nanogro-title

Linia innowacyjnych i nowoczesnych stymulatorów wzrostu i plonowania oraz induktorów odporności przeznaczony do oprysków roślin i zaprawiania ziarna (nasion) w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

nanogro

nanogro to wyjątkowa linia inteligentnych preparatów kompleksowo stymulujących metabolizm i wzrost roślin uprawnych. To bardzo innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do stosowania w uprawie roślin. Na tle innych preparatów stymulujących wyróżnia się unikatowym składem i działaniem. Zawiera siarczany metali w nanomolowych stężeniach (10-9 mol), które działają jak swoista szczepionka, dzięki temu siła działania nanogro jest wielokrotnie większa niż innych, oferowanych na rynku stymulatorów i środków wspomagających uprawę roślin. W sposób naturalny uruchamia na poziomie komórkowym wewnętrzny potencjał plonotwórczy oraz mechanizm obronny roślin, pobudzając je do produkowania naturalnych hormonów wzrostu t.j. auksyn, giberelin, cytokinin oraz enzymów aktywujących procesy fizjologiczne, przez co wpływa na uzyskanie większego i lepszej jakości plonu. Pierwszą reakcją rośliny na działanie preparatów nanogro jest wzrost korzeni na długość oraz wytwarzanie korzeni włośnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i substancji pokarmowych. Następną reakcją rośliny jest wzrost pędów, liści i pąków kwiatowych. Rośliny potraktowane nanogro mają dobry wzrost, krzewienie i obfite kwitnienie oraz wiązanie owoców.

nanogro przeznaczone jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. W oziminach, zastosowany jesienią na młode rośliny, zapewnia im lepsze przezimowanie i szybszy rozwój na wiosnę. nanogro występuje w podstawowej postaci – granul, które po rozpuszczeniu w wodzie można stosować zarówno do zaprawiania materiału siewnego i moczenia sadzonek, jak i w formie oprysków bezpośrednio na rośliny.

nanogro aqua

nanogro aqua – to forma płynnego koncentratu przeznaczona do oprysków, z dodatkiem substancji humusowych najnowszej generacji, pochodzących z przetworzonej ligniny. Powodują one szybsze działanie samego preparatu. Po zastosowaniu na uprawy, nanogro aqua jest natychmiast transportowane do wnętrza komórek, wzmacniając dodatkowo rośliny poprzez ich szybkie odżywienie. Kwasy humusowe tworzą dodatkową barierę ochronną na powierzchni roślin, chroniąc je przed zbytnim nasłonecznieniem, nadmierną transpiracją oraz przed atakami chorób i szkodników. Zwiększają przyleganie preparatu, przez co ułatwiają wnikanie substancji aktywnych do rośliny, szczególnie gdy nanogro aqua jest stosowane z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin. Kwasy humusowe działają stymulująco, jak naturalne auksyny, pomagając szybkiemu wzrostowi roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju oraz pomagają w gromadzeniu substancji odżywczych i przetwarzaniu ich w wysoki jakościowo plon.

nanogro forte superstart

nanogro forte superstart przeznaczone jest do zaprawiania materiału siewnego. Im wcześniej roślina nabierze siły i pożądanych cech w początkowej fazie rozwoju (nasiona) tym lepiej będzie rosła. Jest to w pełni bezpieczny produkt, który zastosowany do zaprawiania nasion (ziarna) zapewnia roślinie lepsze warunki wzrostu już na starcie, czyli w fazie kiełkowania. Nowoczesna i unikalna formuła preparatu zastosowanego na nasiona (ziarno), powoduje uwolnienie naturalnych sił rośliny, która maksymalnie wykorzystuje zapisany w niej genetycznie potencjał. Nasiona zaprawiane preparatem szybciej i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury). Preparat wnikając do rośliny powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego, poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Zaprawianie nanogro forte superstart powoduje, że rośliny nie odczuwają ani suszy jesiennej podczas wschodów ani wiosennej w czasie wegetacji. System korzeniowy w stosunku do roślin kontrolnych jest bardziej rozbudowany i sięga głębiej a część nadziemna roślin wygląda dużo lepiej - jest pełna wigoru. Nasiona po wysiewie mogą trafić na niekorzystne warunki wzrostu, dlatego mogą przejść w fazę spoczynku tzw. względnego, co opóźnia wschody lub całkowicie je uniemożliwia. Aby zminimalizować takie ryzyko konieczne staje się zastosowanie stymulatora wzrostu nanogro. Zaprawienie tym preparatem ziarna (nasion) powoduje maksymalne wykorzystanie ich potencjału do pęcznienia nawet przy minimalnej ilości wody i aktywację enzymów hydrolitycznych, dzięki którym następuje uruchomienie materiałów zapasowych i wzmocnienie metabolizmu nasion (ziarna). Nasiona poddane działaniu nanogro wschodzą szybko, równomiernie a odsetek skiełkowanych jest bardzo wysoki. Zaprawianie materiału siewnego nanogro zaleca się łączyć z zaprawianiem standardowym.

Zalety stosowania:

 • indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki)
 • zapewnia lepsze przezimowanie roślin ozimych
 • powoduje wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin
 • gwarantuje, potwierdzony wieloletnimi badaniami, wzrost plonu wysokiej jakości
 • generuje wielokrotny zwrot inwestycji w produkt
 • zapewnia uzyskanie wysokiej wartości siewnej ziarna / nasion
 • podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny
 • działa antystresowo podczas stosowania środków ochrony roślin
 • podnosi efektywność działania fungicydów
 • zapewnia lepsze przyswajanie substancji pokarmowych
 • natychmiastowo wnika i działa w roślinie
 • w przypadku regeneracji roślin wykazuje wysoką skuteczność działania
nanogro-kontrola-jaczmien

Jęczmień potraktowany nanogro aqua w porównaniu do kontroli.

Działanie stymulatora nanogro polega na naturalnym uruchamianiu na poziomie komórkowym wewnętrznego potencjału plonotwórczego oraz mechanizmu obronnego roślin, pobudzając je do produkowania naturalnych hormonów wzrostu tj. auksyn, giberelin, cytokinin oraz enzymów aktywujących procesy fizjologiczne.

Dawkowanie:

nanogro-tabelka