Uprawa ziemniaków - nowoczesne trendy

Innowacje, nowoczesność i uprawa ziemniaków? Poznaj skuteczne nawozy i technologie wspierające wzrost roślin. Osiągnij najlepsze rezultaty w swojej produkcji oraz dowiedz się jak poprawić jakość i ilość plonów.

Spis treści

 • Wstęp
 • Jak przygotować glebę pod uprawę ziemniaków?
 • Innowacje w nawożeniu, a uprawa ziemniaków
 • Jak naturalnie wspomóc ochronę w uprawach ziemniaków?
 • Podsumowanie
 • Wstęp

  Podstawy dobrego i jakościowego plonu w uprawie ziemniaków tworzy się już na samym starcie podczas przygotowania pola pod uprawę i wyboru materiału nasadzeniowego. Duże znaczenie w późniejszych etapach uprawy ziemniaków ma nawadnianie i nawożenie, ale także ochrona, zbiór i przechowywanie w optymalnych warunkach.

  Od momentu wstąpienia naszego kraju do UE, uprawa ziemniaków w Polsce charakteryzuje się silnym trendem spadkowym. Potwierdza to ostatni Powszechny Spis Rolny, który w 2020 roku pokazał, że co raz mniej gospodarstw w Polsce zajmuje się uprawą ziemniaków. Mimo tego produkcja ziemniaków w naszym kraju wciąż ma duże znaczenie gospodarcze, a polscy producenci rolni pozostają jednymi z największych w Europie, biorąc pod uwagę produkcję ziemniaków.

  By uzyskać wysokiej jakości plon ziemniaków, trzeba spełnić bardzo specyficzne wymagania roślin. Ziemniaki wymagają gleby średniej, żyznej i co najważniejsze o uregulowanym, lekko kwaśnym odczynie.

  Jak przygotować glebę pod uprawę ziemniaków?

  Uprawa ziemniaków wymaga odpowiedniego przygotowania pola już od samego przedplonu. Najlepszymi przedplonami są wieloletnie lub jednoroczne rośliny bobowate, lecz w wielu przypadkach są to najczęściej zboża.

  Myśląc o uprawie ziemniaków, powinniśmy zastosować kilka zabiegów uprawowych już jesienią, takich jak przerwanie parowania gleby, przykrycie resztek pożniwnych i zapoczątkowanie procesu ich rozkładu oraz zniszczenie chwastów.

  Ziemniak należy do roślin charakteryzujących się specyficznymi wymaganiami środowiskowymi, a to wynika z jego płytko zalegającego systemu korzeniowego, który rozrasta się głównie w warstwie do 40 cm gleby.

  Wytworzenie wysokiej masy bulw z hektara wiążę się z wysokimi wymaganiami pokarmowymi i wodnymi w ściśle określonych fazach rozwojowych. Uprawa ziemniaka powinna być prowadzona na glebach z uregulowanymi stosunkami powietrzno-wodnymi oraz o sporej zawartości próchnicy (min. 2%). Gleba powinna być zasobna w składniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez oraz siarka, a samo pole powinno być wolne od chwastów i pozbawione kamieni.

  Zrównoważona uprawa ziemniaków z Glebomax

  Uprawa ziemniaków powinna iść w parze z odpowiednim zmianowaniem, ponieważ uprawa ziemniaka po ziemniaku może spowodować występowanie szeregu chorób bakteryjnych i grzybowych.

  Aby zapewnić odpowiednią strukturę gleby przed rozpoczęciem uprawy ziemniaków i zadbać o jej odpowiedni stan fizyko-chemiczny i fitosanitarny, powinniśmy zastosować preparat GleboMax, który poprawia jej strukturę i właściwości sorpcyjne.

  Kwasy humusowe zawarte w GleboMax aktywnie wspierają rozwój pożytecznej mikroflory, co wpływa na udostępnianie składników pokarmowych roślinom, poprawę stanu fitosanitarnego uprawy (ograniczenie występowania patogenów) oraz zwiększanie zawartości próchnicy.

  Azot i fosfor kluczem w uprawie ziemniaków

  Niewątpliwie kluczowym składnikiem dla uprawy ziemniaków jest azot, którego prawie zawsze jest zbyt mało w glebie, a rośliny gromadzą go w dużych ilościach. Oprócz azotu ważny jest również fosfor, którego dawkę powinniśmy ustalić na podstawie analizy gleby.

  Zastosowanie preparatu bi azot na glebę pozwala odbudować populację pożytecznej bakterii Bacillus azotofixans, która pomaga w usprawnieniu obiegu azotu w glebie, a także jego systematycznemu dostarczaniu w postaci przyswajalnych form azotu z atmosfery.

  Preparat mikrobiologiczny bi fosfor z kolei pomaga wzbogacać glebę przyswajalny dla roślin fosfor pochodzący z rozkładu jego nierozpuszczalnych i uwstecznianych form, co jest szczególnie ważne, gdyż wiele odmian ziemniaka ma problemy z przyswajaniem tego pierwiastka, wykazując objawy niedoboru.

  Obydwa nawozy mikrobiologiczne mają swoje zastosowanie w przygotowaniu gleby pod uprawę ziemniaków.

  Innowacje w nawożeniu, a uprawa ziemniaków

  W ostatnich latach w Polsce rozwój nowoczesnego rynku ziemniaków jadalnych, sprzedawanych w sieciach sklepowych jest imponujący. W kraju funkcjonują duże centra przechowalniczo-obróbcze, które współpracują z producentami uprawiającymi ziemniaki.

  Rolnicy dostarczają do hurtowni określone odmiany, które muszą być równie odpowiednio pielęgnowane od samego początku uprawy ziemniaków. Innowacyjna technologia produkcji ziemniaka i jego nawożenie jest jednym z czynników, który w znaczącym stopniu decyduje o plonie oraz jakości i wielkości bulw.

  Potrzeby ziemniaków

  Nie zwracając uwagi na przeznaczenie odpowiedniej odmiany w nawożeniu trzeba uwzględnić nawozy organiczne oraz nawożenie mineralne.

  Uprawa ziemniaków jest zaliczana do silnie reagujących na nawożenie organiczne, a szczególnie na obornik. Zastosowanie dużej dawki obornika pokrywa zaopatrzenie ziemniaka na mikroelementy, a jego efektywność zależy od terminu przyorania i stopnia jego przefermentowania. Niestety spadek produkcji zwierzęcej w Polsce znacząco ogranicza dostęp do obornika, dlatego większość producentów rolnych skupia się na nawożeniu mineralnym.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej uprawy ziemniaków oraz biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie tej rośliny na mikroskładniki, wskazane jest dokarmianie roślin mikroelementami. 

  Soler P do uprawy ziemniaków

  SOLER P to skuteczny i innowacyjny nawóz dolistny, którego żelowa konsystencja pozwala na całkowite wchłonięcie preparatu do rośliny. Dzięki zastosowanej technologii SILEVEL™ dawkowanie mikroelementów trwa długo i wydajnie, a higroskopijność odżywki powoduje, że nawóz zachowuje dużą przyczepność do rośliny, dzięki czemu jest odporny na zmywalność podczas opadów.

  Uprawa ziemniaków z użyciem nawozu mikroelementowego SOLER P powoduje pobudzenie bulw do wzrostu i plonowania, a jego aplikacja i przygotowanie jest łatwe i praktyczne. Wysoka zawartość siarki i miedzi systemicznej zapewnia uprawom ziemniaków właściwe odżywienie oraz wpływa pozytywnie na ograniczanie występowania chorób grzybowych.

  Nawożenie mineralne

  Nawożenie mineralne pod uprawę ziemniaków powinno być uzależnione od zasobności gleby, kierunku użytkowania, odmiany, a także od możliwości nawodnienia w okresach niedoboru wody.

  Odpowiedni dobór dawek nawozów mineralnych powinien być oparty o zawartość odpowiednich składników w glebie, który najlepiej określić poprzez wykonanie analizy gleby, która dla klientów firmy Agrarius jest zupełnie darmowa po ówczesnym kontakcie z przedstawicielem regionalnym naszej firmy.

  Dokarmianie dolistne w uprawie ziemniaka powinno być wspierane nie tylko w oparciu o nawozy. Nowocześni producenci rolni coraz chętniej sięgają po stymulatory wzrostu roślin, które swój pozytywny wpływ wykazują na wielu płaszczyznach uprawy, a efekty ich stosowania można ujrzeć podczas zbiorów i uzyskanych plonów.

  Technologia nanogro

  Na szczycie listy dostępnych stymulatorów wzrostu na polskim rynku znajduje się nanogro forte superstart ZIEMNIAK, który stosuje się już w czasie zaprawiania sadzeniaków i nanogro aqua służący do stosowania w formie oprysku dolistnego na rośliny, którego efekty działania (wyrównanie bulw, wyższy i doskonały jakościowo plon) są poparte wieloletnimi badaniami i uprawami u polskich i zagranicznych plantatorów.

  Dzięki zaprawieniu bulw stymulatorem wzrostu roślin nanogro forte superstart ZIEMNIAK wpływamy na ich metabolizm, tym samym indukując odporność na stresy i choroby. Produkt przeznaczony do zaprawiania ziemniaków poprawia zapotrzebowanie bulw na substancje odżywcze i wodę, dodatkowo powodując wzrost masy stolonów, co zapewnia szybsze i równomierne kiełkowanie.

  Zalety stosowania nanogro aqua

  Dodatkowo nanogro aqua stosowany z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin po pierwsze wpływa na jakość i wzrost plonu, po drugie uodparnia rośliny na niekorzystne warunki środowiskowe oraz wspomaga działanie nawozów i środków ochrony roślin.

  Uprawa ziemniaków może być obarczona zagrożeniem w postaci zarazy ziemniaczanej, co zazwyczaj przynosi duże straty. Duże znaczenie ma tu termin sadzenia. Opóźnione lub zbyt wczesne może narazić sadzeniaki na różnego rodzaju stresy związane z pogodą, lub patogenami chorobotwórczymi.

  Aby zapewnić wysoki i doskonały plon oraz wyrównanie bulw w uprawie ziemniaków warto sięgnąć po nanogro aqua, który gwarantuje wysoką odporność na stresy i przyczynia się do wzrostu plonów.

  Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua pomaga w szybkiej regeneracji roślin po uszkodzeniach, podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny, ale również przyczynia się do wzrostu masy bulw i części nadziemnej roślin. Uprawa ziemniaków i zastosowane nawożenie produktami firmy Agrarius to gwarancja wysokich i jakościowych bulw.

  Jak naturalnie wspomóc ochronę w uprawach ziemniaków?

  Na uprawy ziemniaków czyhają różne niebezpieczeństwa, zaczynając od zarazy poprzez plamistość, kończąc na uporczywej stonce ziemniaczanej. Zabiegi ochronne w postaci zwalczania zarazy ziemniaka i stonki ziemniaczanej powinny być wkomponowane w dolistne dokarmianie upraw ziemniaka.

  Najważniejsza jest oczywiście walka z patogenami, lecz przy okazji możemy dostarczyć ziemniakom brakujących składników. Niektóre z nich (Zn, Cu, S i Mn) wspomagają walkę z zarazą, a widoczne efekty można zauważyć już w początkowej fazie rozwoju choroby. Należy zaznaczyć, że najwięcej składników odżywczych ziemniak pobiera w czasie wzmożonego przyrostu masy nadziemnej i procesu tworzenia bulw. Właśnie wtedy jest najbardziej narażony na szkodniki w tym największych wrogów w uprawie ziemniaków – drutowców (larwy chrząszczy sprężyków) i stonkę ziemniaczaną.

  Bi terra i bi root w walce ze szkodnikami

  Pomocnym preparatem w walce ze szkodnikami żerującymi na korzeniach i bulwach ziemniaka jest bi terra, której stosowanie naturalnie ogranicza ich występowanie. W wyniku działalności grzybów saprofitycznych zawartych w bi terra i wytwarzania przez nie różnych substancji takich jak enzymy i metabolity, środowisko wokół korzeni staje się nieatrakcyjnym miejscem dla szkodników, co automatycznie powoduje ich ograniczenie.

  Do ograniczania szkodników żerujących na roślinach (np.; stonki) idealnie nadaje się preparat bakteryjny bi root, który zastosowany na rośliny powoduje ograniczenie w naturalny sposób występowania szkodników, powodując zmianę środowiska ich występowania oraz zniechęcenie do żerowania poprzez wydzielane przez bakterie metabolity.

  Podsumowanie

  Skuteczna uprawa ziemniaków wymaga starannego nawożenia, ochrony roślin i przygotowania gleby. Dzięki innowacyjnym nawozom mikrobiologicznym oraz stymulatorom wzrostu roślin takim jak SOLER P i nanogro, rolnicy mogą osiągnąć wysokie plony i zachować jakość bulw. Odpowiednie nawożenie i ochrona roślin to kluczowe elementy rentownej uprawy ziemniaków w Polsce.


  Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
  Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram