Nawozy – to środki powszechnie używane w uprawie wszystkich roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i zielarskich celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki uzupełnieniu w glebie składników pokarmowych niezbędnych dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.

W zależności od nawozu, zawarte w nim składniki pokarmowe mogą być w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny (nawozy mineralne), lub też dopiero po przemianach zachodzących w glebie, przez co działanie nawozów może trwać w ciągu jednego roku nawożenia lub nawet 3-5 następnych lat (np.: obornik i kompost). Niektóre składniki jednak w wyniku przemian glebowych - chemicznych i fizycznych przechodzą w formę trudniej przyswajalną lub całkowicie nieprzyswajalną dla roślin (uwstecznienie np.: fosforu).

Wśród makroelementów niezbędnych roślinom wyróżnia się: azot, fosfor, potas, także wapń, magnez i siarkę, natomiast w niewielkiej tylko ilości rośliny potrzebują takich mikroelementów jak: żelazo, cynk, miedź, bor, molibden, chlor.

Nawozy dzielimy na mineralne i organiczne:

Nawozy mineralne to wysokoprocentowe, zawierają proste, bezpośrednio przyswajalne dla roślin lub po niewielkich tylko przemianach w glebie związki chemiczne; surowcami do produkcji są kopaliny, rudy, odpady przemysłu hutniczego, i sztucznie syntertyzowane związki.

Makroelementowe:

 • azotowe, najważniejsze z nawozów mineralnych, dzielą się na:
  • saletrzane
  • amonowe
  • saletrzano-amonowe
  • amidowe
  • roztwory azotowe
  • azotowe o spowolnionym działaniu
 • fosforowe
 • potasowe
 • magnezowe
 • siarkowe
 • krzemowe

Mikroelementowe:

 • oparte na pojedynczych pierwiastkach
 • oparte na gotowych mieszaninach różnych pierwiastków

Wieloskładnikowe
Nawozy wapniowe

 • tlenkowe
 • węglanowe
 • chlorkowe

Nawozy naturalne:

 • obornik
 • gnojówka
 • gnojowica
 • pomiot ptasi
 • guano
 • kompost
 • biohumus
 • na bazie alg morskich (hodowlanych)

Nawozy niekonwencjonalne:

 • pochodzenia komunalnego (osady ściekowe)
 • pochodzenia przemysłowego

Firma Agrarius posiada w swej ofercie innowacyjne i nowoczesne nawozy specjalistyczne do wszystkich typów upraw:

Full terminator - nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami humusowymi przeznaczony do stosowania na resztki pożniwne.

SOLER to najnowszej generacji nawozy żelowe dolistne zawierające specjalnie skomponowane mikroelementy w dawkach dostosowanych do poszczególnych upraw. Charakteryzują się bardzo wysoką wchłanialnością do roślin i wysoce efektywnym działaniem.

bi calc+ jest nowoczesnym, granulowanym, nawozem wapniowym zawierającym w swoim składzie bakterie z rodzaju Bacillus, kompleksowo wspomagającym uprawy rolnicze i ogrodnicze.