Mikroorganizmy glebowe: niewidoczni obrońcy roślin

Poznaj mikroorganizmy glebowe, ich tajemnice i przekonaj się, jak właściwa ochrona i wzmocnienie roślin mogą zapewnić im większą odporność na niekorzystne warunki, a także poprawić jakość Twoich plonów.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Mikroorganizmy w ryzosferze, a odporność roślin
 • Jakie mikroorganizmy żyją w glebie?
 • Odkrycie współpracy mikroorganizmów glebowych z roślinami
 • Wpływ nowoczesnego rolnictwa na mikrobiom glebowy
 • Wspomóż swoje rośliny
 • Badania potwierdzające skuteczność mikrobiomu glebowego
 • Podsumowanie
 • Wstęp

  Mikroorganizmy glebowe, zwłaszcza Rhyzobakterie Wspierające Wzrost Roślin (PGPR), odgrywają kluczową rolę w zdrowiu roślin i ekosystemie glebowym. Poprzez bezpośrednie interakcje oraz produkcję substancji hamujących patogeny, mikroorganizmy te ograniczają rozwój chorób roślin.

  Jednak intensywne praktyki rolnicze prowadzą do degradacji gleby i utraty pożytecznych mikroorganizmów. Stosowanie preparatów bakteryjnych może być kluczowym narzędziem przywracania równowagi w mikrobiomie glebowym, co ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska.

  Mikroorganizmy w ryzosferze, a odporność roślin

  Mikroorganizmy zasiedlające ryzosferę (strefę przy korzeniach), ograniczają możliwość występowania wielu chorób roślin. Mikroorganizmy te mogą bezpośrednio i pośrednio wpływać na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych. PGPR (ang. "Plant Growth Promoting Rhizobacteria" - tłum. "Rhyzobakterie wspierające wzrost roślin") mogą zasiedlać ryzosferę, występować bezpośrednio na powierzchni systemu korzeniowego, albo wręcz funkcjonować wewnątrz niego, jako endofity.

  Oddziaływanie bezpośrednie tych mikroorganizmów polega między innymi na ułatwianiu roślinom pobierania kluczowych składników pokarmowych (azotu, fosforu), syntezie hormonów roślinnych, a także obniżaniu poziomu etylenu w roślinach. Możliwość produkowania auksyn przez PGPR ma duże znaczenie w produkcji roślin. Bakterie te mają wpływ na wzrost korzeni, ich wydłużanie się oraz formowanie korzeni bocznych i przybyszowych. Auksyny wytwarzane przez mikroorganizmy powodują zwiększenie aktywności enzymów, które korzystnie wpływają na rośliny rosnące w warunkach stresowych.

  Mikroorganizmy glebowe zasiedlające ryzosferę ograniczają także możliwość występowania wielu chorób roślin. Utrudniają one kolonizację korzeni przez mikroorganizmy chorobotwórcze, konkurują o pokarm i miejsce, wytwarzają i wydzielają do gleby różne substancje w tym antybiotyki i inne hamujące rozwój patogenów. Niektóre bakterie ryzosferowe potrafią indukować nabytą odporność systemiczną roślin (SAR), ograniczając także podatność roślin na stresy.

  Jakie mikroorganizmy żyją w glebie?

  Tak działają mikroorganizmy glebowe, szczególnie te zaliczane do PGPR, które żyją naturalnie w glebie i zasiedlają strefę blisko korzeni roślin uprawnych. W skład tych mikroorganizmów wchodzą również bakterie z rodzaju: Pseudomonas, Rhyzobium, Bacillus, Corynebacterium, Arthrobacter, Mycobacterium, Actinoycetes, Azotobacte. Clostridium.

  W strefie przykorzeniowej roślin występują też inne pożyteczne organizmy, takie jak niepatogenne grzyby i promieniowce.

  Odkrycie współpracy mikrobiomu glebowego z roślinami

  „Wydaje się, że podobnie do ludzkiego układu immunologicznego - którego istnienia jesteśmy całkiem świadomi - rośliny również dysponują swoimi własnymi, rozległymi strategiami obronnymi. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Science Express, naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii i Krajowego Laboratorium im. Lawrence'a Berkeley'a w USA, po raz pierwszy zidentyfikowali sposób, w jaki sieć mikroorganizmów glebowych może współpracować, aby odeprzeć atak zabójczych dla rośliny patogenów.

  Wnioski z tych odkryć są takie, że dla gleby, aby ta dobrze sobie radziła ze zwalczaniem patogenów, lepiej jest dysponować silniejszym "zespołem" różnych typów bakterii, niż mieć jednego czy dwóch zabójców patogenów. "Dostrzegamy teraz, że złożonego zjawiska supresji choroby w glebach nie można przypisać pojedynczej grupie bakterii, tylko jest ono najprawdopodobniej kontrolowane przez społeczność mikroorganizmów" - wyjaśnia Gary Andersen. Istnieje nadzieja, że te wyniki pomogą naukowcom zrozumieć niewyjaśnione kwestie dotyczące tego, w jaki sposób gleby działające supresyjnie na choroby, przyciągają te obronne mikroorganizmy, pomagając w ten sposób rolnikom i hodowcom w walce z chorobami roślin, które przynoszą straty ekonomiczne” *.

  *Cytat pochodzi z artykułu: https://cordis.europa.eu/article/id/33388-plants-have-immune-systems-too/pl

  Wpływ nowoczesnego rolnictwa na mikrobiom glebowy

  Problem w tym, że nowoczesne rolnictwo (intensywna uprawa gleby, niszczenie struktury gleby uprawkami, ciężkim sprzętem rolniczym, brak dostarczania i rozkładu materii organicznej, sztuczne nawozy, chemiczne środki ochrony roślin, herbicydy) wpływa katastrofalnie na kondycję gleby. Kilkadziesiąt lat intensywnego rolnictwa wyjałowiło glebę i zniszczyło naturalną populację pożytecznych mikroorganizmów, a to spowodowało nadmierny rozwój patogenów oraz problemy z fitosanitarnym stanem upraw.

  Brak więc w glebie odpowiedniej ilości bakterii oraz innych mikroorganizmów, które mogłyby budować odporność roślin i pomagać w walce z grzybami.

  Wspomóż swoje rośliny

  Grzyby rozwijają się intensywnie, bo nie ma co ich hamować, dlatego należy zasiedlać glebę mikroorganizmami pożytecznymi, wspomagającymi jak produkty z serii bi firmy Agrarius i stosować kwasy humusowe (Lignohumat Super), dostarczając mikroorganizmom „paliwo”, potrzebne do ich rozwoju i namnażania. To zagwarantuje większą odporność roślin i zwiększy plonowanie roślin w najbardziej naturalny sposób.

  Badania potwierdzające skuteczność mikrobiomu glebowego

  Wpływ preparatów bakteryjnych Agrarius na wspomaganie życia mikrobiologicznego w glebie potwierdziły badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, które pokazują, jak korzystnie zmienia się ilość i struktura mikroorganizmów w glebie przy wsparciu wysokiej jakości preparatów bakteryjnych stosowanych w uprawach. Badania przeprowadzone na próbkach gleby z upraw ogrodniczych: cebula, papryka, fasola pobrane na wiosnę i jesienią.

  • W czasie wegetacji stosowano bakterie bi protect, bi fosfor i bi azot.
  • Wyniki badań ilościowych mikroorganizmów w próbkach glebowych z wiosny (marzec - początek uprawy).
  • Kształtowanie się liczby wybranych grup drobnoustrojów w tys./g gleby.
  • Wyniki badań ilościowych mikroorganizmów w próbkach glebowych z jesieni (sierpień). Kształtowanie się liczby wybranych grup drobnoustrojów w tys./g gleby.
  • Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pod kierunkiem Prof. dr hab. Wiesława Barabasza – eksperta Polskiej Izby Ekologii W Katedrze Mikrobiologii i Biomonitoringu.

  Podsumowanie

  Odkrycie współpracy mikroorganizmów glebowych otwiera nowe horyzonty w zrozumieniu obronnych mechanizmów roślin. Naukowcy wykazali, że różnorodność bakterii glebowych jest kluczowa dla efektywnej walki z patogenami, co ma ogromne znaczenie dla rolnictwa. Nowoczesne rolnictwo powoduje degradację gleby i utratę pożytecznych mikroorganizmów, co z kolei sprzyja rozwojowi patogenów.

  Stosowanie preparatów bakteryjnych może być kluczowym elementem przywracania równowagi w mikrobiomie glebowym. Badania prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie potwierdzają skuteczność tych działań, sugerując możliwość poprawy zdrowia gleby i zwiększenia plonów w sposób naturalny i zrównoważony.


  Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
  Kliknij TUTAJ i skontaktuj
  się z nami!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram