Język polski English language

Uprawa tytoniu

W naszym kraju tytoń ma dość duże znaczenie w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. Jego uprawy koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach. Tytoń szlachetny jest rośliną jarą, jednoroczną, należącą do roślin psiankowatych. W zależności od odmiany jego rośliny mogą osiągać wysokość od 1 do 2 metrów. Tytoń ma duże wymagania cieplne i najlepiej rośnie przy dobowej temperaturze wynoszącej 18–25°C. Przy niższych temperaturach może dochodzić do zahamowania wzrostu roślin, a pojawienie się przymrozków powoduje uszkodzenie liści i obniżenie ich jakości. W związku z tym tytoń nie może być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw musi być przeprowadzona produkcja rozsady.

Do uprawy polecane jest stosowanie stymulatora nanogro aqua, który użyty już w czasie produkcji rozsady indukuje odporność młodych roślin na niekorzystne warunki uprawy takie jak chłody, susza, czy inne np.: uszkodzenia mechaniczne przez wiatr czy silne opady. nanogro aqua zastosowane po posadzeniu rozsady w pole zapewnia wysoki plon liści i doskonałą jakość surowca.

Schemat zabiegów produktami AGRARIUS w uprawie tytoniu:

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!