Język polski English language

Uprawa winorośli

Położenie uprawy

Stanowisko do uprawy winorośli powinno być ciepłe, słoneczne, umiarkowanie przewiewne, najlepiej na stokach o południowej lub południowo-zachodniej wystawie. Preferowane są gleby lekkie ‒ kamienisto-piaszczyste, piaszczyste oraz piaszczysto gliniaste z dużą zawartością wapnia.

Schemat zabiegów produktami AGRARIUS w uprawie winorośli:

Nawożenie

Mimo że winorośl, dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, jest stosunkowo odporna na stres wodny, to susza ma duży wpływ na przyjmowanie się nowych nasadzeń, dlatego warto zastosować nawóz azotowy długo działający N Turgor i zadbać o odpowiednia wilgotność i strukturę gleby stosując kwasy humusowe Lignohumat Super i preparaty bakteryjne: bi azot, bi fosfor, bi protect. Potrzeby pokarmowe winorośli zależą od siły wzrostu danej odmiany oraz wysokości plonu. Można przyjąć dla wytworzenia 1 tony owoców potrzebuje ona 7-10 kg azotu, 1-1,5 kg fosforu, 8-10 kg potasu, 10-12 kg Ca oraz 1-2 kg Mg.

Zapotrzebowanie na mikroskładniki jest zdecydowanie mniejsze i wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt gramów. W razie potrzeby stosujemy SOLER Fruit. Należy pamiętać że po każdym sezonie wegetacyjnym zawartość składników w glebie zmniejsza się i należy je uzupełnić. Ich ilość określamy na podstawie wyników badania zasobności gleby.

Należy też pamiętać, że winorośl charakteryzuje się wysokimi wymaganiami co do odczynu pH, który powinien wynosić powyżej 6,2 (najlepsze byłoby pH 7,0). Dawki nawozów wapniowych ustalamy na podstawie badań laboratoryjnych, a regulację odczynu wykonujemy przed nasadzeniem winorośli, ponieważ właśnie wtedy jest to najbardziej efektywne. Do tego celu warto użyć wapna węglanowego z dodatkiem bakterii glebowych i kwasów humusowych bi calc+.

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!