Kwasy humusowe i bakterie: Podstawa żyznej gleby

Jak kwasy humusowe i bakterie wpływają na żyzność gleby? Dowiedz się, dlaczego są nieodłącznym elementem efektywnego rolnictwa. Odkryj sekrety kwasów humusowych i zadbaj o swoje plony już dziś.

Spis treści

Wstęp

W ostatnim czasie do polskich rolników dociera wiele informacji o spadku żyzności gleby. Przyczyn tego groźnego zjawiska jest wiele, lecz poprzez zróżnicowane nawożenie oraz postawienie na produkty zawierające kwasy humusowe i bakterie, jesteśmy w stanie poprawić stan naszych gleb, czyli warsztatu pracy każdego producenta rolnego.

Pamiętajmy, że gleba to naturalne środowisko dla żywych organizmów oraz podstawowe źródło składników pokarmowych dla naszych upraw – bez niej nie byłoby życia na ziemi, dlatego obowiązkiem każdego rolnika i nie tylko, jest dbanie o jej ochronę. Gleby łatwo można zniszczyć, a odtworzenie jej zasobów jest trudne i czasochłonne.

Kwasy humusowe i bakterie, czyli próchnica oraz pożyteczne mikroorganizmy, stosowane regularnie, są w stanie przywrócić jej zdolności, które dla wszelkich upraw rolniczych są nieocenione na każdym etapie wegetacji i plonowania roślin.

Jaki wpływ na glebę mają kwasy humusowe i bakterie?

Tak jak na degradację gleb, tak i również na poprawę ich żyzności może wpłynąć wiele czynników, lecz wymagają od rolników określonego działania. Najlepiej zapobiegać utracie żyzności gleby i jeśli istnieje konieczność poprawy jej stanu, warto zacząć od zredukowania zakwaszenia i dostarczenia jej składników pokarmowych potrzebnych roślinom.

Nawożenie mineralne w czasach kryzysu inflacyjnego może być zbyt drogie lub najzwyczajniej nieopłacane dlatego warto wspomóc przyswajanie składników i ich uzupełnianie kwasami humusowymi i bakteriami, które odpowiednio zaaplikowane mogą przynieść naprawdę nieocenione korzyści.

Wpływ kwasów humusowych i bakterii na strukturę i żyzność gleby

Kwasy humusowe i bakterie wpływają przede wszystkim na poprawę struktury i jakości gleby – zwiększają ich zwięzłość, napowietrzają i rozluźniają gleby ciężkie oraz wzbogacają je w substancje organiczne i mineralne.

Ważną rolą kwasów humusowych i bakterii jest rozkładanie materii organicznej i przekształcanie jej w nawóz i próchnicę, poprawa właściwości sorpcyjnych podłoża i dostępności składników pokarmowych dla roślin. Kwasy humusowe regulują pH gleby, zwiększają jej objętość wodną, a przez to zmniejszają zagrożenie suszą i zaskorupianiu, co przeciwdziała erozji.

Preparaty mikrobiologiczne zawierające szczepy różnorodnych bakterii i innych mikroorganizmów stymulują wzrost roślin i wspomagają namnażanie się innych, naturalnych, pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Kwasy humusowe i bakterie pomagają w pielęgnacji utrzymaniu zasobności i żyzności gleby. Warto zaznaczyć, że próchnica jest bardzo istotna, szczególnie gdy opady są niewystarczające. Związki humusowe dzięki swoim właściwościom działają jak swego rodzaju „gąbka”, która pochłania wilgoć w glebie, zabezpieczając jej zapotrzebowanie na czas suszy.

Znaczenie próchnicy i preparatów bakteryjnych dla wydajności gleby

Wysoki poziom próchnicy pozwala glebie zachować od trzech do nawet pięciu razy więcej wody w formie dostępnej dla roślin, co sprzyja wykorzystaniu jej nawet w 85%. Podłoże o niskiej zawartości próchnicy wykorzystuje ją w jedynie 10-20%. Żyzna gleba to taka, która ma zdolność do sprostania wymaganiom potrzeb życiowych roślin, a te w wielu przypadkach są wysokie.

W dzisiejszym rolnictwie bardzo ważne jest stosowanie preparatów bogatych w kwasy humusowe i bakterie, które swoim pożytecznym działaniem, mogą przynieść wiele długofalowych korzyści.

Preparaty bakteryjne oparte na kulturach bakterii, które naturalnie występują w glebie, stanowią jej integralną część. Celem dostarczenia glebie pożytecznych mikroorganizmów jest przede wszystkim przyspieszenie rozkładu materii organicznej i zwiększenie dostępności składników odżywczych.

Rola bakterii i kwasów humusowych

Bakterie azotowe, wolnożyjące takie jak np. Bacillus azotofixans pomagają wiązać azot z atmosfery, który jest fundamentalnym pierwiastkiem uczestniczącym w rozwoju roślin. Równie ważne są mikroorganizmy fosforowe (PSB), takie jak np. Bacillus megaterium, czyli bakterie dostarczające roślinie przyswajalne formy fosforu z gleby. Należy również pamiętać, ze pożyteczne bakterie glebowe udostępniają również inne pierwiastki, takie jak np.: K, Mg, Ca, S, oraz mikroelementy.

Zarówno kwasy humusowe, jak i bakterie mają za zadanie nie tylko utrzymywać glebę w odpowiedniej jakości, ale także stymulować wzrost roślin poprzez wytwarzanie naturalnych fitohormonów i witamin.

Niestety w polskich glebach, które są intensywnie użytkowane, bogactwo mikroorganizmów glebowych jest ograniczone. Niedobór ich jest spowodowany zaniedbaniem nawożenia organicznego, a także przenawożenia nawozami mineralnymi i stosowaniem chemicznych środków ochrony.

Podsumowując: kwasy humusowe i bakterie są niezbędne do rozwoju pożytecznej mikroflory, ponieważ stanowią jej naturalne środowisko życia oraz źródło pokarmu. Badania naukowe wskazują, że kwasy humusowe i bakterie sprzyjają szybszemu wzrostowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów nawet do kilku tysięcy razy.

Jakie kwasy humusowe i bakterie wybrać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, lecz zawsze warto używać preparatów, które są sprawdzone przez rolników w praktyce. Niewątpliwie kwasy humusowe i bakterie firmy Agrarius są rekomendowane przez znaczne grono producentów rolnych, a potwierdza to niezawodność i skuteczne działanie tych preparatów.

GleboMax: korzyści kwasów humusowych dla gleby

Produktem zawierającym kwasy humusowe jest GleboMax, który zapewnia glebie odpowiednią wilgotność, zasobność i co najważniejsze – buduje próchnicę. Preparat organiczno-mineralny w formie płynnej, kompleksowo wpływa na poprawę struktury gleby i dzięki zastosowanej w czasie produkcji technologii MAT (Micro Absorption Technology) jest aktywny zaraz po aplikacji. Specjalny proces przygotowania zapewnia szybkie wchłanianie preparatu do gleby, gdzie natychmiast działa, stanowiąc swoiste „lepiszcze” dla składników mineralnych.

Ważną zaletą kwasów humusowych zawartych w GleboMax jest ich pochodzenie, ponieważ pochodzą one z przerobu ligniny, a nie jak w większości produktów dostępnych na rynku z leonardytów. Rolnicy coraz chętniej zwracają się w stronę organicznych rozwiązań w postaci kwasów humusowych i bakterii, które zapewniają duże plony, a równocześnie wpływają korzystnie na środowisko. 

GleboMax dostarcza do gleby składniki odżywcze potrzebne mikroorganizmom do życia i szybkiego namnażania się. Trzeba zaznaczyć, że próchnica (kwasy humusowe) potrafi zmagazynować i udostępnić roślinom aż dwanaście razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby.

Preparat GleboMax charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem i wpływa znacząco na wzrost roślin, przede wszystkim oddziałując korzystnie na środowisko ich życia. Kwasy huminowe i fulwowe wchodzące w skład produktu zwiększają siłę kiełkowania nasion, pozytywnie reagują na rozwój korzeni roślin i pomagają im lepiej pobierać składniki pokarmowe. Ponadto stymulują ich układ odpornościowy.

Bez wątpienia warto stosować kwasy humusowe i bakterie firmy Agrarius, chociażby ze względu na korzyści ekonomiczne, ponieważ w znacznym stopniu możemy ograniczyć nawożenie mineralne, a co za tym idzie zaoszczędzić pieniądze i dać odetchnąć naszym glebom uprawnym.

Potencjał bakterii mikrobiologicznych Agrarius

Preparaty mikrobiologiczne w postaci pożytecznych bakterii są stosowane w rolnictwie w celu przywrócenia równowagi gleby. Mikroorganizmy glebowe mają pożądany wpływ na pozytywne procesy zachodzące w ziemi, dlatego coraz więcej producentów rolnych wprowadza je do swoich upraw, aby podnieść żyzność gleby.

Bakterie firmy Agrarius to wysokiej jakości preparaty – nawozy mikrobiologiczne przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. Starannie wyselekcjonowane i odpowiednio dobrane szczepy bakterii, grzybów i promieniowców mają za zadanie wspomóc uprawy poprzez rozkład materii organicznej, udostępnianie składników pokarmowych roślinom i współtworzenie struktury gleby.

Zarówno kwasy humusowe i bakterie firmy Agrarius są dedykowane do poprawy jakości upraw, a lepszy wzrost, prosty sposób nawożenia i większe plony, gwarantują stuprocentową satysfakcję dla każdego rolnika. Preparat bakteryjny bi azot wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny dla roślin azot z powietrza, wspomaga zdrowotność i plonowanie oraz ogranicza występowanie patogenów chorobotwórczych. 

bi fosfor to z kolei doglebowy preparat bakteryjny, który wspiera wytwarzanie próchnicy i udostępnia fosfor dla roślin. Chcąc poprawić rozwój pożytecznych bakterii glebowych, warto użyć preparat bakteryjny bi protect, który naturalnie redukuje liczbę chorobotwórczych grzybów i bakterii.

Korzyści płynące ze stosowania kwasów humusowych i bakterii

Zdecydowanie warto rozważyć włączenie produktów zawierających kwasy humusowe i bakterie do indywidualnego planu nawożenia. Liczba korzyści wynikających z ich stosowania jest bardzo duża i oprócz poprawy ilościowej i jakościowej plonów, dbamy o żyzność podłoża, które jak wiadomo służą nam co roku do uprawiania produkcji rolnej.

Stosowanie tego typu preparatów jak kwasy humusowe i bakterie pomaga zredukować nam nakłady na nawożenie mineralne nawet do 20%, co potwierdziły badania polowe z użyciem preparatów Agrarius przeprowadzone w IUNG w Puławach. Robimy również krok w stronę korzyści prośrodowiskowych, gdyż gleby z wysoką zawartością kwasów humusowych i bakterii w mniejszym stopniu narażone są na utratę składników pokarmowych.

Pamiętajmy, że każde nawożenie warto poprzedzić badaniem gleby, które wskaże nam, jakie potrzeby ma nasze pole uprawne. Dzięki temu upewnimy się, że nawożenie mineralne to tylko część nieco bardziej skomplikowanego procesu żywienia roślin, a nowoczesne rolnictwo będzie opierać się na proekologicznej uprawie wspieranej przez naturalne preparaty zawierające między innymi kwasy humusowe i bakterie.

Podsumowanie

Kwasy humusowe i bakterie są kluczowe dla poprawy jakości gleby i wydajności upraw. Produkty takie jak GleboMax i preparaty mikrobiologiczne firmy Agrarius stanowią skuteczne rozwiązania, redukując potrzebę intensywnego nawożenia mineralnego i wspierając równowagę ekosystemu glebowego. Ich zastosowanie przyczynia się do długofalowego zrównoważonego rozwoju rolnictwa, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram