Preparaty bakteryjne: jak wspomagają nawożenie roślin?

Jakie strategie nawożenia mogą przynieść najwyższe plony? Preparaty bakteryjne oferują nowe perspektywy. Odkryj, jak zbilansowane nawożenie może zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność upraw

Spis Treści

Wstęp

Zbilansowane nawożenie składnikami odżywczymi jest dla roślin bardzo istotne i tylko w dobrych warunkach klimatyczno-glebowych mają szansę zrealizować swój potencjał plonotwórczy.

W osiągnięciu celu, jakim jest wysoko jakościowy plon, jedną z najważniejszych ról odgrywają makro i mikroelementy, zarówno te wprowadzone w postaci nawozów, jak i te uwolnione naturalnie w glebie z materii organicznej i minerałów. Tylko odpowiednia ich ilość wraz z wodą, próchnicą, życiem biologicznym i kompleksem sorpcyjnym świadczy o jej zasobności i żyzności.

Wpływ preparatów mikrobiologicznych na rolnictwo

Preparaty mikrobiologiczne zawierające w większości bakterie i grzyby saprofityczne w ostatnich latach zaczęły być szeroko stosowane przez rolników. Rosnąca inflacja dotykająca również rynek nawozów, spowodowana drastycznym wzrostem cen, zmusza producentów rolnych do poszukiwania alternatywnych rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności nawożenia, a zarazem redukcję kosztów.

Nie jeden rolnik w okresie zimowym zastanawia się jak mądrze zaplanować strategię nawożenia roślin i jego wspomagania. Alternatywnym i przede wszystkim optymalnie tańszym wyjściem dla wszystkich upraw rolniczych są preparaty mikrobiologiczne – nawozy mikrobiologiczne (bi azotbi fosforbi complex max), które w postaci pożytecznych bakterii potrafią dać spektakularne efekty.

Najbardziej plonotwórczy składnik - Azot!

W pierwszej kolejności należy kontrolować działanie azotu, gdyż jest to składnik, który w głównym stopniu odpowiada za wysoki jakościowo plon. Azot jest najbardziej efektywny, gdy z jednej strony zadbamy o pobieranie go przez roślinę z nawozu, a z drugiej, gdy będzie ona mogła swobodnie przyswoić go, dzięki bakteriom azotowym z atmosfery co zapewnia preparat bi azot.

W przypadku tego najważniejszego składnika przede wszystkim zawarte w materii organicznej białka roślinne i zwierzęce oraz pektyny rozpadają się do postaci aminokwasów i peptydów (proteoliza) co skutkuje powstaniem amoniaku i soli amonowych (amonifikacja). W kolejnym kroku są one przekształcane przez bakterie nitryfikacyjne (nitryfikacja) do formy azotanowej, która jest najbardziej pożądaną formą azotu dla większości roślin – w szczególności tych uprawianych podczas jednego sezonu, do których zalicza się sporą część gatunków roślin uprawnych.

Już na samym starcie, czyli we wczesnym okresie wegetacji odżywienie roślin azotem decyduje o finalnym plonie. Azot jest bezapelacyjnie najbardziej plonotwórczym składnikiem w uprawie wszystkich roślin i jego niedobór w glebie ogranicza plonowanie roślin.

Odbudowa Mikroorganizmów Glebowych

Na glebach, które posiadają małą zawartość próchnicy oraz tych, na których jest prowadzona intensywna produkcja rolna, spadek zawartości mikroorganizmów może być bardzo zauważalny. Zastosowanie bakterii Bacillus azotofixans jesienią lub wiosną pozwala glebie odbudować populacje tej bakterii, która niewątpliwie jest bardzo pożyteczna.

Preparat bi azot zawierający właśnie te szczepy bakterii azotowych w bardzo wysokiej dawce przyspiesza rozkład materii organicznej oraz znacząco wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny dla upraw azot pochodzący z atmosfery.

Nowoczesna produkcja rolna w znacznym stopniu łączy się z założeniami Zielonego Ładu, a zastosowanie bakterii wiążących azot powinno stanowić jej istotny element. Zrównoważone rolnictwo w swej tezie wymaga zbilansowanego nawożenia roślin, wykorzystując naturalne zasoby żywieniowe środowiska, a to pozwala w znacznym stopniu ograniczyć nawożenie mineralne do minimum, lecz w takim stopniu by nie nastąpił spadek produktywności upraw.

Zadbaj o odczyn - grunt o dobre wapno!

Biorąc pod uwagę kolejność zabiegów agrotechnicznych, w przypadku roślin uprawnych wrażliwych na zakwaszenie gleby, wapnować powinniśmy przynajmniej rok wcześniej, najlepiej po żniwach przed siewem rośliny przedplonowej.

Zabieg wapnowania nie tylko znacząco poprawia pH gleby, co decyduje o szybkości uwalniania składników pokarmowych niezbędnych roślinom do prawidłowego wzrostu, ale stwarza również korzystne środowisko do wzbogacania gleby w życie biologiczne i sprzyja ograniczaniu patogenów (grzyby chorobotwórcze chętnie rozwijają się w kwaśnym środowisku).

Ważnym aspektem w nawożeniu wapna jest to, aby nie łączyć go z innymi składnikami pokarmowymi, ponieważ możemy sobie zaszkodzić poprzez uwstecznienie fosforu, a w przypadku azotu, straty gazowe (ulatnianie się amoniaku). Zachowanie odpowiedniej kolejności w wykonywaniu poszczególnych zabiegów pozwoli uzyskać lepszy efekt np. po wapnowaniu zaleca się dokładne wymieszanie wapna z glebą, a dopiero później stosowanie innych nawozów.

Wapno granulowane bi calc+ w optymalny i kompleksowy sposób uruchamia mineralne składniki nawozowe takie jak fosfor, potas, magnez, sód, miedź, cynk, mangan czy żelazo w glebie, jak również zapobiega stratom azotu, wprowadzając do gleby bakterie azotowe, które „zwracają” glebie azot, który się ulotnił.

Unikatowość i innowacyjność produktu bi calc+ w oparciu o nasze ogromne doświadczenie w terenie poparte jest stałą kontrolą jakości produktów oraz wieloletnimi badaniami. bi calc+ dostarcza glebie niezbędnych mikroorganizmów (bakterie z rodzaju Bacillus) oraz aktywatorów funkcji biologicznych - substancji ułatwiających mnożenie się mikroorganizmów zawartych w nawozie, jak i również tych naturalnie występujących w glebie.

Wysoka zawartość wapnia pochodzenia Jurajskiego w nawozie zapewnia stuprocentową reaktywność i szybkie działanie. Uregulowany odczyn gleby i zasobność w przyswajalne formy składników mineralnych to przepis na dobry i wysoki jakościowo plon – brak spełnienia powyższych warunków skutkuje ograniczeniem pobierania składników mineralnych, a w rezultacie redukcją plonu.

Nie zapominajmy o Fosforze i Potasie!

Dostępność przyswajalnych form składników odżywczych wykazuje silną zależność z odczynem gleby. Fosfor i potas są tuż obok azotu jednymi z fundamentalnych makroelementów, które są niezbędne do życia i plonowania roślin. Regulują wiele procesów jak np. fotosynteza czy cykl energetyczny i pełnią ważną funkcję dla rozwoju systemu korzeniowego rośliny, który odpowiada za pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby.

Pierwszorzędnym zadaniem preparatów bakteryjnych udostępniających fosfor jest pobudzenie wzrostu roślin, co wpływa na jakość i wielkość plonu. Takim preparatem bakteryjnym jest bi fosfor, który swój skład opiera na pojedynczych, starannie wyselekcjonowane bakteriach fosforowych Bacillus megaterium. Zawarte w preparacie bi fosfor bakterie doglebowe pomagają wzbogacić naszą ziemię w łatwo przyswajalny dla roślin fosfor pochodzący z rozkładów jego nierozpuszczalnych form (fosforyny, fosfoniany, itp.).

Rośliny pobierają ten pierwiastek z gleby tylko w postaci jonów kwasu fosforowego. Trzeba zaznaczyć, że podłoże pod uprawy w naszym kraju ma bardzo niską zawartość przyswajalnego fosforu i sięga aż 40% i w związku z tym zbawienna jest działalność bakterii rozpuszczających uwstecznione fosforany, czyli bakterii fosforowych nazwanych PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria).

Zastosowanie bi fosfor w początkowych fazach wzrostu roślin pomaga im szybciej wytworzyć system korzeniowy i pobudza je do przyspieszonego rozwoju, a tym samym poprawia zdolność do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. W racjonalnej agrotechnice trzeba również uwzględnić potas, który jest krytycznym czynnikiem fazy najbardziej intensywnego wzrostu zbóż, a ta przypada na strzelanie w źdźbło.

To właśnie w tym okresie uprawy pobierają ten składnik z całego profilu przerośniętego korzeniami, jednocześnie osiągając maksymalną wielkość. W wymienionej fazie wzrostu roślin rozwinięty system korzeniowy intensywnie poszukuje składników pokarmowych, w tym właśnie potasu, który decyduje o wytworzonej biomasie wegetatywnej.

Kompleksowym wyjściem jest zastosowanie preparatu mikrobiologicznego bi complex max, który zawiera skoncentrowane formy mikroorganizmów ryzosferowych odpowiedzialnych za przemiany azotu, fosforu i właśnie potasu (również tego pochodzącego z nawozów mineralnych) odgrywającymi ogromną rolą w ich udostępnianiu, podobnie jak Mg, Ca i Fe. Niedobór fosforu w glebie objawia się spowolnionym wzrostem rośliny oraz kumulacją azotu w formie niskocząsteczkowych związków, które zmniejszają odporność upraw na atak patogenów, głównie grzybów oraz zachwianie gospodarki wodnej rośliny.

Analiza gleby - Świadomość budowania od podstaw

Wielkimi krokami zbliża się sezon wegetacyjny, w którym pierwszorzędną pracą na plantacjach i polach uprawnych, jaką musimy wykonać, jest dostarczenie glebie składników pokarmowych w formie nawożenia doglebowego. Każde nawożenie mineralne powinno być poprzedzone dogłębną analizą gleby ze wskazaniem na dostępne formy pierwiastków, odczyn, zawartość próchnicy, minerałów ilastych oraz wielkością kompleksu sorpcyjnego.

Przedstawiciele handlowi firmy Agrarius na terenie całej Polski są wyposażeni w supernowoczesne skanery glebowe, które są w stanie w krótkim czasie określić zasobność gleby w składniki mineralne. Badanie gleby przy pomocy przenośnego skanera glebowego można wykonać podczas jednej wizyty naszego przedstawiciela firmy w gospodarstwie rolnika lub ogrodnika – dla klientów Agrariusa jest to usługa zupełnie bezpłatna, a sam zabieg trwa maksymalnie 20 minut.

Dzięki analizie wiadomo, w jakiej kondycji jest nasza gleba, a w większości przypadków jej odczyn pH jest zbyt niski, co oznacza, że podstawowe składniki mineralne jak potas, fosfor i inne mikroelementy są mało dostępne. Na podstawie analizy gleby nasi przedstawiciele zalecą odpowiednie produkty poprawiające kondycję gleby oraz jej zasobność i żyzność. Również przy zastosowaniu preparatów bakteryjnych i humusowych jesteśmy w stanie wspomóc nawożenie, przyswajanie składników przez rośliny i zaoszczędzić na drogich w tych czasach nawozach, równocześnie dbając o środowisko.

Podsumowanie

Zbilansowane nawożenie składnikami odżywczymi oraz wykorzystanie preparatów mikrobiologicznych stanowią kluczowe strategie dla osiągnięcia wysokich plonów roślin przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Odbudowa mikroorganizmów glebowych oraz analiza gleby są istotnymi krokami w procesie planowania nawożenia, pozwalając na efektywne wykorzystanie zasobów glebowych. Świadomość rolników na temat potrzeb gleby oraz właściwych rozwiązań nawozowych jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram