Uprawa cebuli

W Polsce uprawa cebuli jest popularna przede wszystkim w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Łączna powierzchnia upraw cebuli w Polsce według ARiMR w 2023 roku wynosiła aż 21 456,60 ha, a rok wcześniej zbiory cebuli były szacowane na 643 tys. ton, co dowodzi ogromnego potencjału uprawowego tego warzywa. Dostępnych jest mnóstwo odmian cebuli, które dzielą się ze względu na kształt, długość okresu wegetacyjnego, barwę łuski czy intensywność smaku. Dowiedz się jak profesjonalnie podejść do uprawy cebuli!

Schemat uprawy

Warunki uprawy i sadzenia cebuli

Cebulę można uprawiać z siewu, z rozsady i z dymki, ale ta ostatnia metoda daje najszybsze efekty i najlepszy plon, szczególnie na trudniejszych glebach. Nie we wszystkich regionach jest możliwa uprawa cebuli z siewu ze względu na temperatury i długość okresu wegetacyjnego. Cebula cechuje się płytkim i słabo rozwiniętym systemem korzeniowym, przez co ma ograniczoną zdolność do wykorzystywania składników pokarmowych zawartych w glebie, a to wymusza staranne przygotowanie gleby pod uprawę cebuli i jej odpowiednie nawożenie w trakcie wegetacji.

Dymkę sadzi się wczesną wiosną, zwykle od marca do kwietnia, kiedy temperatura powietrza ma więcej niż 5°C, bo dopiero w takich warunkach małe cebulki zaczynają tworzyć szczypior. Roślina najwięcej wartości odżywczych pobiera w początkowych stadiach wzrostu, dlatego powinna być wysadzana w dobrze przygotowaną glebę, a dla poprawy warunków wzrostu zaprawiona przed sadzeniem preparatem nanogro forte superstart stymulującym metabolizm roślin.

Niezwykle istotne w uprawie cebuli jest zachowanie prawidłowego płodozmianu. Dymki nigdy nie należy sadzić po sobie ani po warzywach z rodziny czosnkowatych takich jak por, czosnek czy szczypiorek. To warzywo nie powinno być też uprawiane na tym samym stanowisku częściej niż co 4 lata, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozwoju chorobotwórczych patogenów i większej aktywności szkodników takich jak śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka, pędraki, miniarki i rolnice. Przed sadzeniem glebę warto zasilić preparatami mikrobiologicznym bi root i bi terra, które tworzą niekorzystne środowisko dla szkodników glebowych.

Wymagania glebowe i wodne w uprawie cebuli

Cebula ma średnie wymagania pokarmowe, ale to nie znaczy, że urośnie dobrze na zaniedbanych stanowiskach. Prawidłowe przygotowanie podłoża pod cebulę jest warunkiem uzyskania odpowiednio dużego plonu o satysfakcjonującej jakości i dobrej wartości handlowej. Najlepszych zbiorów można się spodziewać na glebach żyznych, obfitujących w próchnicę i przepuszczalnych.

Cebula bardzo dobrze udaje się na stanowiskach po burakach, marchwi, fasoli, kapuście i zbożach. Plony są obfite, kiedy rośliny mają zapewnioną wystarczającą podaż wilgoci. Na niedobór wody szczególnie narażone są rośliny odmian ozimych, ale również te sadzone i siane  wiosną wymagają odpowiedniego nawadniania, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu.

W uprawie cebuli niezwykle istotne jest prawidłowe pH gleby, które powinno wynosić 6,5-7,0 na glebach mineralnych i 5,5-6,0 na torfowych. W przypadku sadzenia na glebach mineralnych konieczne jest wapnowanie, dlatego że zbyt wysokie pH może utrudnić cebuli pobieranie składników mineralnych takich jak azot, fosfor, siarka, cynk, miedź i molibden. Najlepsze efekty daje zastosowanie bi calc+, czyli nowoczesnego wapna nawozowego, w którym użyto wysoko reaktywną formę wapnia węglanowego. Dodatkowo bi calc+ dostarcza niezbędnych składników ułatwiających plonowanie roślin, takich jak mikroorganizmy wspierające wzrost i rozwój roślin oraz udostępniające składniki pokarmowe. W zależności od zakwaszenia gleby i jej kategorii agronomicznej dawka nawozu wapniowego to od 0,5 do 1 t/ha pogłównie, przed siewem lub sadzeniem. Przed wysadzeniem dymki lub przed siewem nasion warto zastosować naturalne preparaty bi azot, bi fosfor i bi protect oraz GleboMax, które poprawią jakość  i strukturę gleby oraz zapewnią lepszą wilgotność i wsparcie roślin.

Nawożenie cebuli

Cebula bardzo dobrze reaguje na organiczne nawożenie nawozami organicznymi np: obornikiem w dawce nawet 25-30 t/ha wiosną lub jesienią i przyoranego na głębokość 15-20 cm. Gleby pod uprawę cebuli można też zasilać nawozami zielonymi, a nawet rozdrobnioną słomą. W nawożeniu cebuli najważniejszymi składnikami mineralnymi są azot, fosfor i wapń.

  • Azot jest potrzebny do wzrostu roślin, a jego optymalna dostępność wynosi 100-150 kg/ha. Niedobór tego składnika powoduje szybkie zasychanie i żółknięcie szczypioru oraz spowolnienie wzrostu cebul. Wartym uwagi są bakterie azotowe zawarte w preparacie bi azot, które mogą związać nawet do 50 kg azotu na jednym hektarze. 
  • Fosfor warunkuje prawidłowe dojrzewanie cebuli i jest potrzebny w dawce 100-150 kg/ha. Zbyt mała podaż tego składnika opóźnia dojrzewanie roślin i prowadzi do nadmiernego jaśnienia szczypioru. Bakterie Bacillus megaterium zawarte w preparacie bi fosfor pozwalają uzyskać na jednym hektarze nawet do 40 kg dodatkowego fosforu. 
  • Wapń jest niezbędny do wzrostu cebuli i wpływa na jej jakość. Rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego wymagają 150-200 kg wapnia na ha. Niedobór tego składnika ujemnie wpływa na zachowanie turgoru. Godnymi  polecenia są nawozy: wapniowy Calory i azotowy N Turgor, które dolistnie wspomogą uprawę cebuli. 
  • Siarka zwiększa plon cebuli i jest potrzebna w dawce 150-200 kg/ha. Niedobór siarki zmniejsza plon i znacząco pogarsza jego jakość. Specjalistycznym i dedykowanym nawozem do uprawy cebuli jest SOLER Brown, z duża ilością siarki, miedzi systemicznej i innych niezbędnych mikroelementów. 

Jeśli cebula jest sadzona  lub siana w pierwszym roku po oborniku, ilość zastosowanego azotu może wynosić 70-100 kg na hektar. Najlepiej dawkować ten składnik w dawkach podzielonych – pierwszą część przed wegetacyjnie, natomiast drugą pogłównie (maksymalnie do połowy czerwca). Nawożenie cebuli azotem nie powinno być wykonywane zbyt późno ani też w zbyt wysokiej dawce, dlatego że może to opóźniać dojrzewanie roślin i pogarszać ich zdolności przechowalnicze. Potas i fosfor mogą być stosowane wiosną lub jesienią, najlepiej w dawkach podzielonych – połowę przed jesienną orką, natomiast drugą część wiosną razem z nawozem azotowym.

Odżywianie cebuli

W celu stymulacji cebuli można zastosować preparat Naturalny Plon wspomagający wzrost cebul. Ten skuteczny biostymulator wpływa na regenerację roślin narażonych na stres wynikający ze zmieniających się warunków atmosferycznych. W sezonie wegetacyjnym wzrost roślin wspomoże też nawóz SOLER Brown opracowany specjalnie z myślą o potrzebach warzyw korzeniowych, cebuli i czosnku, a także preparat bi safe, który redukuje liczbę chorobotwórczych bakterii i grzybów. Dla poprawy warunków wzrostu uprawa cebuli może być też dolistnie zasilona preparatem stymulującym wzrost nanogro aqua – w formie oprysku, który zwiększa odporność roślin na stres, poprawia jakość i ilość  plonu. Nanogro aqua sprzyja wzmacnianiu rośliny i zwiększa  jej wytrzymałość na zmienne warunki klimatyczne oraz na ataki szkodników i chorobotwórczych organizmów.

Resztki pożniwne w uprawie cebuli

Na plantacjach cebuli resztki zwykle nie są problemem, ale jeśli jakiekolwiek pozostaną na polu i wymagają usunięcia, warto zastosować preparat full terminator – skuteczny naturalny destruktor resztek pożniwnych sprawdzający się we wszystkich rodzajach upraw warzywniczych, rolniczych i sadowniczych, również w uprawie cebuli. Full terminator dostarcza azot mikroorganizmom glebowym, stymuluje ich rozwój i dostarcza mikroelementy, które ułatwiają rozkład celulozy oraz ligniny. Idealnym preparatem komplementarnym do rozkładu resztek po uprawie cebuli będzie również preparat bi słoma z bakteriami i grzybami przyspieszającymi rozkład materii organicznej. Dobre efekty przynosi też stosowanie wapna nawozowego, granulowanego bi calc+, które sprzyja namnażaniu się w glebie pożytecznych mikroorganizmów biorących udział w rozkładzie resztek organicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Naciśnij aby rozwinąć

Czy cebula lubi podlewanie?

Dobre zbiory cebuli są uzyskiwane, gdy rośliny mają odpowiednią ilość wody. Rośliny odmian ozimych oraz te sadzone i wysiewane na wiosnę są szczególnie podatne na niedobór wilgoci. Cebula lubi regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach intensywnego wzrostu.

Czy cebula lubi wapno?

W uprawie cebuli kluczową rolę odgrywa odpowiednie pH gleby, które powinno wynosić 6,5–7,0 na glebach mineralnych oraz 5,5–6,0 na torfowych. Wapnowanie jest niezbędne, a najlepsze rezultaty przynosi zastosowanie preparatu bi calc+. Konieczność wapnowania zależy od zakwaszenia gleby oraz jej kategorii agronomicznej.

Kiedy i czym nawozić cebulę?

W nawożeniu cebuli najważniejszymi składnikami mineralnymi są azot, fosfor i wapń. Nawożenie cebuli azotem nie powinno być wykonane zbyt późno. Potas i fosfor mogą być stosowane wiosną lub jesienią w dawkach podzielonych. By zapewnić uprawie cebuli azot i fosfor zaleca się stosowanie bakterii bi azot i bi fosfor. By zapewnić wapń poleca się nawóz wapniowy Calory

Jakich składników potrzebuje cebula?

Azot jest potrzebny do wzrostu roślin, fosfor warunkuje prawidłowe dojrzewanie, wapń wpływa na jej jakość, a siarka zwiększa plon. Specjalistycznym i dedykowanym nawozem do uprawy cebuli jest SOLER Brown i Algorytm PK

Czego nie lubi uprawa cebuli?

Cebula nie jest zbyt przyjazna dla sąsiedztwa warzyw strączkowych, takich jak fasola czy groch. Choć ma umiarkowane potrzeby pokarmowe, to nie oznacza, że z powodzeniem wyrośnie na zaniedbanej glebie. 

Czym dokarmiać cebulę?

Uprawę cebuli możemy dokarmić nawozem do warzyw korzeniowych SOLER Brown od AGRARIUS. Zawiera on wszystkie najpotrzebniejsze mikroelementy dla wydajnego i zdrowego odżywienia roślin cebuli.

Jaki nawóz pod cebulę?

Aby pobudzić wzrost cebuli, można skorzystać z biostymulatora Naturalny Plon, który wspiera rośliny w ich rozwoju. Ponadto, nanogro aqua wspomaga cebulę, zwiększając jej odporność na różnorodne warunki atmosferyczne oraz na ataki szkodników i chorobotwórczych patogenów. 

Jak przygotować glebę pod uprawę cebuli?

Przed wysadzeniem dymki lub przed siewem nasion warto zastosować naturalne preparaty mikrobiologiczne od ARARIUS, czyli bi azot, bi fosfor i bi protect. Bakterie poprawiają jakość i strukturę gleby oraz zapewniają podaż składników odżywczych ważnych dla uprawy. 

Czym zaprawić cebulki przed sadzeniem?

Cebula najwięcej składników odżywczych pobiera w początkowych stadiach rozwojowych. Dla poprawy warunków wzrostu warto zaprawić nasiona lub dymkę przed wysadzeniem stymulatorem wzrostu roślin i korzeni nanogro forte superstart, który został stworzony do zabiegów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego. 

Kiedy zbierać cebulę?

Zbiory możemy rozpocząć gdy ponad połowa szczypioru jest załamana. Idealnym terminem jest czas, gdy większa część uprawy ma załamany szczypior i pojawiają się tylko pojedyncze zielone liście. Przeciągnięcie tego momentu znacznie skróci możliwości przechowalnicze tego warzywa. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram