Uprawa malin

Polska zajmuje znaczącą pozycję wśród głównych producentów malin w Unii Europejskiej. Uprawa malin wymaga śledzenia warunków środowiskowych i szybkiej reakcji w momencie pojawienia się agrofagów lub zwiastunów chorób. Stosując odpowiedni program nawożenia, można liczyć na wysoki plon i doskonałą jakość owoców.

Schemat uprawy

Warunki uprawy i sadzenie

Malina to krzew charakteryzujący się podziemnymi rozłogami – część nadziemna rośliny potrafi osiągnąć do 2 metrów wysokości. Jego pędy są wydłużone i posiadają formę rozgałęzioną. Ich liście mają sercowaty lub zaokrąglony kształt z wyraźnym strzałkowatym zakończeniem. Co ciekawe liście malin są wykorzystywane jako napar bogaty w witaminy. Kwiaty malin są białe i delikatne, które w trakcie owocowania przeistaczają się w czerwone owoce. 

Maliny najlepiej sadzić w późnej jesieni lub wczesną wiosną. Istnieją dwa główne rodzaje tych roślin:

  • Maliny letnie owocują na pędach dwuletnich raz w roku, zazwyczaj od czerwca do lipca.
  • Maliny jesienne charakteryzują się owocowaniem na pędach jednorocznych, co pozwala na zbiory owoców zarówno latem, jak i jesienią tego samego roku. 

W obszarach o surowych zimach do sadzenia malin preferowany jest termin wiosenny, aby uniknąć ryzyka przemarznięcia, szczególnie w przypadku braku śniegu. Posadzone wiosną  krzewy wymagają jednak więcej nawadniania. Maliny powinny być sadzone płytko, około 2-3 centymetry głębiej niż rosły w szkółce.  Po posadzeniu ziemię wokół rośliny należy ubić, aby ułatwić wchłanianie wody. Na koniec przycinamy pęd nowo posadzonej rośliny na wysokość około 10-15 cm nad ziemią. W przypadku sadzenia malin jesienią, warto utworzyć kopce z ziemi u ich podstaw, aby zapobiec przemarznięciu systemu korzeniowego.

Wymagania glebowe i wodne

Pod uprawę malin, należy wybrać stanowisko równe lub o łagodnym zboczu. Maliny preferują wilgotne, zasobne w próchnicę, żyzne gleby (III i IV klasy bonitacyjnej) o lekko kwaśnym odczynie pH w przedziale 5,5 - 6,5. Jeżeli nie ma możliwości założenia uprawy w miejscu spełniającym te warunki, wówczas można stworzyć plantację na glebach lekkich i piaszczystych. W takim przypadku jednak konieczne jest wykonanie systemu nawadniającego i zasilenie gleby kompostem lub przekompostowanym obornikiem. 

W przypadku niedoborów wody  jak i odpowiedniej ilości próchnicy warto wykorzystać preparat GleboMax zapewniający roślinom lepsze warunki w obrębie korzeni i utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności i strukturze. Zastosowana w produkcji GleboMax innowacyjna technologia MAT (Micro Absorption Technology) sprawia, że preparat jest aktywny natychmiast po zastosowaniu. Dzięki specjalnemu procesowi przygotowania, kwasy humusowe zawarte w preparacie  szybko wnikają w glebę i przemieszczają się przez kapilary glebowe, gdzie natychmiast rozpoczynają swoje działanie. Pełni on również funkcję "lepiszcza" dla składników mineralnych, co sprzyja poprawie struktury gleby i ułatwia efektywne wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów przez maliny. 

Regularne nawadnianie stanowi kluczowy zabieg pielęgnacyjny w uprawie malin, zwłaszcza dla roślin produkujących obfite plony. Aby zapewnić im odpowiednie nawodnienie, zaleca się zastosowanie instalacji nawadniającej, takiej jak linia kroplująca. Dzięki temu maliny otrzymują stałe dostawy wody i nawozów, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi i obfitemu owocowaniu.

Założenie plantacji malin warto poprzedzić uprawą roślin na nawóz zielony. Można zastosować mieszankę składającą się z łubinu, bobiku, słonecznika, kukurydzy i wyki. Z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia korzeni malin werticiliozą, nie należy sadzić ich po ziemniakach, truskawkach i innych roślinach bobowatych.  

Zaleca się również stosowanie preparatów bakteryjnych opartych na bakterii azotowej - bi azot i bakterii fosforowej - bi fosfor, które udostępniają te konieczne dla malin składniki. Dodatkowo stosowanie bakterii fitosanitarnej bi protect zapewnia odpowiednią zdrowotność roślin poprzez naturalne ograniczanie w glebie patogenów chorobotwórczych.

Nawożenie malin

Profesjonalna uprawa malin, wymaga nawożenia organicznego przed założeniem plantacji, szczególnie na glebach lekkich i słabo próchnicznych. W tym celu można wykorzystać obornik, kompost  lub nawóz zielony. Wiosną, wraz z ruszeniem wegetacji i po zbiorach, warto wykorzystać stymulator wzrostu i induktor odporności nanogro aqua, którego zastosowanie jest gwarancją wysokiej odporności na stresy oraz wzrostem plonów. Nanogro aqua powoduje wzrost masy korzeni i części nadziemnej rośliny oraz podwyższa tolerancję na ataki szkodników i patogenów. 

Przy uprawie malin warto kilka razy w sezonie opryskać rośliny preparatem z aminokwasami z alg i kwasami humusowymi Naturalny Plon, który zadba o szybką regenerację malin po przebytych stresach i wesprze rośliny na każdej płaszczyźnie okresu wegetacji - również w czasie kwitnienia i owocowania.

Najlepiej, jeśli nawożenie jest oparte o analizę gleby, dzięki której można oszacować zawartość próchnicy i składników mineralnych na konkretnym stanowisku. Warto również w uprawie malin stosować nawożenie dolistne, szczególnie w celu poprawy jakości owoców. Owoce maliny są bardzo miękkie i mogą ulec uszkodzeniu podczas złych warunków środowiskowych czy zbioru. Calory pozwoli zachować lepszą jakość, zdolność przechowalniczą i transportową owoców oraz poprawi ich wielkość. Maliny są mało odporne na stres środowiskowy. Konieczne jest wsparcie ich nie tylko stymulatorami wzrostu roślin ale również niezbędnymi mikroelementami, zawartymi w wysokowydajnym, nowoczesnym nawozie żelowym SOLER Fruit. Specjalnie stworzony nawóz do krzewów owocowych z wysoko skoncentrowanymi mikroelementami dostarczy miedzi systemicznej, boru, cynku, manganu, molibdenu, siarki i krzemu, czyli najważniejszych składników uprawy krzewów owocowych takich jak malina. SOLER Fruit jest nawozem bezpiecznym ponieważ jest bezchlorkowy, a składniki zawarte w preparacie mają właściwości fitosanitarne.

Dla poprawy kwitnienia i zawiązywania owoców warto zastosować nawóz STOP DROP FLOWER na początku kwitnienia. W czasie dojrzewania owoców, doskonale się sprawdzi STOP DROP FRUIT, który zapewni roślinom odpowiednią wielkość, kolor , smak i wysoką wartość odżywczą.

Ochrona porzeczki przed chorobami i szkodnikami

Plantacja malin jest najbardziej zagrożona przez pędraki. Kiedy ilość larw na polu przekracza próg zagrożenia wynoszący jedną sztukę na 2 m2, zalecana jest zmiana stanowiska uprawy malin na takie, które nie jest zasiedlone przez agrofagi. Kiedy ich presja jest mniejsza, można wykorzystać zabiegi mechaniczne. w celu ograniczenia występowania szkodników glebowych należy zastosować preparat mikrobiologiczny bi terra, który naturalnie wspomoże walkę ze szkodnikami (pędrakami, opuchlakami). Preparat sprzyja tworzeniu niekorzystnych warunków dla szkodników glebowych w plantacjach malin. Poprzez rozkład i mineralizację materii organicznej, preparat bi terra zmienia środowisko życia i zimowania tych szkodników, co naturalnie ogranicza  ich występowanie i uszkodzenia korzeni roślin uprawnych.

W celu poprawy zdrowotności roślin i zabezpieczenia uprawy maliny przed chorobami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość owoców, warto zastosować jesienią lub wczesną wiosną preparat mikrobiologiczny bi safe.

W celu regulacji zachwaszczenia na plantacji malin najlepiej łączyć metody chemiczne z mechanicznymi. Pamiętajmy jednak, że wszystkie środki ochrony chemicznej muszą być stosowane zgodnie ze wskazówkami producenta, tak aby ich liczba nie była większa w danym sezonie od zalecanej. Metody niechemiczne to nie tylko uprawa gleby, ale też ściółkowanie, utrzymywanie roślin okrywowych czy koszenie zbędnej roślinności. Dobrym sposobem na utrzymanie międzyrzędzi na plantacji malin, jest wykonanie murawy z wieloletnich traw łąkowych.

Najczęściej zadawane pytania

Naciśnij aby rozwinąć

Czego nie lubią maliny?

Maliny nie tolerują ciężkich i podmokłych trenerów oraz lekkich i piaszczystych gleb. Krzewy nie lubią miejsc zacienionych oraz zachwaszczonych. 

Co zrobić żeby maliny dobrze owocowały?

Aby zapewnić dobre owocowanie maliny powinniśmy zadbać o odpowiedni program nawożenia – dzięki temu można liczyć na wysoki plon i doskonałą jakość owoców. Przykładowy schemat uprawy można znaleźć na górze artykułu. 

Gdzie nie sadzić malin?

Malin nie powinno się sadzić w miejscu gdzie rosły pomidory, ogórki czy ziemniaki. Powinniśmy unikać gleb ciężkich, o dużej zawartości, ponieważ mogą przetrzymywać zbyt dużą ilość wody co szybko doprowadzi do gnicia. 

Czym dokarmiać maliny?

Uprawa malin nie jest zbytnio odporna na stresy środowiskowe. Konieczne jest wsparcie niezbędnymi mikroelementami, które są zawarte w wysokowydajnym i nowoczesnym nawozie SOLER Fruit.

Jaki nawóz do malin?

Profesjonalna uprawa malin wymaga właściwego nawożenia organicznego przed założeniem plantacji, zwłaszcza na lekkich i słabo próchnicznych glebach. Wiosną i po zbiorach zaleca się stosowanie stymulatora wzrostu i induktora odporności nanogro aqua, co pomaga roślinom w wydajnym wzroście i odporności na stresy.

Czy pod maliny daje się wapno?

Podczas przygotowywania ziemi pod uprawę malin, zaleca się wapnowanie gleby na podstawie jej analizy. Do tego celu warto użyć wapna bi calc+, specjalnego aktywatora gleby zawierającego wysoko reaktywną formę wapnia węglanowego.

Kiedy stosować nawóz do malin?

Nawóz powinniśmy stosować kilkukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Uprawa malin wymaga nawożenia przed założeniem plantacji, w trakcie kwitnienia i zawiązywania owoców oraz dolistnie na owocujące krzewy w celu poprawienia jakości owoców. Do nawożenia możemy użyć: bi protect, bi azot, bi fosfor, nanogro aqua, Naturalny Plon, SOLER Fruit oraz Calory. 

Jakie ph gleby pod uprawę malin?

Maliny preferują gleby o lekko kwaśnym odczynie pH w przedziale mieszczącym się pomiędzy 5,5 – 6,5. Jeżeli pH jest niższe warto pomyśleć o wapnowaniu, do którego zalecane jest wapno nawozowe bi calc+

Co lubią maliny?

Aby zapewnić dobre i intensywne owocowanie należy dostarczyć uprawie malin potrzebne do ich rozwoju mikroelementy. Malina szczególnie lubi miedź (Cu), bor (B), cynk (Zn), mangan (Mn) oraz molibden (Mo). Wszystkie są zawarte w nawozie do malin SOLER Fruit.

Jak uodpornić maliny na wiosnę?

Aby uodpornić malinę na wiosnę warto opryskać krzewy nanogro aqua, którego zastosowanie będzie gwarancją wysokiej odporności na stresy oraz zabezpieczeniem zawiązujących się kwiatów przed niebezpiecznymi, wiosennymi przymrozkami.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram