Odżywki na zboża. Które warto wybrać?

Czy odżywki na zboża mają kluczowy wpływ na rozwój upraw? Poznaj, jak te specjalistyczne preparaty mogą wspomagać wzrost, zwiększać plony i poprawiać zdrowotność roślin. Przekonaj się, dlaczego warto poznać ich zastosowanie w codziennej praktyce rolniczej.

Spis treści

Wstęp

Zarówno zboża jare, jak i ozime mają duże potrzeby pokarmowe i nawozowe. Potrzebują one wzmocnienia w okresie wegetacji. Coraz trudniejsze warunki pogodowe skłaniają ku zastosowaniu w ich uprawie nie tylko nawozów mineralnych, ale i specjalnych odżywek.

Pozwalają one dożywić, aktywizować i regenerować rośliny, w tym m.in. po przezimowaniu. Ich zastosowanie jest niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy drzemiący w roślinach i uzyskać satysfakcjonujący plon zbóż.

Jakie odżywki na zboża warto wybrać?

Najczęściej mają one postaci nawozów dolistnych zawierających makro- i mikroelementy w odpowiednim stężeniu, bezpiecznym dla roślin.

Na rynku znajduje się bardzo szeroka paleta tego typu środków do nawożenia zbóż, ponieważ są bardzo praktyczne w zastosowaniu i wyjątkowo skuteczne. Przed zakupem dobrze jest sprawdzić skład odżywki na zboża i zastosować ją we właściwym terminie podanym na opakowaniu.

Soler C

Warto skupić się przede wszystkim na nawozach dedykowanych tej grupie roślin. Specjalistyczną odżywką na zboża jest SOLER C. Ten mikroelementowy nawóz dolistny z bardzo dobrym skutkiem można stosować w uprawie wszystkich zbóż jarych i ozimych. Ma formę płynną w postaci zawiesiny, która jest wygodna w stosowaniu.

AlgoRytm PK

Tę samą formułę ma fosforowo-potasowy nawóz AlgoRytm PK z dodatkiem alg morskich. Wyżej wymienione odżywki na zboża charakteryzuje technologia QM6™ zapewniająca błyskawiczne wnikanie cieczy roboczej i jej maksymalne wykorzystanie, co jest niezmiernie ważne podczas wyjątkowo zmiennych warunków pogodowych.

N Turgor

Najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem jest azot, toteż w celu nawożenia tym makroelementem warto zastosować dolistną odżywkę na zboża, która będzie go stopniowo uwalniała. W tym zakresie sprawdzonym przez wielu producentów preparatem jest N Turgor.

Calory

Równie ważne jest zapewnienie roślinom wapnia, którego można dostarczyć poprzez zastosowanie odżywki na zboża pod nazwą Calory, działającej szybko i wydajnie.

PoliSil

W ślad za wapniem warto postawić też na dobre zaopatrzenie roślin w krzem, który spełnia zbliżone funkcje wzmacniające i ochronne. Pierwiastek ten jest dostępny w nawozie dolistnym PoliSil.

Nanogro aqua

Drugą „odsłonę” odżywek na zboża i inne gatunki roślin uprawnych stanowią preparaty niezawierające minerałów, a ich skład oparty jest na substancjach wspomagających. Są to tzw. stymulatory wzrostu i rozwoju.

Wśród nich wyróżnia się nanogro aqua, ponieważ zawiera siarczany kilkunastu pierwiastków w nanomolowym stężeniu, działające kompleksowo i wzmacniająco na rośliny uprawne.

Naturalny Plon

Odżywką na zboża jest też Naturalny Plon, czyli preparat, którego skład jest bardzo szeroki, ponieważ stanowi połączenie aminokwasów i ekstraktu z alg morskich Ascophyllum nodosum z substancjami humusowymi najnowszej generacji.

POWERCOP

Poczesne miejsce stanowią nawozy, które zawierają nie tylko składniki pokarmowe, ale również substancje dodatkowe jak np. ekstrakt z alg, kwasy humusowe i fulwowe czy substancje organiczno-mineralne, czego przykładem jest innowacyjny preparat POWERCOP.

Dlaczego warto stosować odżywki na zboża?

Tak naprawdę odżywki na zboża spełniają bardzo szeroką funkcję. Poprzez ich zastosowanie dolistne można uzupełnić niedobory składników pokarmowych. Jest to bardzo dobra i prosta do wykonania alternatywa pozwalająca na ich stopniowe dostarczanie roślinom w okresie wegetacji bez większego ryzyka przedawkowania, zwłaszcza w przypadku mikroelementów.

Dokarmianie pogłówne pozwala bowiem szybko reagować na niekorzystne zmiany w wyglądzie i rozwoju roślin wynikające z nieprawidłowego odżywienia i to właśnie stanowi o podstawowej roli, jaką spełniają odżywki z minerałami.

Są one szczególnie efektywne, gdy zboża są uprawiane na słabszych stanowiskach, na których niejednokrotnie podstawowe nawożenie doglebowe nie spełnia do końca swojego zadania, m.in. z powodu wymycia składników pokarmowych czy zaskorupienia gleby podczas suszy.

N Turgor

Dokarmiając azotem, warto postawić na odżywkę na zboża, która zawiera azot ze stabilizatorem. Pozwala to na ciągłe uwalnianie tego makroelementu roślinom. Długodziałający azot (do 100 dni) w ilości 15% zawarty jest m.in. w dolistnym nawozie N Turgor.

Ta odżywka na zboża świetnie się sprawdza w trudnych warunkach środowiskowych wywołanych suszą, ponieważ obecny w nim sód, mikroelementy i wiele substancji humusowych sprzyjają zatrzymywaniu wody w komórkach roślinnych. To z kolei przekłada się na utrzymanie turgoru i pobieranie składników pokarmowych z gleby nawet przy okresowym niedoborze wody.

AlgoRytm PK

Do dokarmiania pozostałymi głównymi makroelementami, czyli potasem i fosforem służy AlgoRytm PK. Nawożenie tą odżywką na zboża poprzez dużą zawartość w niej łatwo przyswajalnego P i K wspomaga procesy związane z odpowiednią gospodarką wodną, transportem składników mineralnych i metabolizmem azotu.

Calory

Z kolei dobre zaopatrzenie w wapń gwarantuje zastosowanie odżywki na zboża Calory. Oprócz wapnia zawiera dodatek cynku, miedzi i manganu, dzięki którym spełnia bardzo ważną rolę w utrzymaniu roślin w dobrej kondycji zdrowotnej i zwiększeniu naturalnej odporności na czynniki stresowe.

PoliSil

Podobną rolę spełnia nawożenie preparatem krzemowym PoliSil. Wysycenie roślin tym pierwiastkiem stanowi bardzo ważne ogniwo w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami, ponieważ uszczelnia ściany komórkowe części nadziemnych roślin.

Zabieg dolistny odżywką na zboża PoliSil ogranicza żerowanie m.in. mszyc i skrzypionek, a także porażenie przez chorobotwórcze grzyby. Dodatkowo nawóz zawiera wysoką zawartość cynku, który działa na roślinę stymulująco i wzmacniająco.

SOLER C

Specjalistyczną, mikroelementową odżywkę na zboża stanowi nawóz SOLER C. Zawiera on szereg mikropierwiastków, jednak na szczególną uwagę zasługuje wysoka zawartość w nim siarki, która wzmaga działanie azotu, a także spełnia rolę fitosanitarną.

Efektywnie wzmacnia, dezynfekuje i chroni rośliny zbożowe przed porażeniem przez patogeny, zwłaszcza grzybowe. Wpływa też korzystnie na kształtowanie się elementów struktury plonu, w tym liczby ziaren w kłosie (LZK) i masy tysiąca ziaren (MTZ).

Czy odżywki na zboża działają stymulująco?

Odżywki charakteryzują się często unikalnym składem i tym samym wszechstronnym oddziaływaniem na rośliny.

POWERCOP i Naturalny Plon

Bardzo specjalistycznym preparatem łączącym zalety nawozu i dobrej odżywki na zboża o charakterze biostymulującym jest POWERCOP. Do szerokiego portfolio zastosowań tego preparatu należy m.in. stymulacja rozwoju systemu korzeniowego roślin, zwłaszcza włośników na początkowym etapie rozwoju roślin.

Wpływa to na aktywniejsze pobieranie składników pokarmowych, lepsze odżywienie roślin i w konsekwencji wyższe plony. Zwiększa również odporność na agrofagi i czynniki abiotyczne, takie jak susza, wysokie temperatury i chłody, a nawet sprzyja szybszej regeneracji roślin po opryskach chemicznych. Przyspiesza też regenerację po wystąpieniu stresowych warunków. W odżywce na zboża POWERCOP jest też laminaryna, kwas alginowy oraz wysoko reaktywne kwasy humusowe, podobnie jak w preparacie Naturalny Plon.

Pierwsze dwie substancje pochodzące z alg morskich wzmagają uruchomienie naturalnych mechanizmów odpornościowych na patogeny, wytwarzanie białek odpornościowych i fitoaleksyn, a także poprawiają wchłanialność odżywek do zbóż po ich zastosowaniu. Z kolei kwasy humusowe intensyfikują procesy biologiczne zachodzące w glebie, co wpływa na poprawę struktury gleby i w konsekwencji lepszy rozrost korzeni włośnikowych. Obie wyżej wymienione odżywki na zboża wspierają wydajność fotosyntetyczną liści oraz pomagają w efektywnym gospodarowaniu wodą w roślinie.

Nanogro aqua

Jedyną w swoim rodzaju odżywką dla zbóż jest nanogro aqua. Zawarte w tym preparacie kilkanaście rodzajów siarczanów pierwiastków w stężeniach nanomolowych przyswojone przez roślinę uruchamiają w niej naturalne mechanizmy obronne bez wystąpienia faktycznego czynnika stresowego. Pobudzają jedynie cząsteczki sygnałowe, które informują komórki roślinne o zmianie środowiskowej.

Odpowiedzią roślin jest synteza hormonów wzrostowych oraz enzymów i innych substancji wspierających wytwarzanie naturalnych barier ochronnych i wpływających na lepsze odżywienie i kumulowanie substancji odżywczych w roślinie (głównie cukrów). Po tym okresie następuje szybki wzrost i rozbudowa korzeni oraz części nadziemnych.

Wykorzystanie wody i składników pokarmowych staje się bardziej efektywne, co prowadzi do zwiększonej tolerancji na warunki stresowe. Po zastosowaniu tej odżywki na zboża możemy być przekonani o efektywnym krzewieniu się roślin. Dodatek kwasów humusowych pochodzących z przerobu ligniny poprawia zdrowotność systemu korzeniowego oraz chroni części nadziemne przed nadmierną transpiracją, przegrzaniem i innymi czynniki stresowymi występującymi w okresie wegetacji, czego efektem jest wzrost plonu i poprawa jego jakości.

Kiedy stosować odżywki na zboża?

Jedną z reguł dobrej praktyki rolniczej jest stosowanie preparatów do produkcji rolniczej i ogrodniczej zgodnie z etykietą dołączoną do opakowania. Głównymi wyznacznikami jest nieprzekraczanie maksymalnej dawki i liczby zabiegów w ciągu okresu wegetacyjnego, tak abyśmy nie spowodowali uszkodzenia roślin.

W celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu opryskiwanie odżywkami na zboża należy wykonywać najlepiej w okresie pochmurnej pogody, wysokiej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperatury. W ślad za różnorodnością odżywek na zboża „idą” terminy ich zastosowania. Odpowiedni czas kiedy je wykorzystujemy, jest ściśle związany z ich składem oraz efektem działania.

Nanogro aqua

Na dobry start polecane jest nanogro aqua. Ta odżywka na zboża określana mianem szczepionki indukuje odporność roślin na choroby i niekorzystne warunki środowiskowe. Ponadto zabezpiecza rośliny przed wymarzaniem. Stąd też poleca się wykonanie opryskiwania nią zbóż jesienią, a także wiosną w celu poprawy krzewienia, w dawce 250 ml/150-350 l wody/ha. Nawozowa mineralno-organiczna odżywka na zboża POWERCOP jest rekomendowana do nawożenia dolistnego upraw już od początkowej fazy wzrostu (faza 2-4 liści). Jest to spowodowane jej szerokim spektrum działania o charakterze wzmacniającym i regenerującym.

AlgoRytm PK

W uprawie roślin, w tym zbóż niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości fosforu celem rozbudowy systemu korzeniowego. Okres ten przypada wówczas, gdy z powodu niskich temperatur pierwiastek ten jest trudno pobierany przez rośliny. Skutecznym rozwiązaniem jest nawożenie za pomocą odżywki na zboża AlgoRytm PK w młodocianym stadium rozwojowym roślin. Oprócz fosforu zawiera też dodatek alg morskich i potas, toteż dwa kolejne zabiegi w sezonie tą odżywką na zboża warto zastosować w okresie bardzo intensywnego wzrostu i tworzenia się organów generatywnych.

N Turgor

Na każdym etapie rozwoju roślin niezbędny jest azot, który w największym stopniu odpowiada za wielkość i masę ziarna zbóż. Biorąc pod uwagę coraz trudniejsze warunki pogodowe spowodowane niedoborem wody, warto postawić na systematyczne dokarmianie tym pierwiastkiem odżywką na zboża N Turgor w dawce 2 l/150-600 l wody na hektar uprawy.

SOLER C i Naturalny Plon

Nawożenie mikroelementowe warto przeprowadzić w oparciu o dokarmianie dolistne z użyciem odżywki na zboża SOLER C co najmniej dwukrotnie, tj. w okresie krzewienia (BBCH 13-19) i strzelania w źdźbło (BBCH 30-49) dawką 1 l/ha w 200-500 l cieczy.

W fazie widocznego liścia flagowego dobrze jest zastosować odżywkę na zboża Naturalny Plon, która wzmocni rośliny i pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych składników pokarmowych.

Calory i PoliSil

W okresie intensywnego wzrostu i tym samym bardziej zwartego łanu dużo większa jest presja ze strony chorób i szkodników. Aby temu zaradzić, należy opryskać rośliny odżywkami na zboża Calory oraz PoliSil, zawierające głównie odpowiednio wapń i krzem. Są one polecane również do stosowania przed zimą, by rośliny lepiej przetrzymały okres spoczynku, a także w końcowym etapie uprawy, ponieważ dzięki usztywnieniu tkanek zapobiegają wyleganiu zbóż.

Podsumowanie

Niektóre odżywki na zboża można stosować razem ze sobą, ponieważ łatwo się ze sobą mieszają i uzupełniają. Jednak przed zastosowaniem warto przeczytać instrukcję środków lub skontaktować się z doradcami firmy Agrarius. Biorąc pod uwagę potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz założenia Europejskiego Zielonego Ładu dolistne nawożenie odżywkami na zboża o wielokierunkowym korzystnym oddziaływaniu na stałe wpiszą się w kalendarz technologii uprawy.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram