Zaprawianie nasion przed siewem

Jak zaprawianie nasion nanogro forte superstart rewolucjonizuje metodę ochrony roślin i czy zwiększa wydajność plonów? Praktyczne porady i korzyści z zastosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Spis treści

Wstęp

Jedną z podstawowych praktyk rolniczych, wpływającą na końcowy wynik uprawy jest zaprawianie nasion i innego materiału rozmnożeniowego.

Efekt tego zabiegu może nie jest widoczny od razu, ale z pewnością pośrednio poprzez ochronę przed agrofagami i stymulację na początkowym etapie rozwoju młodych roślin istotnie przyczynia się do uzyskania wyższych plonów. Czym tak naprawdę jest zaprawianie nasion? Jaką zaprawę wybrać? Jakie są zalety zaprawiania nasion przed siewem?

Na czym polega zaprawianie nasion? Zaprawianie nasion w praktyce

Zaprawianie nasion polega na pokryciu ziarna lub innego materiału siewnego bądź nasadzeniowego środkami do produkcji rolnej określanych mianem zapraw. Mogą być to klasyczne zaprawy chemiczne, jak również takie, które działają jako induktory naturalnej odporności, np. nanogro forte superstart.

Wyróżnia się dwie metody wykonania tego zabiegu:

Na sucho

Polega na wymieszaniu oczyszczonego i dojrzałego fizjologicznie materiału rozmnożeniowego bezpośrednio z zaprawą bez konieczności użycia wody.

Na mokro

Polega na powlekaniu go przygotowaną zaprawą w postaci uwodnionej, np. poprzez uprzednie sporządzenie zawiesiny wodnej preparatu. Zaprawianie nasion jest najskuteczniejszą formą wykorzystania środków ochrony roślin i stymulatorów wzrostu, ponieważ działają one już „na starcie”, tj. od momentu wysiania nasion na miejsce stałe.

Zabieg ten jest również przyjazny dla środowiska i konsumentów, ponieważ wykorzystuje się wówczas małą ilość substancji aktywnych i możliwe jest bardzo precyzyjne dozowanie środka ochrony roślin. To także metoda pozwalająca wiele zaoszczędzić, ponieważ chroniona i wspomagana roślina już w młodocianej fazie pozwala na wykorzystanie jej potencjału do wydawania obfitych plonów. Przykładowo już 250 ml stymulatora wzrostu nanogro forte superstart z firmy AGRARIUS wystarcza na zaprawianie 1 tony ziarna.

Praktyka pokazuje, że rolnicy chętnie korzystają z możliwości technologicznych, jakie dają innowacyjne preparaty dostępne na rynku mogące być stosowane równocześnie z klasycznymi zaprawami chemicznymi i nawozami donasiennymi, służącymi do zaprawiania nasion. Warto wspomnieć, że producenci są świadomi korzyści płynących ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zaprawionego chemicznie przeciw chorobom i szkodnikom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników topowe firmy nasienne posiadają w swojej ofercie materiał kwalifikowany, zaprawiony dodatkowo stymulatorami wzrostu, takimi jak wspomniane wyżej nanogro forte superstart.

Preparaty do zaprawiania nasion

Wykorzystanie zapraw chemicznych to podstawa, jednak w dobie wzrastającego zagrożenia ze strony chorób i szkodników za racjonalne uważa się dodatkowe zaprawianie nasion szczepionkami, które wspomagają rośliny już na etapie kiełkowania. Ich wykorzystanie wzrasta zwłaszcza w czasach, gdy liczba dopuszczonych zapraw chemicznych jest systematycznie ograniczana.

Natomiast sprawdzonym od lat, innowacyjnym preparatem do zaprawiania nasion jest nanogro forte superstart. Służy on do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, gryki, strączkowych i wielu innych gatunków, a także m.in. materiału nasadzeniowego cebuli, czosnku czy sadzonek truskawek , drzew i krzewów owocowych.

Z kolei do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka dedykowany jest preparat nanogro forte superstart ZIEMNIAK. Mają one płynną formulację, dzięki czemu dokładnie pokrywają materiał rozmnożeniowy i są wygodne w stosowaniu.

Zaprawianie nasion preparatem wspomagającym kiełkowanie i ukorzenianie nanogro forte superstart staje się coraz popularniejsze, ponieważ rośliny nim potraktowane charakteryzują się większą witalnością i wcześniej wchodzą w poszczególne fazy rozwojowe. Unikalny skład oparty głównie o siarczany kilkunastu pierwiastków w nanomolowym stężeniu pozwala na wzbudzenie w kiełkujących organizmach roślinnych systemu obronnego bez faktycznego zaistnienia warunków stresowych.

Zwiększa się w nich ilość substancji zapasowych oraz związków bioaktywnych regulujących fizjologię. Rośliny wyrosłe z zaprawionego ziarna stymulatorem nanogro forte superstart wyróżnia efektywne wykorzystanie zgromadzonych i pobieranych składników pokarmowych i wody.

Rolnicy cenią możliwość łącznego stosowania agrochemikaliów, aby ograniczyć koszty produkcji. Zaprawianie nasion stymulatorem wzrostu nanogro forte superstart w pełni to umożliwia.

Zawiera on bowiem w swoim składzie wysokiej jakości kwasy humusowe pochodzące z przerobu ligniny, które zapewniają pełną mieszalność i ułatwiają osadzanie się na nasionach połączonej zaprawy złożonej z nanogro forte superstart, środka ochrony roślin, oraz nawozów donasiennych. Co więcej, przeprowadzone badania potwierdzają, że dodatek tego stymulatora wzmacnia skuteczność działania zaprawy chemicznej.

Co daje zaprawianie nasion?

Zaprawianie nasion pozwala wydatnie zmniejszyć koszty ponoszone na ochronę chemiczną podczas wegetacji roślin. Zastosowanie do tego celu stymulatora wzrostu nanogro forte superstart sprzyja szybkiemu kiełkowaniu, a co za tym idzie przyspieszeniu wegetacji roślin i ograniczeniu ryzyka ich porażenia przez patogeny grzybowe, uszkodzenia przez szkodniki glebowe i wyjadania przez ptaki.

Zaprawianie ziarna tym preparatem wywołuje indukowanie naturalnych mechanizmów obronnych, dzięki czemu rośliny już od fazy kiełkowania wykazują lepszą odporność nie tylko na choroby i szkodniki (poprzez pogrubienie ścian komórkowych, lepsze pokrycie rośliny woskiem, włoskami), ale też na niesprzyjające warunki pogodowe.

Zaprawianie nasion ozimin środkiem nanogro forte superstart zapewnia lepsze przezimowanie zbóż. Ponadto, dzięki mocno rozbudowanemu systemowi korzeniowemu i dobremu rozkrzewieniu, rośliny po zimie szybko się regenerują i wznawiają wzrost. Odnotowano, że zaprawianie nasion szczepionką nanogro forte superstart również pozwala zwiększyć procent przezimowanych roślin.

Z kolei zaprawianie nasion odmian zbóż jarych i innych upraw z siewu wiosennego jest szczególnie istotne pod kątem zwiększenia ich tolerancji na suszę. Stymulator wzrostu nanogro forte superstart wpływa korzystnie na rozbudowę korzeni włośnikowych i efektywniejsze pobieranie wody z głębszych warstw gleby. Istotną rolę w tym zakresie pełnią kwasy humusowe, które chronią rośliny przed wysychaniem, tworząc na ich powierzchni warstwę ochronną, a w glebie istotnie przyczyniają się do wiązania wody. Ponadto zaprawianie nasion tym preparatem zapewnia równomierne wschody również w trudnych, chłodnych warunkach wiosną i dotyczy to nawet tak wymagających gatunków jak kukurydza, co zostało potwierdzone w badaniach i praktyce u plantatorów.

Podsumowując: zaprawianie nasion stymulatorem wzrostu nanogro forte superstart zapewnia więc jednym słowem najlepszy start. Zabieg ten już na etapie kiełkowania działa stymulująco na wzrost i rozwój młodych roślin. Intensywnie rozbudowuje system korzeniowy roślin z siewu i przyspiesza ukorzenianie zaprawionego materiału rozmnożeniowego.

Silnie rozwinięty korzeń wraz z indukowaną odpornością na czynniki chorobotwórcze i trudne warunki pogodowe sprawiają, że rośliny są wyjątkowo mocne. Wyraźne przyspieszenie wegetacji roślin potraktowanych stymulatorem wzrostu nanogro forte superstart poprzez zaprawianie ziarna sprawia, że rośliny przez dłuższy czas mogą pobierać wodę oraz składniki mineralne i budować plon o wysokiej jakości biologicznej i technologicznej.

Podsumowanie

Podsumowując, zaprawianie nasion stymulatorem wzrostu nanogro forte superstart stanowi kluczowy element procesu uprawy roślin. Ten innowacyjny preparat nie tylko zapewnia ochronę przed chorobami i szkodnikami, ale także stymuluje rośliny już na etapie kiełkowania, przyspieszając ich rozwój i wzmacniając odporność na trudne warunki środowiskowe.

Dzięki intensywnemu rozwojowi systemu korzeniowego oraz indukowanej odporności rośliny są zdrowsze i silniejsze, co przekłada się na wyższe plony o wysokiej jakości. Zaprawianie nasion nanogro forte superstart to gwarancja najlepszego startu dla upraw, zapewniająca optymalne warunki wzrostu i wydajności.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram