże ilości ligniny i celuluzy np. martwe korzenie, pnie i gałęzie drzew oraz liście. Wysoka aktywność bakterii i grzybów saprofitycznych powoduje rozkład materii organicznej przeistaczając ją w składniki mineralne i próchnicę.

Zobacz podobne produkty w innych kategoriach

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram