Wyniki doświadczenia w odmianach kukurydzy – technologia AGRARIUS!

Dziś przedstawiamy Państwu wyniki kontrolne po zastosowaniu produktów firmy AGRARIUS na trzech odmianach kukurydzy: DKC 3595, KWS Keltikus oraz Pioneer 8255. Termin siewu kukurydzy przypadł na 28-29 kwiecień 2023 r., a badania zostały przeprowadzone na obszarze 1 ha w każdej odmianie na polu. Kukurydza została posiana na glebach mozaikowatych o klasach 2-4 – lekko gliniaste podłoże, dosyć ciężkie w uprawie wiosennej, gdzie placowo można spotkać szczery piach o podłożu żwirowym, bardzo przepuszczalnym.

Wykres przedstawia różnice w zebranym tonażu z jednego hektara różnych odmian kukurydzy. Odmiany DKC 3595 w uprawie kontrolnej zebrano 10 t/1 ha, zaś po zastosowaniu technologii AGRARIUS 11,3 t /1 ha. Podobną różnicą wykazuje się odmiana KWS Keltikus, gdzie w uprawie kontrolnej zebrano 11 t/1 ha, a w technologii 12,4 t/1 ha. Największą różnicę widać w odmianie Pioneer 8255, gdzie z uprawy kontrolnej zebrano 11,5 t /1 ha, a w technologii 13,3 t /1 ha.

Średnia wilgotność określona w trzech odmianach kukurydzy oscyluje w wartości 0,56 punktu procentowego, co bardzo często może być interpretowane warunkami atmosferycznymi i przebiegu pogody w danym roku. W dwóch odmianach (DKC 3595 oraz KWS Keltikus) jest mniejsza w technologii AGRARIUS niż w uprawie kontrolnej. Tylko odmiana Pioneer 8255 wykazała wilgotność większą o 0,5%.

Technologia AGRARIUS zastosowana w odmianach ku

kurydzy opierała się na całej gamie produktów. W odmianie DKC 3595 użyto nanogro aqua, SOLER K oraz Naturalny Plon. Odmiana KWS Keltikus została zaopatrzona w nanogro aqua, N Turgor oraz Naturalny Plon, zaś odmiana Pioneer 8255 doglebowo bi azot i bi fosfor, a dolistne nanogro aqua, SOLER K oraz Naturalny Plon.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia poglądowe wykonanego doświadczenia:


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram