System korzeniowy roślin: jak o niego zadbać?

System korzeniowy roślin: co możesz zrobić, by zdrowo się rozwijał? - Poznaj praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji systemu korzeniowego. Zainicjuj zmiany już dziś i ciesz się obfitością w swoim ogrodzie.

Spis treści:

Wstęp

System korzeniowy jest jednym z podstawowych organów wegetatywnych roślin. Odpowiada za wiele funkcji życiowych. Dobrze rozwinięta struktura korzeniowa warunkuje prawidłowy wzrost roślin, ponieważ systematycznie dostarcza niezbędne minerały i wodę. Niezbędna jest więc dbałość o system korzeniowy roślin, aby jego rozwój przebiegał prawidłowo. To z kolei determinuje wielkość i jakość uzyskiwanego plonu.

Mocny system korzeniowy zapewnia dobry start

System korzeniowy jest odpowiedzialny za pobieranie wody oraz składników pokarmowych z gleby lub podłoża uprawowego. Dzięki niemu możliwe jest kontynuowanie wzrostu roślin już na etapie siewki bezpośrednio po zużyciu substancji zapasowych z nasion. Stąd tak ważne jest, by system korzeniowy był stymulowany do intensywnego rozwoju. Producenci roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych mają do dyspozycji wiele preparatów wspomagających uprawy.

Powercop: na straży twoich upraw

Jednym z nich jest sprawdzony preparat POWERCOP polecany do stosowania zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju roślin. Jego głównym zadaniem jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego roślin, który wpływa na aktywniejsze pobieranie składników pokarmowych i lepsze odżywienie roślin. Konsekwencją stosowania nawozu POWERCOP są wyższe plony dzięki m.in. wzmożonemu wzrostowi elongacyjnemu korzeni.

Co daje rozbudowany system korzeniowy?

Długi, dobrze rozbudowany system korzeniowy może pobierać zasoby wody i niezbędne minerały z głębszych warstw gleby. Pozwala to ograniczyć niekorzystny wpływ czynników stresowych związanych np. z suszą. POWERCOP to nawóz mineralno-organiczny do stosowania dolistnego. Preparat wzmacnia roślinę i stymuluje struktura korzeniowa do podziałów komórkowych i wytwarzania włośników korzeniowych.

Jest to szczególnie ważne w fazie młodocianej roślin, ponieważ to właśnie włośniki wchłaniają wodę i rozpuszczone sole mineralne. Warto podkreślić, że stanowią one integralny element systemu korzeniowego. Włośniki pełnią również istotną rolę w interakcji z mikroorganizmami i środowiskiem glebowym. Nawóz POWERCOP wpływa korzystnie na pobieranie przez rośliny składników odżywczych: potas, magnez, siarka, wapń itp. itd. Wpływają one pozytywnie na wzrost i rozwój organów wegetatywnych, w tym system korzeniowy. Dlatego zalecamy przeprowadzić pierwszy oprysk dolistny nawozem POWERCOP.

Stosowanie nawozu Powercop

Należy wykonać w podstawowej dawce 2 l/200-300 l wody/ha w początkowej fazie wzrostu (faza 4-6 liści). Potwierdzono również, że potraktowanie rozsady warzyw po posadzeniu na miejsce stałe (najlepiej po 2-3 dniach) nawozem POWERCOP sprawia, że rośliny szybciej się przyjmują oraz intensywniej rozwija się ich system korzeniowy. Przekłada się to korzystnie m.in. na wzrost liczby liści i ich powierzchni asymilacyjnej. Zapewnia to lepszy start młodym roślinom, które mają możliwość wydać dużo wyższe i lepsze jakościowo plony.

Jak poprawić rozwój systemu korzeniowego

System korzeniowy jest uwarunkowany przede wszystkim genetycznie, ale modyfikowany jest także w trakcie sezonu wegetacyjnego przez czynniki środowiskowe. Na wiele z nich producenci nie mają wpływu, ale wiedza o tych czynnikach wyznacza kierunki, w których obszarach realnie można wspomóc rośliny, aby ich struktura korzeniowa sięgały głębiej i były w lepszej kondycji.

System korzeniowy rozwija się najlepiej w glebie żyznej, a ta określana jest jako zdolna do zaspokojenia potrzeb życiowych roślin. W praktyce oznacza to, że gleba musi mieć dobrą strukturę:

  • Złożona z wielu agregatów glebowych o dużej średnicy,
  • Uregulowane stosunki wodno-powietrzne
  • Duże kompleksy sorpcyjny oraz właściwości retencyjne.

Taka gleba jest bogata w życie mikrobiologiczne i materię organiczną. Stopień żyzności gleby determinuje zawartość w niej substancji próchnicznych. Jeśli jest ich dużo to system korzeniowy roślin łatwo i szybko przerasta poszczególne warstwy gleby.

Co stosować do gleby?

W dobie ograniczonej dostępności nawozów odzwierzęcych za konieczne uważa się stosowanie komercyjnych preparatów wprowadzających do gleby substancje organiczne. Przed planowanym siewem lub sadzeniem zaleca się aplikować wysokoreaktywne kwasy humusowe obecne w preparacie GleboMax.

Z kolei wraz ze wznowieniem okresu wegetacji przez oziminy, a w przypadku pozostałych upraw po osiągnięciu fazy kilku liści właściwych warto sięgnąć po nawóz POWERCOP. Dzięki zawartości kwasów huminowych i fulwowych nie tylko stymuluje rośliny, ale wpływa on m.in. strukturotwórczo na glebę i poprawia jej właściwości fizyko-chemiczne. Warto również podkreślić fakt, że system korzeniowy rozwija się i najefektywniej pobiera większość składników pokarmowych, gdy pH gleby jest zbliżone do obojętnego.

Aby przeciwdziałać zakwaszeniu gleb i wyrównać jej odczyn do optymalnego poziomu warto zastosować wapno, najlepiej węglanowe np. bi calc+, sprzyjające utrzymaniu struktury gleby oraz aktywności w niej życia mikrobiologicznego. Zarówno wapno węglanowe, jak i nawóz organiczno-mineralny POWERCOP wspierają uaktywnienie pobierania minerałów z gleby przez strukturę korzeniową.

System korzeniowy i jego znaczenie w okresie wegetacji

Stała dostępność wody i powietrza oraz równowaga pomiędzy nimi zapewnia odpowiednią ilość przestworów glebowych, a także pozwala na niezakłócony rozwój systemu korzeniowego roślin w głąb profilu glebowego. Związanie nadmiaru wody w glebie i stopniowe jej uwalnianie dzięki próchnicy sprzyja rozwojowi włośników, czyli najbardziej wrażliwych części stanowiących system korzeniowy roślin. Należy podkreślić, że włośniki znacząco zwiększają powierzchnię absorbującą wodę i składniki odżywcze przez system korzeniowy. Im dłużej mają zapewnione korzystne warunki do rozwoju, tym dłużej rośliny będą dobrze odżywione i pozostaną w stanie homeostazy.

Działanie wzmacniające system korzeniowy i części nadziemne roślin wykazuje ekstrakt z glonów morskich zawartych w nawozie POWERCOP. Laminaryna i kwas alginowy działają antystresowo, wzmacniająco i regenerująco. Zwiększają odporność na czynniki biotyczne (występowanie agrofagów) i abiotyczne takie jak susza, wysokie temperatury i chłody, a także przyspieszają regenerację po wystąpieniu stresowych warunków.

Z kolei dostarczenie pełnego spektrum łatwo przyswajalnych aminokwasów lewoskrętnych pozwala na ograniczenie nakładów energetycznych ponoszonych w roślinie na naturalną produkcję aminokwasów, co jest procesem czaso- i energochłonnym. Dzięki temu rośliny mogą bardziej zintensyfikować procesy rozwojowe.

Podsumowanie

Warto podkreślić, że niektóre z aminokwasów oraz substancje biologicznie aktywne zawarte w preparacie POWERCOP wspomagają wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Jest to podyktowane tym, że powyższe związki są substratami, z których w wyniku przemian biochemicznych powstają enzymy i hormony roślinne sprzyjające intensyfikacji podziałów komórkowych i elongacji systemu korzeniowego. Odpowiadają one również za regulację zdolności adaptacyjnych, jakimi charakteryzuje się zdrowy system korzeniowy względem zmiennych warunków środowiska glebowego.

W okresie wegetacji pożądane jest więc kompleksowe wzmocnienie systemu korzeniowego roślin poprzez zastosowanie nawozu POWERCOP oraz aplikacja preparatów mikrobiologicznych np. bi complex max oraz bi system24.

Zawarte w nich pożyteczne bakterie i drożdże kolonizują strefę włośnikową systemu korzeniowego, dostarczając i udostępniając składniki pokarmowe takie jak azot, fosfor oraz wiele innych cennych związków. Mikroorganizmy te chronią także system korzeniowy przed zasiedleniem i uszkodzeniem go przez patogeny chorobotwórcze oraz wpływają stymulująco na wzrost i plonowanie roślin o wysokiej jakości odżywczej.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram