Język polski English language

Firma Agrarius posiada w swej ofercie innowacyjne i nowoczesne nawozy specjalistyczne do wszystkich typów upraw:

Nawozy

Zbilansowane nawożenie jest podstawą uzyskania wysokich plonów w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Dobór nawozów powinien być przemyślany i dostosowany do wymagań poszczególnych gatunków. Prawidłowo dobrane nawozy sprzyjają szybkiemu wzrostowi i rozwojowi roślin uprawnych. Odżywione zgodnie z ich wymaganiami pokarmowymi są bardziej tolerancyjne na stresy środowiskowe, rzadziej chorują i są mniej podatne na szkodniki. Ponadto silniej konkurują z otaczającymi chwastami o światło, wodę i składniki pokarmowe z nawozów. W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, np. grad czy susza zastosowane dolistnie służą szybszej regeneracji. Pozwala to na mniejsze zużycie pestycydów, co przekłada się na uzyskanie satysfakcjonujących plonów o wysokiej jakości biologicznej.

Szeroka oferta nawozów

W naszym portfolio znajduje się szereg nawozów, które są dedykowane dla roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Z powodzeniem mogą być stosowane również w uprawie roślin przemysłowych, ozdobnych i zielarskich. Nasze nawozy są przeznaczone zarówno do upraw profesjonalnych jak i amatorskich. Są bezpieczne dla zdrowia człowieka i otaczającego środowiska. Innowacyjność – to cecha, która charakteryzuje nasze dotychczasowe produkty jak i te stale nowo opracowywane i wprowadzane na rynek. Nawozy przez nas oferowane służą do opryskiwania roślin i gleby oraz nawożenia doglebowego. Są wieloskładnikowe dzięki czemu działają w sposób kompleksowy. W naszej szerokiej ofercie znajdują się nawozy, które efektywnie odżywiają rośliny, zwiększają ich odporność na niekorzystne warunki środowiska i agrofagi, wzmagają naturalne mechanizmy obronne roślin, a także powodują lepsze wykorzystanie i metabolizm składników pokarmowych. Część nawozów wpływa również korzystnie na przemiany zachodzące w glebie oraz sprzyja mineralizacji resztek pożniwnych, co z kolei sprowadza się do większej zawartości próchnicy glebowej i bioróżnorodności pożytecznych mikroorganizmów.

Specjalistyczne nawozy mikroelementowe

Optymalne nawożenie to takie, dzięki któremu rośliny mają dostęp do wszystkich składników pokarmowych w formie łatwo przyswajalnej, których potrzebują do swego wzrostu, rozwoju i plonowania. Wymagania roślin zwłaszcza względem mikroelementów są zróżnicowane i zależą od uprawianego gatunku. Z tego powodu bardzo ważne jest dopasowanie nawozu o odpowiedniej zawartości mikropierwiastków do danej uprawy bez zbędnych substancji balastowych. Warto więc wybierać sprawdzone, dobrze zbilansowane i łatwe w przygotowaniu nawozy, które po zastosowaniu dolistnym będą dobrze wchłaniane przez rośliny nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy, a prawidłowo odżywione rośliny z pewnością odwdzięczą się wysokim plonem. Nawozy są dostępne w różnej postaci, głównie płynnej, a niektóre z nich, np. nawozy mikroelementowe z serii SOLER wyróżniają się wysokoprzyswajalną, żelową konsystencją.

Nawozy dolistne w obliczu suszy

Nie jest niczym nowym, że jednym z największych wyzwań współczesnego rolnictwa jest susza. W tym trudnym okresie rośliny starają się ograniczyć straty wody w komórkach, a składniki pokarmowe w glebie stają się dla nich niedostępne. Następstwem tego jest osłabienie wzrostu, spowolnienie rozwoju i spadek plonowania. Przeciwwagę ograniczającą negatywne skutki oddziaływania suszy z pewnością mogą stanowić nawozy dolistne, których skład oparty jest na pierwiastkach odpowiedzialnych szczególnie za regulację gospodarki wodnej roślin. Pomimo trudnych warunków niedoboru wody wpłyną one korzystnie na utrzymanie turgoru i pobieranie składników pokarmowych, a po deszczu rośliny szybciej wznowią intensywny wzrost. Wspomagającym nawozem przeznaczonym do dolistnego stosowania dobrze wpisującym się w ochronę roślin w obliczu suszy jest N Turgor.

Wapń – dokarmianie nawozami dolistnymi

Wszystkie rośliny potrzebują wapnia, ponieważ stanowi on integralny składnik ścian komórkowych. Wśród makropierwiastków wyróżnia się tym, że jest słabo transportowany do szczytowych części roślin, w tym do owoców, mimo jego dostatecznej ilości w glebie. Jego niedobór jest obserwowany na owocach, gdy następują intensywne podziały komórkowe. Wskutek braku wapnia struktura nowopowstałych komórek zapada się i wówczas mamy do czynienia z chorobami fizjologicznymi, np. suchą zgnilizną wierzchołków owoców i gorzką plamistością podskórną. W związku z tym niezbędne jest dokarmianie roślin wapniem szybkodziałającym dostępnym w nawozach dolistnych, aby chronić rośliny przed przenikaniem patogenów i uzyskać wysoki plon handlowy dobrej jakości. Aby wapń efektywniej się wchłaniał należy wybrać nawozy o żelowej konsystencji zapewniającej maksymalne i stabilne wchłanianie. Jednym z nich jest dolistny nawóz wapniowy Calory o bardzo dobrze przyswajalnej formie wapnia.

Nawozy azotowe na resztki pożniwne

Składniki pokarmowe są lepiej wykorzystywane przez rośliny w glebie charakteryzującej się wysokim stopniem żyzności, toteż bardzo ważne jest zapewnienie wysokiej zawartości próchnicy. Obecnie, w wyniku spadku pogłowia zwierząt trudno o jej podstawowe źródło – obornik. Każda ilość próchnicy jest więc na wagę złota, stąd też należy racjonalne postępować z resztkami pożniwnymi, będących produktami ubocznymi w uprawie roślin. Dużą rolę w ich rozkładzie spełniają pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które jednak do wzrostu populacji potrzebują dużej ilości azotu. Dostarczając ten pierwiastek wraz z nawozami na resztki pożniwne możemy znacząco przyspieszyć ich rozkład. Do tego celu świetnie sprawdzą się nawozy azotowe o przedłużonym uwalnianiu azotu z dodatkiem kwasów humusowych i mikroelementów sprzyjających przetwarzanie resztek pożniwnych i procesom odbudowy próchnicy, np. full terminator.

Jakość ma znaczenie – typy wapna nawozowego

Na rynku dostępne jest wapno węglanowe i tlenkowe polecane zależnie od typu ciężkości gleby. Pierwsze z nich charakteryzuje się wolniejszym lecz długofalowym oddziaływaniem na glebę. Wapno tlenkowe natomiast gwałtownie ulega reakcji z glebą, przez co efekty jego stosowania są stosunkowo szybko widoczne, ale w wyniku jego stosowania mogą też wystąpić niepożądane skutki uboczne. Istotną kwestią, którą należy się kierować przy wyborze wapna nawozowego jest jego forma, ponieważ im mniejsze uziarnienie, tym wyższa reaktywność. W dzisiejszych czasach wapna powinny spełniać rolę nie tylko nawozową i podwyższenia poziomu pH, ale posiadać również wartość dodaną. W gąszczu ofert wapna na rynku trudno jest wybrać to, które w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska glebowego przyczyni się do poprawy plonowania. Te wymagania całkowicie spełnia granulowane wapno węglanowe bi calc+ o wysokim stopniu reaktywności oraz znamionach innowacyjności, dzięki zawartości pożytecznych bakterii wpływających na aktywność mikrobiologiczną gleby.

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!