Język polski English language

Uprawa soi

Warunki atmosferyczne

Uprawa soi jest w Polsce dość wymagająca. Soja posiada duże wymagania termiczne i ujemną reakcję na długość dnia. Do uprawy w Polsce nadają się odmiany, których okres wegetacji nie przekracza 140 dni. Soja jako roślina ciepłolubna, niestety łatwo bywa wiosną uszkadzana przez przygruntowe przymrozki.

W uprawie soi wyróżnia się 2 krytyczne okresy rozwoju, w których soja ma szczególnie duże wymagania termiczne:

  • Pierwszy występuje od siewu do pełni wschodów – niska temperatura w tym czasie może przedłużyć okres kiełkowania, gdzie znaczna część nasion gnije i nie wschodzi.
  • Drugi to faza kwitnienia, gdy temperatura spada poniżej 10°C nie wchodzi ona w fazę kwitnienia, a utrzymywanie się przez dłuższy czas temperatury poniżej 24°C – opóźnią kwitnienie.

Mniej ciepła soja wymaga w okresie dojrzewania. Gromadzeniu białka sprzyja wyższa średnia temperatura dobowa i pewien niedostatek opadów. Natomiast gromadzeniu tłuszczu raczej niższa średnia temperatura dobowa oraz normalna i zwiększona ilość opadów.

Aby zminimalizować ryzyko spadku plonów spowodowane warunkami stresowymi w tym spadkami temperatury należy zaprawić nasiona nanogro forte superstart lub wykonać w fazie 3-4 liści oprysk induktorem odpornosci nanogro aqua.

Gleba

Soja wymaga gleb żyznych, w wysokiej kulturze oraz dobrych właściwościach fizycznych.

Grunty pod soję powinny być ciepłe, przewiewne oraz dobrze utrzymujące wilgoć. Dobre plony soi uzyskuje się na czarnych ziemiach, zasobnych w składniki pokarmowe, jak również na glebach lżejszych, pod warunkiem że nawożenie mineralne jest obfite, a opady występują w zwiększonej ilości. Soja kiełkuje epigeicznie, co oznacza, że liścienie wyrastają nad powierzchnię gleby, na zlewnych glebach mogą mieć z tym trudności, jeśli dojdzie do ich zaskorupienia.

Soja nie jest więc dobrą rośliną na gleby zbyt ciężkie, podmokłe z natury zimne. Aby zapewnić odpowiednio dobrą jakość i zasobność gleby należy stosować preparaty doglebowe: Lignohumat Super, bi protect, bi azot, bi fosfor.

Schemat zabiegów produktami AGRARIUS w uprawie soi:

Agrotechnika

W uprawie kapusty, kalafiora i brokułu bardzo ważne jest przygotowanie rozsady, ponieważ silna i dobrze ukorzeniona rozsada szybko się przyjmuje, dobrze ukorzenia i sprawia że plony są wysokie i dobrej jakości. W tym celu już na etapie przygotowania rozsady stosujemy induktor odporności nanogro aqua i Naturalny Plon, które wzmacniają młode rośliny i pomagają w rozwoju silnego systemu korzeniowego, jak również pomagają w przyjmowaniu się rozsady po posadzeniu na miejsce stałe w gruncie (działają wzmacniająco i antystresowo).

Ważne jest również w uprawie kapustowatych odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin. Aby opryski były skuteczne i aby rośliny nie odczuwały nadmiernego stresu po ich stosowaniu warto ciecz robocza przygotowywać z użyciem kondycjonera wody full kondycja, który zwiększy skuteczność działania substancji czynnych, ułatwi wnikanie preparatów do roślin, oraz doskonale pokryje rośliny opryskiem( szczególnie że rośliny te mają dość grubą warstwę wosku).

Nawożenie

Soja jest rośliną należąca do bobowatych a na jej korzeniach żyją symbiotyczne bakterie azotowe (w brodawkach), które jednak nie występują w glebach Polskich. Soja dzięki symbiozie z tymi bakteriami brodawkowymi sama zaopatruje się w azot. Bakterie Bradyrhizobium japonicum można dostarczyć w postaci zaprawiania nasion przed siewem preparatem bi soya, który zawiera w swym składzie właśnie te bakterie. Gdy symbioza z bakteriami brodawkowymi jest prawidłowa, powszechnie zaleca się podanie startowej dawki azotu przedsiewnie w ilości 30 kg/ha.

Soja reaguje korzystnie na niektóre mikroskładniki, m.in. bor, molibden i cynk.

Nawożenie dolistnie soi mikroelementami w nawozie SOLER L w początkowym okresie wzrostu poprawia jej wigor i wzrost. W okresie blisko kwitnienia poprawia plon oraz parametry jakościowe plonu.

Bor korzystnie oddziałuje na procesy kwitnienia, zawiązywania nasion, a tym samym na plon soi.

Molibden wpływa natomiast na zwiększenie liczby strąków, proces kwitnienia i zawiązywania nasion. Wpływa również korzystnie na rozwój systemu korzeniowego i brodawek korzeniowych (zwiększeniu ulega nie tylko ich liczba, ale również wielkość i aktywność).

Stosowanie boru i molibdenu w fazie kwitnienia ma wpływ na zwiększenie liczby nasion z rośliny oraz jej plony.

Rola cynku związana jest ze stymulacją syntezy tryptofanu – białka, które bierze udział w komunikacji roślin z bakteriami brodawkowatymi i wpływ na zasiedlanie korzeni przez bakterie symbiotyczne.

Choroby i szkodniki

Na roślinach soi może występować wiele chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych. W naszym klimacie zagrożenie nimi nie jest duże, a ich występowanie zależy od przebiegu pogody, odporności odmian oraz od niektórych zabiegów agrotechnicznych.

Aby zwiększyć zdrowotność roślin i poprawić stan fitosanitarny gleby warto zastosować wczesna wiosną preparat bakteryjny bi protect, który w naturalny sposób ogranicza występowanie chorób grzybowych i szkodników, które mogą występować w glebie, stwarzając im niedogodne warunki do bytowania (pomagają w rozkładzie materii organiczne, ograniczając możliwość bytowania i zimowania szkodników).

Zbiory

Dojrzałość soi do zbioru poznaje się po opadnięciu liści.

Odmiany uprawiane w Polsce w zależności od regionu nadają się do zbioru w 3 dekadzie września, najpóźniej w pierwszej dekadzie października.

Aby ograniczyć osypywanie się nasion w czasie zbioru, należy rośliny po kwitnieniu opryskać nanogro aqua.

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!