Stymulator wzrostu roślin: nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój roślin

Stymulator wzrostu roślin: Czy nowoczesne preparaty mogą rewolucjonizować rolnictwo? Oczywiście, że tak! Nowoczesne biostymulatory wprowadzają rewolucyjne podejście do wspierania upraw, poprawiając odporność roślin na stresy środowiskowe i zwiększając efektywność produkcji. Dowiedz się więcej o korzyściach i zastosowaniach biostymulacji!

Spis treści

Wstęp

Podstawowymi czynnikami determinującymi wzrost i rozwój roślin są światło, woda i składniki pokarmowe. Jest to wiedza powszechnie znana. Niemniej jednak uprawy są przez cały okres wegetacji narażone na konkurencję ze strony chwastów i liczne stresy.

Czy można wspomóc rośliny uprawne, aby szybciej wchodziły w kolejne fazy rozwojowe i były bardziej tolerancyjne na zachwaszczenie i stresy wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, atakami szkodników i chorób? Jednym z rozwiązań jest aktywna biostymulacja, jeśli zastosuje się odpowiedni stymulator wzrostu roślin.

Co to jest stymulator wzrostu roślin?

Rynek środków produkcji rolniczej i ogrodniczej zmienia się na naszych oczach. Wiele z pestycydów dotychczas szeroko stosowanych ulega systematycznemu wycofywaniu, co ogranicza możliwości wykonywania standardowej ochrony chemicznej upraw przed agrofagami. Jest to poważne wyzwanie dla plantatorów. Trudną sytuację pogłębia też pogoda, która jest nieprzewidywalna i powodująca duże straty w plonach.

Odpowiedzią na to w dzisiejszych czasach są środki stymulujące, korzystnie wpływające na metabolizm roślin. Stanowią nieodzowny element nowoczesnej technologii uprawy. Stymulator wzrostu roślin to inaczej preparat wspomagający uprawę na wielu płaszczyznach. Często ma charakter innowacyjny i jest oparty na kilku substancjach lub związkach jednocześnie.

Biostymulator najczęściej posiada w swoim składzie kwasy humusowe, wyciągi z glonów morskich, ekstrakty roślinne, cukry, betainy czy aminokwasy. Odrębną grupę stanowi mikrobiologiczny stymulator roślin, który zawiera specjalnie wyselekcjonowane szczepy pożytecznych mikroorganizmów.

W myśl wielu z definicji klasyczny stymulator wzrostu roślin nie zawiera składników pokarmowych, które bezpośrednio odżywiają uprawy. Stąd też m.in. specjalistyczny preparat POWERCOP, nawóz mineralno-organiczny, który zawiera kwasy humusowe oraz aminokwasy, oraz ekstrakt z alg morskich.

Za nowoczesny stymulator wzrostu roślin należy natomiast uznać preparat nanogro aqua oparty na siarczanach kilkunastu pierwiastków, lecz w nanomolowych stężeniach (10-9 mol) oraz kwasach humusowych najnowszej generacji pochodzących z przerobu ligniny. Istotą jego stosowania jest bowiem stymulacja roślin już na poziomie komórkowym.

Również środek wspomagający Naturalny Plon wykazuje cechy zbliżone takie jak stymulator wzrostu roślin, ponieważ zwiększa odporność na stres i wspiera regenerację upraw po uszkodzeniach. W jego składzie znajdziemy 50% ekstraktu z alg, kwas alginowy, jod, mannitol, poliaminy, fitoaleksyny, laminarynę i 50% wysokoaktywne kwasy humusowe wysokiej jakości.

Jaki wybrać stymulator wzrostu roślin?

Na rynku jest bardzo wiele środków określanych jako stymulator wzrostu roślin. Przede wszystkim pod uwagę należy brać tylko te, które zostały dokładne przebadane pod kątem składu, a skuteczność została potwierdzona badaniami.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych stymulator wzrostu roślin przed zastosowaniem powinien posiadać stosowne rejestracje MRiRW. Atutem dobrego stymulatora wzrostu roślin jest możliwość stosowania go w szerokim zakresie upraw. W nowoczesnej produkcji dobór preparatów takich jak stymulatory wzrostu roślin powinien opierać się też na badaniach potwierdzających brak pozostałości substancji niedozwolonych, trujących i negatywnie oddziaływujących na środowisko naturalne, a także charakteryzować brak okresu karencji i prewencji.

Jednymi z tego typu stymulatorów wzrostu roślin są nanogro forte superstartnanogro aqua, oraz preparat wspomagający Naturalny Plon firmy AGRARIUS. Dla początkujących istotne są też niezależne opinie i poglądy doświadczonych producentów stosujących dany stymulator wzrostu roślin. Wybór jest naprawdę szeroki. Dobry stymulator wzrostu roślin powinien sprostać trudnym warunkom uprawowym.

Przykładowo innowacyjny stymulator wzrostu roślin i induktor odporności nanogro aqua jest ceniony przez plantatorów pod wieloma względami. Wśród nich należy wymienić m.in. bezpieczeństwo stosowania dla ludzi i środowiska, brak fitotoksyczności, wysoka wchłanialność nawet w okresie niskich temperatur i szybkość działania (pierwsze efekty już po 3-5 dniach od zabiegu).

Istotnym atutem przemawiającym za stosowaniem stymulatora wzrostu roślin nanogro aqua jest jego łatwa mieszalność z nawozami dolistnymi oraz środkami ochrony roślin. Ponadto, warto wspomnieć, że stymulator wzrostu roślin nanogro aqua oprócz siarczanów metali zawiera kwasy humusowe, które zwiększają przyleganie cieczy roboczej do roślin, co istotnie przyczynia się do poprawy wchłaniania minerałów i substancji aktywnych agrochemikaliów.

Kiedy stosować stymulator wzrostu roślin?

Właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy stosować stymulator wzrostu roślin. Pewną wskazówką może być jego skład i zalecenia producenta. Z całą pewnością należy wybrać i zastosować stymulator wzrostu roślin stosownie do odpowiedniej fazy rozwojowej upraw. I tak do zaprawiania materiału rozmnożeniowego świetnie sprawdzi się nanogro forte superstart, który stosowany wspólnie z klasyczną zaprawą chemiczną wzmocni jej działanie oraz zapewni równomierne wschody. Doskonale wpływa on również na rozwój systemu korzeniowego oraz odporność młodych roślin.

Na wczesne etapy rozwojowe, bezpośrednio po wschodach lub przyjęciu się rozsady z pewnością można polecić stymulator wzrostu roślin nanogro aqua. Ma on postać płynnego koncentratu do rozpuszczania w wodzie. Jest przeznaczony do stosowania dolistnego 1-2 razy w sezonie w uprawie roślin rolniczych (rzepak, zboża, ziemniak, burak cukrowy) oraz 2-4 razy w uprawie roślin ogrodniczych (sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich). Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua aplikowany dolistnie w fazie młodocianej stanowi pewnego rodzaju szczepionkę w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Z tego powodu jest polecany do stosowania jeszcze przed nastaniem mrozów, aby zabezpieczyć rośliny przed wymarzaniem. Jest to możliwe dzięki lepszemu wejściu w okres spoczynku poprzez stymulowanie systemu korzeniowego i głębszemu ukorzenieniu.

W uprawie ozimin koniecznie należy zastosować nanogro aqua po ustąpieniu zimy, aby pobudzić rośliny do szybszego wznowienia wegetacji i wejścia w kolejne fazy rozwojowe. Wtedy też poleca się go zastosować wspólnie z nawozami dolistnymi lub fungicydami. Preparatem wspomagającym uprawę działającym podobnie jak stymulator wzrostu roślin jest Naturalny Plon. Można go z powodzeniem wykorzystać do wzmocnienia roślin zarówno przed wystąpieniem stresowych warunków, jak i np. po zimie, przymrozkach i gradobiciu lub innych uszkodzeniach w celu szybkiej regeneracji.

Jak działa stymulator wzrostu roślin?

Działanie stymulatora wzrostu roślin jest zależne od rodzaju substancji i związków w nim zawartych. W przypadku innowacyjnej szczepionki nanogro aqua, w którym znajdują się siarczany metali w stężeniach nanomolowych i skoncentrowane kwasy humusowe niewątpliwie będzie to indukowanie odporności na niesprzyjające warunki pogodowe oraz szkodniki i choroby, np. zgorzel siewek, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści u zbóż.

Ten innowacyjny stymulator wzrostu roślin po aplikacji wpływa na wywołanie naturalnych mechanizmów obronnych przez rośliny, wytwarzanie fitoaleksyn, hormonów wzrostu i wielu innych substancji biologicznych determinujących wzrost tolerancji na warunki zewnętrzne takie jak uszkodzenia mechaniczne, suszę, upały, nadmierne nasłonecznienie, zasolenie, mróz i inne. Sprzyjają temu zawarte w stymulatorze wzrostu roślin nanogro aqua kwasy humusowe, które chronią rośliny m.in. przed przegrzaniem i wysychaniem.

Z kolei wytwarzane przez roslinę hormony wzrostu, w tym auksyny, gibereliny i cytokininy wpływają na silny rozwój systemu korzeniowego (wzrost elongacyjny oraz wytwarzanie korzeni włośnikowych), wzrost wydłużeniowy pędów, intensywne krzewienie i kwitnienie czego konsekwencją jest większa konkurencja z chwastami.

Uprawy, na które aplikowany jest stymulator wzrostu roślin nanogro aqua, szybciej wchodzą w kolejne fazy rozwojowe, rośliny mają większe blaszki liściowe i mają bardziej rozbudowany korzeń, co pozwala im efektywniej wykorzystać składniki pokarmowe i wodę również z głębszych warstw gleby i przetrwać niekorzystne warunki związane z niedoborem wody.

Ponadto stymulator wzrostu nanogro aqua istotnie przyczynia się nie tylko do wzrostu plonu, ale także do poprawy jakości. Potwierdzono, to w uprawie m.in. rzepaku i buraku cukrowym, u których odnotowano zwiększoną zawartość oleju i cukru. Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua można łączyć nie tylko z pestycydami i nawozami, ale również z innymi preparatami wspomagającymi.

Jednym z nich jest Naturalny Plon, którego unikalny skład oparty m.in. na ekstrakcie z wodorostów wyraźnie poprawia wydajność fotosyntezy, wspiera tworzenie delikatnych korzeni włośnikowych i wpływa na rozwój części wegetatywnych, kwitnienie i owocowanie, co przekłada się na zwiększenie uzyskiwanego plonu.

Czy więc warto stosować stymulator wzrostu roślin? Jeśli wybór padnie na nanogro aqua, z pewnością zrekompensuje on zwiększonym plonem oraz ograniczeniem nakładów ponoszonych choćby na środki ochrony i nawozy, których cena systematycznie rośnie.

Podsumowanie

Stosowanie stymulatorów wzrostu roślin stanowi istotny element nowoczesnej technologii uprawy, umożliwiając roślinom lepszą adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych oraz wspierając ich rozwój i odporność. Wybór odpowiedniego preparatu powinien być podyktowany nie tylko jego składem i skutecznością, ale także badaniami naukowymi potwierdzającymi jego działanie oraz legalnością stosowania.

Właściwe zastosowanie stymulatorów wzrostu roślin, uwzględniające fazę rozwojową upraw oraz warunki atmosferyczne, może znacząco wpłynąć na wydajność i jakość plonów. Dlatego też, rolnicy i ogrodnicy powinni być świadomi korzyści płynących z biostymulacji i odpowiednio dobierać preparaty do swoich upraw, dbając o efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram