Rzepak ozimy w Polsce jest bardzo często uprawiany. Wymaga gleb o dobrej strukturze, zasobnych w wodę i składniki pokarmowe o wysokiej kulturze i uregulowanym pH.

Rzepak ozimy spełnia zazwyczaj rolę rośliny stosowanej zamiennie w uprawach zbóż. Rzepak jest względnie tolerancyjny na uprawę w monokulturze, ale nie należy go uprawiać nawet przez dwa kolejne lata na tym samym polu. Uprawa rzepaku po sobie lub zbyt częste wracanie z jego uprawą może powodować spadek plonu i podatność na choroby takie jak: kiła kapustowatych i Sclerotinia.

Aby zapewnić odpowiednia strukturę gleby, jej zdrowotność i zasobność w dostępne składniki pokarmowe należy zastosować doglebowo preparaty: Lignohumat Super, bi azot, bi fosfor. Aby ograniczyć występowanie kiły w rzepaku, stosujemy preparat bi protect.

Rzepak wymaga dużej ilości wilgoci. Aby rozpocząć kiełkowanie rzepak potrzebuje 48–52% wody w stosunku do masy nasiona, jednak z powodu małej siły ssącej nasion zawartość wody w glebie powinna wynosić co najmniej 32–35%. Aby zapewnić odpowiednie kiełkowanie roślinom rzepaku, należy odpowiednio przygotować glebę. Aby zapewnić prawidłowy wzrost młodym roślinom, jesienią zaleca się oprysk nanogro aqua i SOLER R. W czasie wegetacji od wiosny aby rośliny miały odpowiedni wzrost w czasie niedoborów wody należy rzepak zabezpieczyć przed utratą wody stosując nawóz N Turgor, co jest ważne szczególnie w czasie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn.
Aby zapobiegać obniżkom ilości i jakości plonu należy wczesną wiosną wykonać oprysk stymulatorem wzrostu nanogro aqua i preparatem Naturalny Plon.

Po zbiorze rzepaku, na polu pozostaje duża ilość korzeni i łodyg, mogą one być doskonałym materiałem organicznym poprawiającym zasobność gleby, ale jeśli zostaną odpowiednio rozłożone. Do tego celu służy nawóz full terminator, który zastosowany wraz z bi protect wpłynie korzystnie na mineralizacje słomy i pozostawi pole w dobrej kondycji fitosanitarnej, co przełoży się na lepsza zdrowotność roślin następczych.

Rzepak wymaga wielu oprysków w czasie sezony, do przygotowania dobrej jakości cieczy roboczej polecane jest stosowanie kondycjonera full kondycja, który zapewnia wykonanie skutecznego oprysku jak również zapewnia roślinom działanie antystresowe w czasie oprysku.

Wymagania pokarmowe:

Z plonem 1 t nasion i odpowiednią masą słomy przeciętnie pobierane jest: 50-60 kg azotu (N), 24 kg fosforu (P2O5), 50-60 kg potasu (K2O), 50-60 kg wapnia (CaO), 8-10 kg magnezu (MgO), 8-12 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 20-30 kg, 60 g boru (B), 10-40 g miedzi (Cu), 100 g manganu (Mn), 1-2 g molibdenu (Mo) i 60-150 g cynku (Zn).

Schemat zabiegów AGRARIUS w uprawie rzepaku: