Nawożenie kukurydzy. Jaki nawóz pod kukurydzę?

Jak dobrać odpowiedni nawóz pod kukurydzę do indywidualnych potrzeb uprawy? Dowiedz się jakie są niezbędne składniki odżywcze dla kukurydzy. Poznaj praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki uprawy.

Spis treści

Wstęp

Nawożenie kukurydzy wymaga zrozumienia potrzeb roślin w poszczególnych fazach wzrostu oraz odpowiedniego dostosowania nawozów. Dlatego ważne jest stosowanie nawozów, które nie tylko dostarczą niezbędne składniki odżywcze, ale także zapewnią optymalne warunki glebowe i wsparcie dla rozwoju roślin."

Kukurydza jest gatunkiem o rosnącym znaczeniu gospodarczym, który na stałe wszedł w poczet najchętniej uprawianych w Polsce roślin rolniczych. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, ale i jednocześnie wysokimi wymaganiami pokarmowymi i potrzebami nawozowymi.

Stąd też optymalne nawożenie kukurydzy stanowi bardzo ważny element uprawy. Niezbędne staje się zastosowanie wysokojakościowych nawozów pod kukurydzę charakteryzujących się odpowiednią dawką składników odżywczych i substancji wspomagających.

Jaki nawóz pod kukurydzę warto wybrać?

Na ryku znajduje się wiele nawozów pod kukurydzę. Mogą to być różnego rodzaju saletry, fosforany, czy też wieloskładnikowe nawozy pod kukurydzę. Równie polecane są nawozy pochodzenia zwierzęcego, jednak szczególnie w ich przypadku łatwo o przedawkowanie i tym samym przeżyźnienie gleby.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz nakazy wynikające z ochrony wód, dyrektywy azotanowej i innych założeń prośrodowiskowych dobór optymalnego nawozu pod kukurydzę, zwłaszcza azotowego nie jest proste. W tym przypadku szczególnie cenione jest wykonanie oprysku dolistnym nawozem pod kukurydzę np. N Turgor, który dostarczy roślinom niezbędnego azotu i zabezpieczy rośliny przed potencjalną suszą.

Dzięki ustabilizowanej na 100 dni formie azotu, pierwiastek ten jest długo dostępny dla rośliny i zapobiega jego niedoborom. Ponadto azot, podobnie jak wiele innych pierwiastków może być trudno przyswajalny przez rośliny w warunkach nieuregulowanego odczynu gleby. Wówczas niezbędne okazuje się wapnowanie gleby, które powinno być zawsze oparte na analizie gleby.

Nawozy dolistne

Bezpieczny i kompleksowy dla roślin i gleby jest nawóz wapniowy - wapno węglanowe, bi calc+. W warunkach ograniczonego pobierania minerałów przez rośliny (np. w czasie suszy, lub na glebach o nieprawidłowej strukturze) często są wykorzystywane w praktyce nawozy pod kukurydzę w postaci oprysków dolistnych. Mogą to być m.in. nawozy zawierające fosfor i potas (AlgoRytm PK), krzem (PoliSil), a także specjalistyczne nawozy o wielokierunkowym działaniu zawierających w swym składzie substancje aktywizujące rośliny (POWERCOP).

Wyżej wymienione nawozy pod kukurydzę, podobnie jak odżywki o charakterze biostymulującym, takie jak Naturalny Plon XM i nanogro aqua sprawiają, że nawożenie może być prostsze i skuteczniejsze. Warto posiłkować się też nawozami dedykowanymi poszczególnym gatunkom roślin uprawnych. Jednym z nich jest dolistny, mikroelementowy nawóz pod kukurydzę o wysokiej zawartości siarki i miedzi systemicznej pod nazwą SOLER K.

Nawożenie startowe (początkowe) w uprawie kukurydzy

Na wielkość uzyskiwanego plonu bardzo ważne jest właściwie przeprowadzone nawożenie startowe w uprawie kukurydzy. Aby już od początku wegetacji rośliny kukurydzy mogły pobierać niezbędne składniki pokarmowe trzeba zatroszczyć się o optymalną zawartość wapnia w glebie. Jego dobrym źródłem jest nawóz bi calc+, który działa nie tylko szybko, ale i długofalowo. Dobrze sprawdza się zastosowany również pogłównie na początku okresu wegetacji.

W nawożeniu startowym w uprawie kukurydzy istotna jest dbałość o szybki rozwój systemu korzeniowego, który zapewni dynamiczny wzrost części nadziemnych. W trudnych dla kukurydzy warunkach chłodnej wiosny najlepiej sprawdzają się nawozy, które dostarczają składniki pokarmowe, ale też zawierają substancje organiczne, np. kwasy humusowe sprzyjające poprawie właściwości powietrzno-wodnych oraz odbudowie żyzności gleby. Jednym z nich jest POWERCOP, którym opryskuje się rośliny, w fazie 2-4 liści w dawce 2 l/200-300 l wody/ha.

Nawożenie startowe w uprawie kukurydzy powinno uwzględniać też preparaty zapewniające nie tylko szybką rozbudowę korzeni, ale również wspomaganie procesów życiowych nadziemnych części roślin. Takim wielokierunkowym działaniem odznacza się Naturalny Plon XM oraz nanogro aqua. Biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie roślin na azot zalecane jest dostarczenie tego pierwiastka podczas nawożenia startowego w uprawie kukurydzy w postaci oprysku dolistnego preparatem N Turgor. Jego dodatkowym atutem będzie uodpornienie roślin na stres suszy.

Już od początku okresu wegetacji trzeba zapewnić roślinom pełną gamę minerałów. Wiosną, niska temperatura utrudnia pobieranie wielu składników, stąd też fosfor i potas warto podać dolistnie wybierając nawóz AlgoRytm PK, podobnie jak szereg mikroelementów stosując SOLER K.

Który nawóz azotowy pod kukurydzę stosować?

Zasadniczo każdy nawóz jest dobry jeśli stosuje się go w odpowiedniej ilości i odpowiednim czasie. W przypadku nawozów azotowych pod kukurydzę dobrze sprawdzają się zarówno nawozy organiczne (obornik i gnojowica) oraz mineralne, np. mocznik i saletra amonowa. U niektórych z nich trzeba się jednak liczyć z dużymi stratami w wyniku ulatniania się amoniaku, a także wypłukania azotu do głębszych warstw profilu glebowego lub do wód powierzchniowych.

Dobra praktyka rolnicza oraz strategie na rzecz bioróżnorodności i ochrony środowiska wskazują by nawozy azotowe pod kukurydzę charakteryzowały się m.in. spowolnionym uwalnianiem tego pierwiastka, np. N Turgor ze stabilizowanym azotem. Należy podkreślić, że przedsiewne zastosowanie nawozów zawierających azot jest podstawową metodą dostarczania roślinom tego pierwiastka. Zbyt wysokie dawki azotu zastosowane przed wysiewem mogą jednak wpłynąć negatywnie na wschody. Biorąc to pod uwagę, oprócz nawożenia przedsiewnego, warto postawić na nawozy azotowe pod kukurydzę o przedłużonym uwalnianiu. Nawóz N Turgor działa aż do 100 dni, toteż zastosowany pogłównie świetnie uzupełni azot uwzględniając rosnące wymagania roślin wraz z wejściem w kolejne fazy rozwojowe do momentu formowania się wiechy.

W nowoczesnym rolnictwie dobór nawozu azotowego pod kukurydzę nie jest łatwy. Zmienne warunki środowiskowe sprawiają, że nawozy nie tylko powinny dostarczać składników odżywczych. Najlepiej, gdy mamy do wyboru dolistny nawóz azotowy pod kukurydzę stosowany dolistnie, np. N Turgor, który oprócz azotu zawiera szereg pierwiastków, w tym sodu sprzyjającego utrzymaniu turgoru roślin w okresie suszy, a także kwasy humusowe. Poleca się go stosować 1-3 razy w sezonie w dawce 2 l/150-600 l wody/ha.

Nawozy fosforowo - potasowe pod kukurydzę

Fosfor i potas są - podobnie jak azot - makroelementami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin. Ich przyswajanie w trudnych warunkach uprawy może być czasem niewystarczające. Oprócz przedsiewnego dostarczenia nawozów fosforowo-potasowych pod kukurydzę, warto postawić na dokarmianie roślin tymi pierwiastkami w okresie wegetacji. Jednym z tego typu nawozów dolistnych jest AlgoRytm PK.

Krytyczne fazy zapotrzebowania kukurydzy na fosfor przypadają na początkowy okres rozwoju oraz kwitnienia kolb. Kukurydza również do fazy kwitnienia najintensywniej pobiera potas. Stąd też nawóz fosforowo-potasowy pod kukurydzę AlgoRytm PK zaleca się stosować w dawce 2-3 l/200-300 l wody/ha dwu- lub trzykrotnie do czasu kwitnienia.

Trzeba pamiętać, że kukurydza pomimo względnie dużej tolerancji na okresowy niedobór wody, wysoko plonuje tylko przy jej stałym dostępie zwłaszcza w krytycznych fazach rozwojowych. Za gospodarkę wodną odpowiada potas, a biorąc pod uwagę jego synergistyczne oddziaływanie z azotem, które prowadzi do wzrostu produkcyjności plonu, warto rozważyć właściwe łączenie odpowiednich nawozów ze sobą. Ich dobór nie powinien być przypadkowy.

Jedną z polecanych mieszanin jest zastosowanie nawozów dolistnych AlgoRytm PK i N Turgor (który oprócz azotu zawiera sód odpowiedzialny za efektywne gospodarowanie wodą), wraz ze stymulatorem wzrostu – induktorem odporności nanogro aqua zwiększającego wnikanie i przyleganie oprysku. Wspomniany wyżej nawóz fosforowo-potasowy pod kukurydzę AlgoRytm PK oprócz wysokiej zawartości makroelementów zawiera też ekstrakt z glonów morskich zapewniających szybką regenerację roślin po zaburzeniu równowagi wywołanej stresami abiotycznymi i związanych z występowaniem szkodników i patogenów.

Jaki nawóz mikroelementowy pod kukurydzę?

Najwłaściwszym wyborem jest nawóz mikroelementowy pod kukurydzę zawierający szereg tych pierwiastków skomponowanych w proporcjach odpowiadających zapotrzebowaniu temu gatunkowi. Jednym ze sprawdzonych na rynku tego typu nawozów dolistnych jest SOLER K. Zawiera on odpowiednio: 0,5% B, 2,0% Cu, 3,5% Mn, 0,02% Mo, 4,0% Zn, 12,9% SO₃.

Drugim kryterium jakim należy się kierować to efektywność pobierania składników zawartych w nawozie. Powinny one być całkowicie rozpuszczalne w wodzie i dobrze wchłanianie nawet w czasie występowania trudnych warunków pogodowych po oprysku w postaci opadów deszczu czy oddziaływania promieni słonecznych.

Takie wymagania spełnia dedykowany nawóz mikroelementowy pod kukurydzę SOLER K, który dzięki konsystencji żelowej wchłania się niemal w 100%, a ponadto łatwo go aplikować. Na szczególną uwagę zasługuje podwyższona zawartość siarki wspomagająca obieg azotu w roślinach oraz odporność na choroby. SOLER K nie zawiera chloru, więc jest w pełni bezpieczny dla roślin.

Ten dolistny nawóz mikroelementowy pod kukurydzę poleca się stosować 2-3 -krotnie w okresie wegetacji (od fazy 2-3 liści do początku rozwoju wiechy) w dawce 1 l/200-500 l wody/ha. Dodatkowo zasługuje na wyróżnienie wśród innych nawozów wysoką zawartością siarki i miedzi systemicznej, które doskonale wpływają na ograniczenie porażenia przez choroby grzybowe i poprawiają stan fitosanitarny całej uprawy.

Innym, specjalistycznym nawozem pod kukurydzę jest PoliSil. Zawiera on dużą dawkę krzemu występującego pod różnymi postaciami, a także niezbędny dla roślin cynk. Oba te pierwiastki spełniają bardzo ważną rolę ochronną. Krzem uszczelnia komórki roślinne utrudniając żerowanie szkodników oraz wspólnie z cynkiem ogranicza występowanie chorób. Podobnie jak SOLER K wyróżnia się zawiesinową formulacją zapewniającą wysoką wchłanialność.

Nawóz wapniowy pod kukurydzę - który wybrać?

Z uwagi na długi okres wegetacji roślin nawóz wapniowy pod kukurydzę w postaci zabiegu wapnowania można aplikować zarówno pod przedplon, jak i po jego zbiorze. Ważne by nie stosować równocześnie wapna wraz z nawozami organicznymi oraz mineralnymi zawierającymi fosfor i potas (możliwość uwsteczniania się pierwiastków).

Wapnowanie pozwala na podniesienie zawartości wapnia oraz pH gleby, które powinno mieścić się w przedziale 6,0-7,5, a także polepsza jej strukturę. Najbezpieczniej do tego zabiegu wykorzystać granulowany nawóz wapniowy pod kukurydzę, który działa łagodnie na glebę, np. bi calc+.

Stosunkowo wysoka wrażliwość roślin na kwaśny odczyn sprawia, że w niektórych przypadkach za stosowne uważa się jego aplikację w początkowym okresie wegetacji roślin. W tym okresie powinien być stosowany tylko węglanowy nawóz wapniowy pod kukurydzę, aby nie poparzyć młodych roślin. Wapno nawozowe bi calc+, łatwo aplikować za pomocą rozsiewacza do nawozów.

Często okazuje się, że wapnowanie gleby nie wystarcza do optymalnego odżywienia roślin wapniem. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia jego niedoboru, który może wystąpić zwłaszcza przy intensywnym nawożeniu mineralnym NPK, należy zastosować dolistny nawóz wapniowy pod kukurydzę - Calory w dawce 0,5 l/200-500 l wody/ha. Zawarte w nim mikroelementy takie jak cynk, miedź i mangan, sprzyjają prawidłowemu metabolizmowi makroelementów i żelaza.

Optymalna dawka wapnia zawarta w nawozach wapniowych pod kukurydzę, takich jak bi calc+ oraz Calory, pozwala na uszczelnienie ścian komórkowych i ograniczenie występowania chorób i szkodników oraz zapewnia roślinom prawidłowe odbieranie bodźców środowiskowych, działając podobnie do układu nerwowego u człowieka.

Stymulatory i preparaty wspomagające pod kukurydzę

Kukurydza jest gatunkiem ciepłolubnym i potrafiącym w sprzyjających warunkach osiągnąć bardzo wysokie plony. Aby ułatwić roślinom dobry start oraz w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy odmian. warto postawić na stymulatory i preparaty wspomagające pod kukurydzę.

Jednymi z nich są nanogro aqua oraz Naturalny Plon XM. Zawierają one wysokiej jakości kwasy humusowe pochodzące z przerobu ligniny stymulujące rośliny do intensywnego wzrostu części nadziemnych i podziemnych, wskutek lepszego pobierania składników pokarmowych. Świetnie sprawdzają się one również jako środki regenerujące i wzmacniające rośliny po wystąpieniu stresów środowiskowych związanych m.in. z ochłodzeniem w początkowej fazie rozwojowej.

W dobie ograniczonych możliwości stosowania pestycydów należy pomóc roślinom uaktywnić ich naturalne mechanizmy obronne przed wystąpieniem realnego zagrożenia. Tę rolę spełnia m.in. induktor odporności pod kukurydzę nanogro aqua, dzięki zawartym w nim siarczanach kilkunastu pierwiastków w nanomolowym stężeniu.

Z kolei Naturalny Plon XM również traktowany jako preparat wspomagający pod kukurydzę, dzięki zawartości ekstraktu z glonów morskich, intensyfikuje reakcje chemiczne zachodzące w roślinie, np. fotosyntezę i tym samym przyczynia się „budowania” wysokiego plonu kukurydzy. Można go też traktować jako preparat wspomagający pod kukurydzę, ponieważ wykazuje działanie synergistyczne (wzmacniające), w związku z czym poleca się go stosować jako dodatek do mieszaniny zbiornikowej.

Podsumowanie

Nawożenie kukurydzy jest kluczowym elementem w procesie uprawy tego rośliny o dużym potencjale plonowania. Wybór odpowiedniego nawozu pod kukurydzę ma istotny wpływ na efektywność uprawy oraz jakość plonu. Warto zastosować nawozy o spowolnionym uwalnianiu azotu, takie jak N Turgor, aby zabezpieczyć rośliny przed niedoborem tego pierwiastka. Nawozy dolistne, jak AlgoRytm PK czy SOLER K, również mogą skutecznie uzupełnić niedobory składników pokarmowych. Nawożenie startowe powinno uwzględniać szybki rozwój korzeni oraz wspomaganie procesów życiowych roślin.

W przypadku nawozów mikroelementowych, preparaty takie jak SOLER K zapewniają odpowiednią dawkę pierwiastków niezbędnych dla wzrostu kukurydzy. Stosowanie nawozów wapniowych, takich jak bi calc+ czy Calory, może znacząco wpłynąć na jakość gleby oraz rozwój roślin. Co więcej, preparaty wspomagające, jak nanogro aqua i Naturalny Plon XM, mogą pomóc w aktywacji naturalnych mechanizmów obronnych roślin i zwiększyć ich odporność na stres środowiskowy. Dbałość o właściwe nawożenie kukurydzy przyczynia się do osiągnięcia wysokich i stabilnych plonów oraz poprawy efektywności uprawy.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram