Próchnica w glebie i jej dobroczynny wpływ

Czy próchnica w glebie może być kluczem do żyzności? Przekonaj się, dlaczego próchnica jest niezbędna dla płodności gleby oraz jak skutecznie ją zwiększyć. Odkryj sposoby, by poprawić strukturę gleby i zwiększyć jej produktywność.

Spis treści

Wstęp

Próchnica w glebie jest jednym z najważniejszych jej składników, której znaczenie jest trudne do przecenienia. Deficyt próchniczy w polskich glebach uprawnych jest bardzo duży i w zależności od regionu, stanowi nawet 72% powierzchni gruntów rolnych. W ostatnich latach ta sytuacja jeszcze bardziej się pogłębiła i zawartość próchnicy w podłożu uprawnym spadła o średnio 40%, co jest jednym z najniższych wyników w krajach Unii Europejskiej.

Idealny poziom próchnicy powinien wynosić około 5% w żyznej glebie uprawnej, natomiast większość gleb w Polsce ma zawartość próchnicy na poziomie 1,5-2%, a zdarzają się gleby o zawartości nawet 0,5%.

Deficyt próchnicy w polskich glebach

Zdecydowanie przyczyną deficytu próchnicy w polskich glebach są wieloletnie intensywne uprawy gleby, nadmiar zabiegów agrotechnicznych, nadmierne nawożenie oraz stosowanie środków chemicznych, które w końcowym rozrachunku spowodowały wyjałowienie gleby z życia biologicznego, będącego niezbędnym składnikiem w procesie próchnicotwórczym.

Kolejną przyczyną jest zabieranie z pola materii organicznej, plonów, jak i słomy. Nie bez znaczenia jest również brak stosowania obornika, a to on jest niezastąpionym źródłem materii organicznej, mikroorganizmów oraz składników odżywczych na rzecz nawozów sztucznych, nieprzekompostowanego pomiotu ptasiego. Dlatego musimy jak najszybciej poprawić zapas próchnicy w naszych glebach poprzez zrównoważony system uprawy roślin, wspieranie gleby oraz nawożenie organiczne.

Dbając o próchnicę w glebie na wysokim poziomie, zwiększamy produktywność i żyzność gleby, a przy tym zwiększamy efektywność nawożenia oraz podnosimy właściwości retencyjne gospodarki wodnej. Próchnica w glebie to w zasadzie humus glebowy, na który składają się kwasy huminowe i fulwowe oraz dużo innych związków takich jak np.: ulminy. Preparat organiczno-mineralny GleboMax poprawia strukturę gleby i dba o jej wilgotność, wspiera życie biologiczne a co najważniejsze – buduje próchnicę!

Znaczenie próchnicy w glebie

Powstałe w glebie wyniku rozkładu materii organicznej związki próchnicze mają istotne znaczenie dla zasobności, zdrowotności i żyzności gleby, a także dla rozwoju roślin. Trzeba zaznaczyć, że są to naturalne składniki, które pomagają utrzymać równowagę biologiczną i fizyczną gleby jako podłoża pod uprawy.

Próchnica a gleba

Substancje próchnicze wpływają na glebę na kilka sposobów, a ich najważniejszym zadaniem jest poprawa jej struktury. Tworzą one mikropory, które umożliwiają roślinom łatwiejsze wchłanianie wody i składników odżywczych takich jak magnez, wapń, fosfor, potas i azot.

„Czarne złoto”, jak bywają nazywane, rozpuszcza te składniki i umożliwia roślinom łatwiejsze ich wchłanianie. Próchnica w glebie również wspomaga rozwój mikroorganizmów glebowych, takich jak pożyteczne bakterie i grzyby saprofityczne, które uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, pochłaniania dwutlenku węgla i produkcji azotu pobieranego z atmosfery.

pH a gleba

Kluczowym dla dobrego rozwoju roślin jest również pH gleby i utrzymując jego optymalne wartości. Będziemy w stanie wspomóc uprawy na każdym etapie jej rozwoju.

Humus glebowy buforuje glebę, regulując jej pH, a współdziałając z mikroorganizmami glebowymi i wapnem przyczyniają się do utrzymania prawidłowego odczynu gleby.

Skąd brać próchnicę

Aby zapewnić odpowiedni poziom kwasów humusowych w glebie, ważnym aspektem jest, by ta była regularnie nawożona materią organiczną taką jak obornik, kompost czy resztki roślinne. Jeśli wiosną nie mamy dostępu do obornika czy kompostu, doskonałą alternatywą jest stosowanie preparatów zawierających związki próchnicze takich jak GleboMax, który pomaga zwiększyć ich poziom w glebie.

Próchnica w glebie odgrywa ważną rolę w uzyskaniu wysokiej jakości i wydajności upraw. W glebach o niskim poziomie humusu glebowego (próchnicy) rośliny słabo rosną, a te stymulują rośliny do ukorzeniania się i wzrostu gleby, która często jest bardziej podatna na choroby i szkodniki, ponieważ jest mniej zdolna do obrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Ponadto mają bardzo korzystny wpływ na środowisko, pomagając zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla – zwiększenie ilości materii organicznej w glebie wspomaga jej retencję i pomaga zachować w niej wodę, co jest szczególnie ważne w regionach podatnych na suszę.

Różnice w pochodzeniu humusów glebowych

Bardzo bogate w huminy są leonardyty, czyli kopaliny w postaci drobinek koloru czarnego lub brązowego. Jest to forma pośrednia pomiędzy torfem a węglem brunatnym i wydobywa się je w kopalniach odkrywkowych. Leonardyty są nierozpuszczalne w wodzie, dlatego poddawane są obróbce biologiczno-chemicznej, w wyniku której są asymilowane związki próchnicze.

Wytworzenie humusów z leonardytów jest czasochłonne i niestety źle wpływa na środowisko poprzez jego dewastację, gdyż kopaliny leonardytu najpierw trzeba wykopać, a później chemicznie przetworzyć.

Warto zaznaczyć, że kwasy humusowe firmy Agrarius zawarte w preparacie GleboMax otrzymywane są metodą podobną do naturalnej humifikacji w glebie, ale technologicznie kontrolowaną i znacznie szybszą, pochodzą z przerobu ligniny, a nie jak w większości preparatów na rynku z leonardytów czy węgla brunatnego. Lignina i celuloza jest składnikiem komórek roślinnych, a humus powstały w wyniku jej przerobu (humifikacji), z udziałem bakterii i grzybów są zupełnie naturalne w glebach. 

GleboMax jest tworzony przy pomocy zaawansowanego technologicznie procesu. Zawiera wysoko reaktywne związki próchnicze, o stałej, doskonałej jakości, które mają właściwości podobne do naturalnych „hydrożeli”, zapewniając tym samym gromadzenie wody i udostępnianie jej roślinom, gdy tego potrzebują.

Wpływ suszy na glebę

Bezapelacyjnie najważniejszym czynnikiem potrzebnym do produkcji rolniczej jest woda i szacuje się, że ok. 60-70% wody eksploatowanej jest przez branżę rolniczą. Niestety opady, które są jej najważniejszym źródłem, nie wystarczają. Największe znaczenie ma nieprzewidywalne występowanie opadów prowadzące z jednej strony do niedoboru wilgoci, a z drugiej nadmiaru jej w glebie.

Narastający problem niedoboru wody jest spowodowany różnymi czynnikami klimatycznymi. Stosowanie nawodnienia w uprawach na dużą skalę również jest ograniczone i nieopłacalne, dlatego rolnicy muszą wybrać budowanie retencji w ekosystemach poprzez poprawną agrotechnikę, łagodząc tym samym skutki suszy.

Rola gleby w retencji wody i produkcji rolnej

Gromadząc wodę w glebie, utrzymujemy jej produktywność i żyzność, a tym samym zapewniamy opłacalnie lepszą produkcję rolną. Strategia działania zależy od typu gleby. Biorąc pod uwagę gleby lekkie, należy zwiększyć przede wszystkim zawartość materii organicznej i próchnicy dzięki właściwemu nawożeniu, regulacji odczynu i dostosowanej do wymagań roślin, agrotechnice.

Gleby strukturalne mają większą porowatość i z jednej strony utrzymują więcej wody w swojej objętości, a z drugiej odprowadzają jej ewentualny nadmiar. Zewnętrzna warstwa takiej gleby szybko schnie i tym samym umożliwia wymianę gazową.

Próchnica w glebie jest najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za jej strukturę, która jest swojego rodzaju „lepiszczem” dla cząsteczek mineralnych, sklejając je w agregaty glebowe. Charakterystyczną cechą związków próchnicznych jest wysoka pojemność wodna i porównując ją ze swoją masą, mogą one zatrzymać do pięciu razy więcej wody w formie dostępnej dla upraw.

Rola preparatu GleboMax w poprawie struktury gleby

Preparat GleboMax charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem i bezpośrednio wpływa na rozwój roślin. Kwasy huminowe i fulwowe zwiększają siłę kiełkowania roślin, pozytywnie wpływają na rozwój korzeni i stymulują rozwój ich układu odpornościowego.

Paradoksalnie istnieje również problem z nadmiarem wody w glebie, co oczywiście będzie obniżało jej odporność na suszę. Wynika to z faktu, że agregaty glebowe zalegające w wodzie ulegają rozpadowi i taka gleba łatwo się zaskorupia i pęka. Obserwując nasze pola, częstym widokiem po ulewnych deszczach są duże rozlewiska wody i zalewiska zalegające na nich. Jeśli struktura takiej gleby ulegnie degradacji, pojawią się w niej głębokie szczeliny i przez to utrata wody jest jeszcze szybsza.

Gleba, która ma strukturę gruzełkowatą, jest zdolna odprowadzić nadmiar wody podczas opadu w głąb jej profilu, a dzięki stosowaniu kwasów humusowych GleboMax poprawiamy jej odprowadzanie i tym samym podejmujemy działania strukturotwórcze.

Badanie i analiza gleby

Badanie gleby jest równie ważne co dbanie o jej strukturę – niestety bez przepisania odpowiedniej „recepty” nie jesteśmy w stanie pomóc swojej glebie, gdyż nie jesteśmy świadomi tego, jakich elementów potrzebuje. Badania zasobności gleby są konieczne i powinien je przeprowadzać każdy rolnik, niezależnie od wielkości gospodarstwa. Najważniejsza jest świadomość, że sprawdzanie swojej gleby pod kątem materii organicznej, pH, składników odżywczych ma sens i jest bardzo istotne w perspektywicznym rolnictwie.

Badania pokazują, że od wielu lat zainteresowanie tym zabiegiem jest niewielkie, nawet jeśli badania gleby wykonuje się w odstępie kilku lat. Doradcy naszej firmy są wyposażeni w profesjonalne skanery glebowe, które w niespełna 20 minut mogą zbadać glebę pod kątem wielu parametrów.

Podsumowanie

Klienci firmy Agrarius otrzymują możliwość bezpłatnego badania gleby na miejscu podczas wizyty u rolnika. Niewielu producentów rolnych wykonuje oznaczenie materii organicznej w glebie, co jest błędem, gdyż dopiero efekt badania może ukazać mankamenty dotyczące danego pola. Pamiętajcie! Materia organiczna to potężny magazyn składników odżywczych – mineralnych i wody, który wspomaga Wasze rośliny. Gleba uboga w materię organiczną i próchnicę nie ma jak ich gromadzić, a jak wiadomo – bez wody nie ma życia.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram