Zaprawianie i nawożenie ziemniaków

Nawożenie ziemniaków: jak wybrać najlepsze nawozy dla twojej plantacji? Odkryj kluczowe praktyki uprawy, które poprawią plony i zdrowie roślin. Poznaj najlepsze preparaty i nawozy dla ziemniaków.

Spis treści

Wstęp

Uprawa ziemniaków w Polsce ma wielopokoleniową tradycję i wciąż stanowi znaczny udział produkcji tej rośliny w Europie. Podstawowa i najbardziej rozpowszechniona metoda uprawy tego gatunku odbywa się poprzez sadzenie bulw (sadzeniaków). Aby rozmnażanie wegetatywne było efektywniejsze, poleca się przed sadzeniem wykonać zabieg zaprawiania ziemniaków. Nie można też zapomnieć o tradycyjnym nawożeniu ziemniaków w okresie wegetacji.

Czym zaprawiać ziemniaki

W bezpośrednim okresie po sadzeniu ziemniaki są narażone na wiele chorób, zarówno pochodzenia biotycznego (agrofagi) i abiotycznego – związanych z niesprzyjającą aurą pogodową.

Do zaprawiania ziemniaków możemy użyć klasycznych zapraw chemicznych mających na celu ochronę przed chorobami i szkodnikami lub stymulatory wzrostu np. nanogro forte superstart ZIEMNIAK. Niebezpieczeństwo znacznie wzrasta, gdy ziemniaki stanowią jedną z wiodących upraw w gospodarstwie i niekoniecznie stosuje się uprzednio zaplanowany płodozmian zakładający przerwę w uprawie ziemniaków na tym samym stanowisku (min. 4-5 lat). Wraz z zaprawianiem ziemniaków dobrą praktyką jest co pewien czas wymiana materiału rozmnożeniowego na kwalifikat.

Najczęściej stosowanymi preparatami do zaprawiania są preparaty fungicydowe chroniące przed chorobami grzybowymi, np. rizoktoniozą czy parchem srebrzystym. Ich dobór powinien opierać się tylko na zarejestrowanych preparatach dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto zaprawy chemiczne są zalecane głównie w przypadku upraw na sadzeniaki i późnych odmian przeznaczonych na zaopatrzenie rynku bezpośredniego i przetwórczego. Ich stosowanie nie jest rekomendowane do upraw ziemniaków na wcześniejsze zbiory (zbieranych w niepełnej dojrzałości) z uwagi na substancje chemiczne w nich zawarte.

Zaprawiać ziemniaki przed sadzeniem można też preparatami biologicznymi zawierającymi naturalne mikroorganizmy, a także substancje działające stymulująco na wzrost i rozwój młodych stolonów już od momentu kiełkowania. Ich zadaniem jest przyspieszenie wegetacji, a co za tym idzie lepsza kondycja roślin już na starcie uprawy. Są one w pełni bezpieczne i polecane do stosowania w integrowanej produkcji ziemniaka, ukierunkowanej na produkcję żywności wysokiej jakości bez pozostałości pestycydów. Jednym z nich jest nanogro forte superstart ZIEMNIAK.

Jakiego preparatu użyć do zaprawiania ziemniaków?

Do zaprawiania bulw ziemniaka przed sadzeniem przeznaczony jest stymulator wzrostu indukujący odporność roślin nanogro forte superstart ZIEMNIAK. Jest to innowacyjny preparat zawierający w swym składzie odpowiednio dobrane składniki w stężeniu nanomolowym oraz wysokiej klasy aktywne kwasy humusowe pochodzące z przerobu ligniny.

Ziemniaki potraktowane preparatem do zaprawiania nanogro forte superstart ZIEMNIAK szybciej kiełkują i rozpoczynają intensywny wzrost stolonów i zawiązywania młodych bulw. Poprzez indukowanie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny, nabierają one odporności na choroby i szkodniki oraz czynniki klimatyczne. Te mechanizmy obronne są uruchamiane w roślinie na skutek stymulowania wytwarzania większej ilości cukrów, białek i fitohormonów.

Dzięki kwasom humusowym zawartym w stymulatorze wzrostu do zaprawiania ziemniaków nanogro forte superstart ZIEMNIAK, preparat jest dobrze wchłaniany do sadzeniaka oraz odpowiednio długo utrzymuje się na bulwie. Poprawia również skuteczność działania fungicydów i nawozów po posadzeniu. Kwasy humusowe zapewniają wigor młodym przyrostom, przyspieszenie gromadzenia substancji pokarmowych w nowo powstających bulwach i przekształcenia ich w wysoki plon handlowy.

Unikalną zaletą preparatu służącego do zaprawiania bulw ziemniaka nanogro forte superstart ZIEMNIAK jest możliwość jego łączenia ze standardowymi zaprawami chemicznymi i nawozami. Co więcej, wyżej wymieniony stymulator wzrostu zwiększy efektywność i długość działania ochronnego zaprawy. nanogro forte superstart ZIEMNIAK zaleca się stosować w formie zaprawiania przed sadzeniem w dawce 1 l na tonę sadzeniaków.

Nawóz do ziemniaków. Który warto wybrać?

Oferta nawozów do ziemniaków dostępna na rynku jest szeroka. Powinny być one dostosowane do wymagań roślin na każdym etapie ich rozwoju. Przed sadzeniem dobrze jest wyrównać składniki pokarmowe do optymalnych wartości zgodnie z wynikami analizy gleby. Należy też zadbać odpowiednio o aktywność biologiczną gleby.

Właściwym wyborem będzie tu zastosowanie nawozu nowej generacji o bardzo wysokiej zawartości kwasów humusowych, np. GleboMax. W sposób wydajny i kompleksowy odnawia on życie biologiczne, ponieważ stwarza komfortowe warunki do rozwoju pożytecznej mikroflory glebowej. Stanowi fundament do tworzenia próchnicy glebowej. Poprawia strukturę gleby wraz z łączeniem agregatów glebowych w większe cząstki. Ogranicza też oddziaływanie negatywnych skutków suszy dla roślin poprzez efektywne wiązanie wody w glebie. Zapobiega też wypłukiwaniu składników pokarmowych w głąb profilu glebowego oraz zasklepianiu się gleby po opadach.

Organiczno-mineralny nawóz do ziemniaków GleboMax w formie płynnej bardzo szybko działa i stosuje się go w formie oprysku gleby (zaleca się płytko wymieszać z glebą) na około 2-3 tygodnie przed planowanym sadzeniem ziemniaków (można również zastosować go wcześniej lub nawet jesienią) w dawce 10-20 l/200-300 l wody/ha.

Ziemniak nie znosi świeżego wapnowania (może wystąpić porażenie parchem). Jeśli analiza gleby wykazała niskie pH, to najlepiej z pewnym wyprzedzeniem przed uprawą należy na polu zastosować wapno węglanowe działające łagodnie, np. bi calc+, zawierające ponadto pożyteczne bakterie działające korzystnie na glebę i rośliny.

Podczas przygotowania stanowiska pod uprawę ziemniaków warto zastosować preparaty mikrobiologiczne, takie jak bi azot oraz bi fosfor, stanowiące swoistego rodzaju biologiczne nawozy do ziemniaków. Zawierają one bakterie wiążące naturalny azot z powietrza (bi azot) i udostępniające uwsteczniony fosfor roślinom (bi fosfor).

Można je stosować wspólnie z nawozem do ziemniaków GleboMax w dawce 1 kg/ha opryskując glebę. W ten sposób naturalnie dostarcza się roślinom niezbędnych składników i zabezpiecza uprawę pod względem fitosanitarnym, gdyż mikroorganizmy te ograniczają występowanie chorób. Te mikrobiologiczne nawozy do ziemniaków posiadają certyfikat potwierdzający możliwość wykorzystania ich w gospodarstwach ekologicznych.

Nawożenie ziemniaków - Kiedy azot pod ziemniaki?

Ziemniaki mają duże wymagania względem azotu, toteż oprócz mineralnych nawozów azotowych w formie granulowanej trzeba zapewnić roślinom stałą podaż tego pierwiastka. Na etapie obróbki gruntu producenci często wybierają preparaty zawierające bakterie azotowe, np.: Bacillus azotofixans (bi azot), które w okresie wegetacji mogą dostarczyć nawet do 50 kg N/ha.

Aplikując azot pod ziemniaki w formie mineralnej łatwo też o przenawożenie, co skutkuje zwiększoną podatnością na choroby. Dodatkowo na takie plantacje chętniej nalatują szkodniki, ponieważ ciemnozielone, wydelikacone rośliny są atrakcyjne np. dla stonki ziemniaczanej. Bulwy przenawożone azotem mają też ograniczone zdolności przechowalnicze i są mniej smaczne. W takim przypadku w pełni uzasadnione jest zrównoważone nawożenie ziemniaków azotem, a ewentualne dokarmianie ich poprzez zabiegi dolistne m.in. preparatem N Turgor. Jego unikalną cechą jest forma azotu, która działa bardzo długo (nawet do 100 dni). Stopniowe uwalnianie azotu jest bezpieczne, nie ma ryzyka przedawkowania, a rośliny są dobrze odżywione.

Nawóz do ziemniaków N Turgor oprócz stabilizowanego azotu zawiera też dodatek mikroelementów takich jak: mangan, miedź, cynk, bor, molibden i kobalt, które wzajemnie się uzupełniają.

Na uwagę zasługuje też w pełni dostosowana zawartość sodu (2,2%) – pierwiastka, który nie do końca jest doceniany, choć podobnie jak potas odgrywa ważną rolę w gospodarce wodnej roślin. Zapobiega odwadnianiu komórek i tym samym chroni rośliny przed niekorzystnymi następstwami suszy. Pozytywne oddziaływanie nawozu do ziemniaków N Turgor jest też podyktowane dużą zawartością wysokiej jakości kwasów humusowych. Podane dolistnie chronią rośliny przed nadmierną utratą wody oraz sprzyjają dystrybucji składników pokarmowych z części nadziemnych do bulw. Nawóz do ziemniaków N Turgor poleca się stosować 2-3 razy w sezonie, w dawce 2 l/150-600 l wody na ha.

Jakie zastosować nawozy dolistne pod ziemniaki?

W związku z możliwością przenawożenia roślin doglebowymi nawozami do ziemniaków opryski dolistne są ważnymi zabiegami w technologii produkcji ziemniaka. Oferta nawozów dolistnych pod ziemniaki jest szeroka i obejmuje mieszanki wieloskładnikowe, mikroelementowe czy kompleksowe, zawierające składniki pokarmowe wraz z dodatkowymi związkami korzystnie wpływającymi na wielkość i plon bulw ziemniaka.

Pogłówne nawożenie ziemniaków wykonuje się kilkukrotnie (2-4 razy w sezonie). Jednym z nawozów dolistnych pod ziemniaki, polecanym szczególnie na początku okresu wegetacji jest POWERCOP. Wpływa on korzystnie na wzrost młodych korzeni, zwłaszcza włośników i stolonów. Dzięki dużej dawce kwasów humusowych poprawie ulegają właściwości gleby, w tym zachowanie w niej wilgoci i stosunki wodno-powietrzne oraz uaktywnienie pobierania składników mineralnych.

W wyniku stosowania mineralno-organicznego nawozu do ziemniaków POWERCOP zwiększa się wigor roślin, dzięki zawartych w nim składników biologicznych (aminokwasy, laminaryna, kwas alginowy) pochodzących z glonów morskich. Również stymulator Naturalny Plon chroni rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przyspiesza regenerację po ich wystąpieniu, np. przymrozków w uprawie ziemniaków na zbiór wczesny. Dobrze sprawdzi się jako komponent w mieszance z innymi nawozami dolistnymi firmy Agrarius. Poleca się go stosować również z innymi agrochemikaliami, ponieważ wykazuje działanie zmniejszające fitotoksyczność ś.o.r.

Dobre odżywienie fosforem i potasem gwarantuje natomiast wysoko skoncentrowany nawóz do ziemniaków AlgoRytm PK z dodatkiem ekstraktu z alg morskich. Jest świetną alternatywą dostarczenia tych pierwiastków roślinom, ponieważ w wyniku nawożenia ziemniaków tylko nawozami doglebowymi łatwo o zasolenie podłoża. Ziemniak potrzebuje dużo potasu, zwłaszcza w okresie zawiązywania i przyrostu bulw, co determinuje wielkość uzyskiwanego plonu, toteż nawóz do ziemniaków AlgoRytm PK najlepiej stosować kilkukrotnie w trakcie sezonu.

Nawozy dolistne do ziemniaków spełniają też istotną rolę ochronną. Calory to nawóz wapniowy z dodatkiem cynku, miedzi, manganu i kwasów humusowych. Dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia nie tylko poprawia zdrowotność plantacji, ale również jakość uzyskiwanego plonu. Rośliny dobrze odżywione wapniem wiążą „pełne” bulwy, bez pustych przestrzeni i brązowych przebarwień. Wzrastają również ich możliwości przechowalnicze.

Z kolei nawóz do ziemniaków PoliSil zawiera krzem i cynk. W wyniku wysycenia roślin tymi pierwiastkami tkanka mechaniczna w znaczny sposób ogranicza żerowanie szkodników, np. mszyc i stonki ziemniaczanej, a także wnikanie do środka komórek chorobotwórczych mikroorganizmów. Ponadto uszczelnienie ścian komórkowych wpływa korzystnie na utrzymanie wody w roślinie.

Szereg mikroelementów zawiera dedykowany nawóz do ziemniaków SOLER P. Wyróżnia się odpowiednio skomponowanym składem dostosowanym do wymagań ziemniaka bez związków balastowych. Innowacyjna forma żelowa sprawia, że nawożenie ziemniaków preparatem SOLER P jest wyraźnie skuteczne, dzięki szybkiej wchłanialności nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych.

Na uwagę zasługuje wysoka zawartość siarki (aż 12,3%) i miedzi systemicznej pozwalające utrzymać rośliny w dobrej kondycji zdrowotnej.

Podsumowanie

Zaprawianie i nawożenie ziemniaków stanowią kluczowe praktyki w uprawie tego popularnego gatunku roślin. Wybór odpowiednich preparatów, takich jak nanogro forte superstart ZIEMNIAK czy GleboMax może istotnie wpłynąć na plon i jakość uprawy.

Nawozy dolistne, jak POWERCOP czy AlgoRytm PK, są również istotnym elementem utrzymania zdrowia roślin oraz zwiększenia ich odporności na szkodniki i choroby. Warto zadbać o zrównoważone nawożenie, dbając jednocześnie o ochronę środowiska i jakość uzyskiwanego plonu.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram