Język polski English language

Nawóz z drożdży wzbogacony o pożyteczne mikroorganizmy glebowe


We współczesnym rolnictwie i ogrodnictwie powszechnie uważało się, że stosowane nawozy mineralne stanowią podstawę uzyskiwania wysokich plonów. Praktyka pokazuje jednak, że na wielu gruntach same nawozy już nie wystarczą, ponieważ składniki pokarmowe nie są dostępne dla roślin i gleby. Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin uprawnych, zarówno one, jak i gleba muszą znajdować się w homeostazie. Wszelkie zachwiania tej równowagi w środowisku skutkuje obniżeniem plonu. Aby spełnić wymagania roślin i ograniczyć wpływ niekorzystnych czynników środowiskowych producenci coraz chętniej stosują innowacyjne preparaty o kompleksowym składzie, które pozytywnie oddziałują na uprawy. Jednym z nich jest preparat mikrobiologiczny - nawóz z drożdży bi system24 z pożytecznymi drożdżami i ich metabolitami oraz bateriami glebowymi w składzie.

Nawóz z drożdży i preparat mikrobiologiczny w jednym

Preparat bi system24 jest bardzo dobrym przykładem innowacyjnego podejścia do kwestii zwiększenia żyzności gleby. Właściwie jest to doglebowy preparat mikrobiologiczny oparty na metabolitach i żywych komórkach drożdży połączony z preparatem bakteryjnym. W składzie preparatu bi system24 znajduje się unikalny szczep drożdży Yarrowia lipolytica (oraz jego metabolity), a także specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy z tzw. grupy plant-growth promoting bacteria, czyli bakterie wpływające korzystnie na wzrost i rozwój roślin. Należą do nich Bacillus azotofixans oraz Bacillus megaterium. Ten nawóz z drożdży zawiera łącznie 1x109 JTK mikroorganizmów pozyskanych ze stanu naturalnego w każdym gramie produktu. Ich wysoka koncentracja oraz wiele lat badań prowadzonych przez dwie polskie firmy: AGRARIUS oraz onesano S.A. stanowi o tym, że prawidłowo zastosowany preparat mikrobiologiczny bi system24 ma udowodnione, wielokierunkowe działanie na glebę i rośliny potwierdzone niezliczonymi badaniami naukowymi i w praktyką rolniczą.

Co dostarcza nawóz z drożdży bi system24?

Dzięki zawartości bakterii azotowych i fosforowych preparat z drożdżami bi system24 umożliwia lepsze odżywienie roślin przede wszystkim azotem i fosforem. Bacillus azotofixans efektywnie asymiluje azot atmosferyczny nawet do 50 kg w ciągu sezonu wegetacyjnego i w wyniku wielu przemian zachodzących w glebie udostępnia go roślinom w formach łatwo przyswajalnych. Bakterie Bacillus megaterium obecne w tym nawozie z drożdży odpowiadają natomiast za przekształcenie fosforu z trudno dostępnych, uwstecznionych i związanych fosforanów, fosforynów i fosfonianów do form przystępnych i pobieranych przez rośliny. Badania dowodzą, że w ten sposób rośliny mogą przyswoić aż do 40 kg fosforu w czasie sezonu wegetacyjnego. Nawóz z drożdży bi system24 to nie tylko składniki mineralne, ale również szereg innych związków. Zawarty w nim unikalny szczep drożdży Yarrowia lipolytica wytwarza metabolity biologicznie, aktywne w wyniku przemian materii zachodzących w komórkach drożdżowych. Są one źródłem ważnych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju roślin makro- i mikroelementów: magnezu, potasu, fosforu, siarki oraz selenu, cynku, żelaza, molibdenu i miedzi. Warto podkreślić również obecność substancji i związków biologicznie czynnych, produkowanych przez Yarrowia lipolytica, które istotnie wyróżniają ten preparat na tle produktów konkurencyjnych, przeważnie bazujących na drożdżach piekarniczych z rodzaju Saccharomyces. Do metabolitów wytwarzanych przez Yarrowia lipolytica zaliczamy m.in. trehalozę, kwas gamma-aminomasłowy (GABA), betaglukan, alfa-ketoglutaran, jabłczan L-cytruliny, koenzym Q10, witaminy i mannany.

Dlaczego warto zastosować bi system24?

Nawóz z drożdży bi system24 jest źródłem łatwo dostępnych form azotu, jednak w odróżnieniu od klasycznych nawozów sztucznych skutecznie ogranicza kumulowanie przez rośliny szkodliwych azotanów i azotynów. Jest to możliwe, dzięki stopniowemu uwalnianiu azotu roślinom, co chroni od przenawożenia. Pożyteczne bakterie Bacillus azotofixans i Bacillus megaterium korzystnie wpływają na ogólną gospodarkę tymi pierwiastkami oraz usprawniają przemiany biochemiczne gleby, w tym wspierają proces przekształcania pozostałości organicznych w próchnicę podnosząc jej żyzność. Ten nawóz z drożdży stanowi więc świetne uzupełnienie nawożenia mineralnego azotem i fosforem, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i bezpieczeństwa produkowanej żywności. Jakość plonu determinują też produkowane przez komórki drożdżowe metabolity, co stanowi, że nawóz z drożdży bi system24 działa wielokierunkowo na organizmy roślinne. Jednym z efektów jego stosowania jest wzmożona synteza w stymulowanych roślinach uprawnych związków o charakterze prozdrowotnym np. witamin z grupy B oraz przeciwutleniaczy. Uzyskiwany plon jest też bardziej zasobny w minerały takie jak cynk, selen, magnez i żelazo. To sprawia, że nawóz z drożdży bi system24 wywiera korzystny wpływ na jakość produkowanej żywności i zwiększa jej konkurencyjność na rynku. Rośliny rosnące na stanowisku, gdzie zastosowano nawóz z drożdży są lepiej odżywione zwłaszcza azotem i fosforem, a co za tym idzie szybciej się rozwijają. Rośliny rosnące w towarzystwie drożdży Yarrowia lipolytica mają bardziej rozbudowany i zdrowszy system korzeniowy, który warunkuje lepsze zaopatrywanie roślin w substancje pokarmowe i wodę. Omawiany nawóz z drożdży bi system24 pozwala uzyskać wyższy plon. Umożliwiają to pośrednio metabolity drożdży Yarrowia lipolytica. Większość z nich wydatnie zwiększa właściwości obronne roślin na czynniki abiotyczne związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak np. susza, zbyt wysoka lub niska temperatura, nadmierne nasłonecznienie, zasolenie, itd. Utrzymanie dobrej kondycji roślin w stanie równowagi warunkuje m.in. produkowany przez drożdże betaglukan, wspierający układ odpornościowy przed infekcjami patogenami chorobotwórczymi. Na intensywniejszy wzrost i rozwój roślin wpływa też wiele innych czynników. W tym aspekcie dowiedziono, że prawidłowo zastosowany preparat mikrobiologiczny bi system24, przyspiesza m.in. wzrost wydłużeniowy łagiewki pyłkowej, przemiany węgla i azotu oraz przejście roślin z fazy wegetatywnej w generatywną.

Jak stosować nawóz z drożdży bi system24?

Podobnie jak produkty mikrobiologiczne, nawóz z drożdży nie jest trudny do aplikacji, ale trzeba przestrzegać kilku zasad. Aby sporządzić ciecz do oprysku należy uprzednio wymieszać do rozpuszczenia odmierzoną ilość bi system24 w odpowiedniej ilości wody i wlać przez sito do opryskiwacza z wodą. Rozpuszczony nawóz z drożdży można mieszać z innymi preparatami bakteryjnymi oraz środkami wspomagającymi uprawy opartymi na kwasach humusowych. Aby doglebowy preparat mikrobiologiczny bi system24 był w pełni skuteczny należy go stosować wyłącznie na wilgotną glebę. Nie wolno mieszać roztworu tego preparatu z fungicydami. W uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych należy go stosować jesienią lub wczesną wiosną 1-2 razy w sezonie w dawce 1-2 kg/200-600 l wody/ha (dla roślin rolniczych należy rozpuścić w 200-350 l wody/ha). Z kolei dla specjalistycznych upraw w szklarniach i tunelach foliowych rekomendowana dawka wynosi 50 g/60-100 m2. Nawóz z drożdży bi system24 należy przechowywać w suchych i ciemnych magazynach z dostępem powietrza w szerokim zakresie temperatur (-10 do +25°C). Należy pamiętać, że ten preparat mikrobiologiczny zawiera konsorcjum organizmów żywych, toteż powinien być zastosowany w całości w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!