Uprawa porzeczki

Polska od lat jest czołowym producentem i eksporterem porzeczek w Unii Europejskiej, a jej zbiory stanowią ok. 70% produkcji krajów UE i 25% produkcji światowej. Te krzewy nie są specjalnie wymagające, a umiarkowany klimat panujący w naszym kraju sprzyja tej uprawie. Zapewniając odpowiednie warunki uprawy porzeczki jesteśmy w stanie otrzymać satysfakcjonujące i obfite plony. Poznaj wymagania porzeczek i dowiedz się jak prowadzić uprawę!

Schemat uprawy

Warunki uprawy i sadzenie

Do uprawy porzeczki zaleca się tereny równinne lub lekko wzniesione, a także te z delikatnym nachyleniem, jednakże przy nachyleniu przekraczającym 5 stopni może być utrudnione przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zbieranie maszynowe plonów. Tereny osłonięte od wiatru są preferowane nad otwartymi przestrzeniami. 

Powinno się zastosować odpowiednie przedplony i najlepszymi są mieszanki roślin strączkowych z dodatkiem zbóż. Takie mieszanki wytworzą odpowiednią masę zieloną, oczyszczą glebę z chwastów i zapewnią roślinom odpowiedni poziom próchnicy więc i źródło składników pokarmowych.

Porzeczki wchodzą w okres wegetacyjny stosunkowo wcześnie i szybko dają plon. Owoce porzeczki czarnej dojrzewają już w lipcu, natomiast porzeczki czerwonej i białej – od połowy sierpnia. Krzewy tych gatunków mają bardzo zbliżone wymagania co do stanowiska i rodzaju podłoża, lecz różnią się techniką uprawy – głównie sposobem przycinania. Warto również pamiętać, że odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak niskie temperatury, wiosenne przymrozki, choroby czy ataki szkodników, w dużej mierze zależą od konkretnych odmian. 

Porzeczki czerwona i biała charakteryzują się wysoką odpornością na niskie temperatury w porównaniu z porzeczką czarną. Kwiaty porzeczek czerwonej i białej, choć pojawiają się bardzo wcześnie, są bardziej odporne na wiosenne przymrozki niż kwiaty porzeczki czarnej. Wśród różnych odmian porzeczki czarnej istnieje znaczna różnorodność w odporności kwiatów na przymrozki. Odmiany wcześnie kwitnące są bardziej narażone na przemarzanie niż te, które kwitną później lub mają dłuższy okres kwitnienia. Rośliny porzeczki czarnej mają krótszy cykl życiowy niż porzeczka czerwona i biała. Przeważnie plantacje porzeczki czarnej prowadzi się przez około 10-12 lat, podczas gdy porzeczki czerwone mogą być użytkowane nawet przez ponad 15 lat.

Najlepszym momentem na sadzenie porzeczek jest jesień, ponieważ rośliny te bardzo szybko rozpoczynają wegetację na wiosnę. Dodatkowo, pod względem organizacyjnym, jesienne zakładanie uprawy porzeczki jest bardziej korzystne niż wiosenne. Najczęściej krzewy sadzi się w październiku lub listopadzie. Jeśli jednak decydujemy się na sadzenie ich wiosną, powinno to być zrobione możliwie jak najwcześniej, czyli w marcu lub kwietniu, zaraz po wyschnięciu gleby. Przed sadzeniem warto zamoczyć korzenie w wodzie z dodatkiem nanogro forte superstart  lub jeśli sadzone są z pojemników, opryskać krzewy preparatem nanogro aqua. Po posadzeniu rośliny należy je przyciąć zostawiając 1-3 pąków nad ziemią.

Uprawa porzeczki wymaga przycinania, a sposób wykonania tego zabiegu zależy od konkretnej odmiany i formy uprawy, czy to w formie pojedynczych drzewek, czy też w formie szpalera. Czarna porzeczka osiąga najlepsze plony na jedno- i dwuletnich pędach, podczas gdy dla porzeczek białych i czerwonych najbardziej wartościowe są pędy trzyletnie i starsze. 

Wymagania glebowe i wodne

Plantacje porzeczek najlepiej rozwijają się na glebach rolniczych o klasach I-IV. Ważnym czynnikiem w uprawie porzeczki jest właściwe przygotowanie gleby pod uprawę. Wymaga ona żyznych i przewiewnych gleb, o lekko kwaśnym pH 6,2-6,7 oraz miejsc, gdzie nie tworzą się zastoiska mrozowe, ani nie ma tendencji do przymrozków wczesnowiosennych. 

Na glebę warto zastosować kwasy humusowe GleboMax i preparaty bakteryjne, takie jak bi protectbi fosfor i bi azot, które wspomogą rozkład materii organicznej, ograniczą występowanie ewentualnych szkodników (w tym opuchlaków) jak również udostępnią roślinom składniki pokarmowe. GleboMax, dzięki zawartym w nim kwasom humusowym, odgrywa istotną rolę w poprawie struktury i jakości gleby w uprawie porzeczki. Substancje humusowe wpływają korzystnie na mikoryzę glebową oraz procesy chemiczne zachodzące w podłożu, poprawiając zdolność roślin do przyswajania składników odżywczych. Dodatkowo, kwasy humusowe pomagają zatrzymać wilgoć w glebie, co jest istotne zwłaszcza w okresach suszy. Preparaty mikrobiologiczne jak bi azot i bi fosfor dbają o udostępnianie łatwo przyswajalnego azotu i fosforu w uprawie porzeczki, a bi protect dba o ogólną kondycję krzewów i tworzy warunki pożytecznym mikroorganizmom do wyparcia patogenów z gleby. 

Nawożenie porzeczki i opryski

Krzewy porzeczki należy nawozić w oparciu o aktualną analizę chemiczną gleby (tzw. ogrodnicza), aby wiedzieć jaką mamy zasobność podłoża w składniki dostępne dla roślin. Jeśli są problemy z dostępnością składników mineralnych, to warto zastosować w uprawie preparaty bakteryjne. Jako uzupełnienie nawożenia mikroelementami należy zastosować SOLER Fruit w dawce 1l/ha w 2-3 dawkach. 

Oprócz nawożenia mikroelementowego warto zabezpieczyć rośliny preparatem Naturalny Plon, który ma za zadanie utrzymanie krzewów porzeczek w dobrej odporności przed stresami wywoływanymi nieprzewidywalną pogodą. Lepszy wzrost i kwitnienie to gwarancja zdrowych owoców, które będą stabilnie trzymać się krzewu i dojrzewać do czasu zbiorów. 

Tuż po wysadzeniu porzeczki z rozsady warto zastosować dolistny nawóz organiczno-mineralny POWERCOP, który sprawi, że młode sadzonki w uprawie porzeczki mocno rozwinął system korzeniowy odpowiedzialny za pobieranie składników odżywczych. Przetestowany na uprawie czarnej porzeczki POWERCOP zawierający naturalne składniki z alg morskich bezpośrednio i bardzo korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego młodych roślin. Oprócz tego poprawia żyzność gleby i wzmacnia system obronny roślin na stresy środowiskowe. 

Podczas wykonywania oprysków, istotne jest używanie wysokiej jakości wody do sporządzania roztworów roboczych. Aby zwiększyć skuteczność preparatów chemicznych i wzmocnić ich działanie, zaleca się dodanie kondycjonera full kondycja, który dodatkowo działa antystresowo na rośliny podczas oprysku.

Wczesną wiosną, gdy pąki porzeczek są szczególnie narażone na przemarzanie, warto zastosować preparat STOP DROP FLOWER na 3-4 dni przed rozkwitnięciem. Ten środek zwiększa odporność roślin na spadki temperatury, co przekłada się na dłuższe kwitnienie i skuteczniejsze zawiązywanie owoców o doskonałej jakości.

Po zakończeniu sezonu, gdy liście opadną, zaleca się wykonanie oprysku całej plantacji nawozem full terminator z dodatkiem bi protect. Taki zabieg zapewnia szybki rozkład materii organicznej i pozostawia plantację w dobrym stanie fitosanitarny

Ochrona porzeczki przed chorobami i szkodnikami

Uprawa porzeczki jest narażona na szereg chorób i ataków szkodników, z których większość skupia się na uszkadzaniu liści, pąków, owoców, pędów lub kory. Te uszkodzenia negatywnie wpływają na plon, osłabiają zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły rok i zmniejszają odporność roślin na mróz, choć można ją zwiększyć poprzez opryskiwanie roślin wiosną preparatem nanogro aqua i Naturalny Plon.

Aby efektywnie chronić plantacje porzeczek przed chorobami i szkodnikami, niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony, przestrzegając okresów karencji i prewencji. Profilaktyczne zabiegi powinny być przeprowadzane przed wystąpieniem widocznych objawów choroby, co obejmuje opryskiwanie plantacji preparatem bakteryjnym bi protect oraz wzmacnianie odporności roślin za pomocą stymulatora nanogro aqua. Warto również ograniczać występowanie szkodników glebowych profilaktycznie stosując regularnie preparat mikrobiologiczny bi terra.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram