Borówka wysoka, a kwaśna gleba – jak zadbać o plony?

Uprawa borówki

Borówka wysoka jest rośliną o specyficznych wymaganiach glebowych. Gatunek ten, należący do rodziny Ericaceae, nie wytwarza korzeni włośnikowych. Pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby odbywa się za pomocą licznych i cienkich korzeni właściwych, które mogą rozwijać się jedynie w glebach o dobrych właściwościach fizycznych. Specyfika uprawy borówki wysokiej zwanej też amerykańską jest wymagająca – jak zadbać o plony tego krzewu owocowego?

Borówka wysoka wymaga gleb lekkich o niskim pH (bardzo kwaśnych i kwaśnych), a jednocześnie o dużej zawartości próchnicy. Odpowiednie są zatem gleby organiczne o uregulowanych stosunkach wodnych, jak również gleby mineralne niższych klas (klasy IV–VI). Przed założeniem plantacji ważne jest wykonanie analizy gleby - posiadanie wiedzy o zakresie pH, zawartości materii organicznej, pojemności sorpcyjnej gleby oraz zasobności makro i mikroskładników pozwoli nam określić czy posiadany grunt spełnia wymagania pod uprawę borówki wysokiej. Analizę gleby możemy wykonać przy użyciu specjalistycznego skanera. Technologia zastosowana w tym urządzeniu pozwala nam w krótkim czasie poznać podstawowe parametry fizykochemiczne gleby i na ich podstawie opracować właściwy plan nawożenia plantacji.

Produkty ECO

Zobacz także:
Uprawa borówki amerykańskiej

W uprawie borówki wysokiej w celu poprawy właściwości fizykochemicznych gleby możemy wykorzystać bakterie z rodzaju Bacillus. Zawarte w bi azot bakterie Bacillus azotofixans zapewniają korzeniom roślin, przez cały okres wegetacyjny budulcowy azot. Dzięki temu nawóz mikrobiologiczny bi azot może stanowić doskonałe dopełnienie dla nawożenia mineralnego tym składnikiem. Wykazano, że bakterie azotowe mogą wiązać nawet do 50 kg azotu na 1 ha powierzchni uprawnej. Bakterie Bacillus megaterium natomiast zawarte w preparacie bakteryjnym bi fosfor dzięki posiadanym właściwościom soloubizacji fosforu, rozkładają złożone, uwstecznione formy tego pierwiastka do form prostych i łatwo dostępnych dla roślin, co jest szczególnie ważne w podłożu o tak niskim pH. Fosfor sprzyja rozwojowi korzeni, a także odgrywa istotną rolę w procesie kwitnienia i wzrostu owoców. Mając na uwadze tak ważne funkcje jakie spełnia fosfor w uprawie borówki wysokiej przy jednoczesnych ograniczeniach jego przyswajalności, szczególnie ważnym jest wsparcie jakie daje nam Bacillus megaterium w dostępności tego pierwiastka. Bakterie: Bacillus azotofixans i Bacillus megaterium to bakterie tlenowe, które doskonale namnażają się w wierzchniej warstwie gleby, która jest dobrze napowietrzona i uwilgotniona. Ich największą koncentrację obserwujemy w obrębie ryzosfery. Dzięki wydzielanym przez bakterie śluzom, enzymom i licznym substancjom wspomagającym, system korzeniowy borówki wysokiej jest stale uwilgotniony i gotowy do pobierania wody oraz makro i mikroskładników z roztworu glebowego.

W tym miejscu warto także wspomnieć o preparacie bi protect, zawierającym w swoim składzie bakterie Bacillus subtilis. Bakterie te doskonale kolonizują środowisko glebowe, przyczyniając się do procesów rozkładu materii organicznej i w znaczący sposób ograniczając populację zarodników grzybów chorobotwórczych. Sanityzacja gleby na plantacji borówki wysokiej jest szczególnie ważna w ograniczeniu presji patogenów odpowiedzialnych za poważne choroby takie jak zgorzel pędów, szara pleśń, mączniak, biała plamistość liści czy antraknoza. Regularne stosowanie na plantacji borówki wysokiej preparatu mikrobiologicznego bi protect pozwala nam ograniczyć ilości zabiegów ochrony fungicydowej w sezonie wegetacyjnym. Dzięki stosowanym doglebowo kwasom humusowym w postaci preparatu GleboMax, wspieramy rozbudowę systemu korzeniowego, zwiększamy aktywność mikroorganizmów glebowych, a także podnosimy odporność roślin na stresy abiotyczne takie jak niedobory wody czy zasolenie. Dodatkowo znacząco podnosimy możliwości pobierania składników pokarmowych z gleby, a dzięki stymulacji mechanizmów transportu pierwiastków z gleby do korzeni oraz z korzeni do części nadziemnych, zwiększamy koncentrację składników pokarmowych w roślinach.

Produkty ECO

Masz uprawę ekologiczną?
Skontaktuj się z przedstawicielami AGRARIUS
Sprawdź ofertę preparatów do stosowania w uprawach ECO od AGRARIUS!

Jak wskazują dotychczasowe badania i obserwacje prowadzone w Polsce, borówka wysoka najlepiej rośnie i owocuje na glebach zasobnych w substancje organiczną (minimalna zawartość próchnicy to 3,5%), lekkich, stale wilgotnych, o pH w granicach 3,8 - 4,8. Na stanowiskach o odczynie powyżej pH 5,5 wzrost roślin borówki wysokiej ulega ograniczeniu, a powyżej pH 6,0 rośliny przestają rosnąć, co objawia się silną chlorozą liści. Dobry wzrost roślin i plonowanie można uzyskać także na glebach cięższych, po rozluźnieniu ich trocinami, torfem kwaśnym i zastosowaniu ściółki. Jako zupełnie nieodpowiednie dla osadzenia plantacji borówki, uznaje się ciężkie gleby gliniaste lub ilaste, słabo przewiewne i nie przepuszczalne dla wody.    

Większość gleb lekkich w Polsce nadających się do uprawy borówki wysokiej zawiera zbyt mało substancji organicznej przy jednocześnie za niskiej pojemności wodnej. Właściwości te można poprawić przez ściółkowanie gleby materiałami organicznymi, takimi jak trociny lub kora drzew iglastych. Ściółki z trocin, kory i kwaśnego torfu mają również wpływ na stopniowe obniżanie odczynu gleby. Na plantacjach produkcyjnych zakładanych na glebach mineralnych w celu obniżenia pH, najczęściej stosuje się siarkę lub nawozy fizjologicznie kwaśne, np. siarczan amonu. Stosowane w okresie prowadzenia plantacji zabiegi obniżenia odczynu gleby przez dostarczanie siarki oraz ściółkowanie, przyczynia się do modyfikacji właściwości chemicznych górnej warstwy profilu glebowego. Tego typu zabiegi mają wpływ na wzrost kwasowości hydrolitycznej i pojemności sorpcyjnej oraz znacząco wpływają na obniżenie stopnia wysycenia gleby zasadami w warstwie 0-20 cm, w obrębie której borówka wysoka posiada przeważającą koncentracje systemu korzeniowego. Na polach nawadnianych przy użyciu systemów linii kroplujących, szczególnie ważne jest uzyskanie odpowiednich parametrów wody, którą dostarczamy pod rośliny. Należy zbadać pH wody, jeśli dysponujemy ujęciami głębinowymi w szczególności na terenach gdzie występuje macierzysta skała wapienna - ważnym jest aby zakwaszać taką wodę.

W uprawie borówki wysokiej odczyn gleby ma kluczowe znaczenie w prawidłowym pobieraniu i przyswajaniu składników pokarmowych. Optymalny poziom odżywienia roślin przez cały okres wegetacji pozwala nam uzyskać wysokiej jakości owoce.

zdjecie

Autor tekstu:
Krzysztof Kolarski
Key account manager

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram