Stymulator wzrostu roślin i budowanie odporności

Jak stymulator wzrostu roślin może wspomóc budowanie odporności? Odkryj kluczowe mechanizmy działania i korzyści ze stosowania, aby zwiększyć wydajność i jakość plonów!

Spis treści:

Wstęp

Odporność to zdolność każdego organizmu do reagowania na niekorzystne warunki i sytuacje, która często jest zaburzona. Na obniżoną odporność składa się wiele czynników takich jak warunki atmosferyczne czy nieodpowiednia dieta – zupełnie tak samo jest z roślinami, które niedostatecznie odżywione lub narażone na warunki stresowe w czasie wegetacji, tracą kondycję.

Początkowy etap życia rośliny jest kluczowy i najbardziej narażony na działanie środowiska w tym szkodników i chorób. Rolnicy coraz częściej sięgają po nowoczesne preparaty takie jak stymulatory wzrostu roślin, które swoje działanie opierają na odżywieniu roślin oraz wsparciu ich odporności.

Stymulator wzrostu roślin: rewolucyjne nanogro aqua

Współczesne rolnictwo jest bardzo intensywne i oczekujemy od niego wysokiej wydajności zarówno ilościowej, jak i jakościowej plonu. Aby uzyskać satysfakcjonujące efekty produkcyjne, poza nawożeniem konwencjonalnym i ochroną wykorzystuje się zyskujące na popularności stymulatory wzrostu roślin.

Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua to preparat, który działa zupełnie inaczej. Wzmacnia on naturalne siły witalne rośliny i wykorzystuje jej potencjał genetyczny, wielokierunkowo przyspieszając i regulując wszystkie procesy zachodzące w roślinie. Poza tym aktywnie buduje odporność na warunki stresowe oraz czynniki chorobotwórcze poprzez szerokie działanie wspierające.

Biostymulator, a stymulator wzrostu roślin

Stymulator wzrostu roślin możemy inaczej nazwać biostymulatorem jeśli skład preparatu jest oparty na naturalnych składnikach takich jak np.: kwasy humusowe, aminokwasy czy algi morskie. Idealnym przykładem biostymulatora jest Naturalny Plon czyli środek, który wspomaga uprawę roślin dzięki połączeniu aminokwasów pochodzenia roślinnego, substancji humusowych i ekstraktu z alg morskich.

Preparat nanogro aqua jako stymulator wzrostu roślin oparty jest na nanomolowym stężeniu starannie dobranych siarczanów metali oraz najnowszej generacji kwasów humusowych, które pochodzą z przerobu ligniny, a nie leonardytów jak w innych produktach na polskim rynku rolniczym. Działanie obydwu typów preparatów stymulujących zależy od ich rodzaju, a po zastosowaniu dochodzi w roślinie do pozytywnych zjawisk takich jak np. wzrost masy korzeni i części nadziemnej oraz podniesienie ilości i jakości końcowego plonu.

Nanogro aqua: Wszechstronny wsparcie rozwoju roślin

Według Ustawy o nawozach i nawożeniu do szerokiej grupy stymulatorów zaliczamy również środki poprawiające wzrost roślin, ale działające na nie pośrednio. Takie działanie wykazuje preparat nanogro aqua, który gwarantuje wzrost plonu, pomaga w szybkiej regeneracji roślin po uszkodzeniach oraz podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny. Ten niezwykły stymulator wzrostu roślin wspiera również fotosyntezę i transport składników odżywczych w roślinie. Substancje biologiczne w nim zawarte przyspieszają przemianę materii i przebieg wszystkich procesów fizjologicznych odpowiadających za powodzenie uprawy.

Dzięki związkom wytwarzanym przez roślinę poddaną działaniu nanogro takim jak: hormony, enzymy, aminokwasy czy białka te stymulatory wzrostu roślin są całkowicie bezpiecznie dla roślin i nieszkodliwe, a prawidłowy wzrost roślin odbywa się dzięki absolutnie naturalnym procesom. Stosowanie stymulatora wzrostu roślin zwiększa odporność upraw, które dzięki temu są mniej podatne na zniszczenia wywołane czynnikami stresowymi takimi jak uszkodzenia po chorobach, szkodnikach, suszy, ulewach, mrozach i gradobiciach czy nawet opryskach chemicznych. Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua to wszechstronny i znakomity środek dla wszystkich rolników, którzy chcą, by ich plony były wzorcowe.

Stymulator wzrostu roślin- fenomen działania?

Fenomen działania stymulatorów wzrostu roślin oparty jest na wielokierunkowym oddziaływaniu na nie pośrednio i bezpośrednio. W wynikach wielu badań oraz obserwacji stwierdzono, że niektóre stymulatory wzrostu roślin mają pozytywny wpływ na zwiększenie odporności naturalnej. To zjawisko należy traktować jako szerokie działanie profilaktyczne – stymulator wzrostu roślin nie zastąpi klasycznej ochrony, czy nawożenia, lecz jest on bardziej niezbędny i bezpieczny dla ich lepszej wydajności, skuteczności i wykorzystania a jego stosowanie może przyczynić się do zmniejszenia używania tradycyjnych preparatów przeznaczonych do ochrony roślin poprzez naturalne wzmocnienie ścian komórkowych i naturalnych barier ochronnych takich jak: woski, włoski itp. Preparat stymulujący wzrost roślin można stosować w całym okresie wegetacyjnym uprawy i na różnorakie sposoby.

Bardzo popularną metodą pobudzania upraw jest stosowanie stymulatorów wzrostu już na samym starcie, czyli na etapie bardzo wczesnej wegetacji - gdy rośliny kiełkują. Stosując stymulator wzrostu roślin, pomagamy roślinom się rozrastać bez względu na niesprzyjające warunki i czynniki stresowe związane z późniejszym wzrostem. Aplikacja preparatu stymulującego pobudza system korzeniowy i po jego zastosowaniu, korzeń jest silny i zdrowy, a zaindukowana odporność ma swoje pozytywne efekty również w późniejszych etapach rozrostu. Stymulator wzrostu zastosowany na takie rośliny ułatwia również kwitnienie, zawiązywanie owoców a dzięki temu plony są obfite, zdrowe i często zbierane szybciej niż przy użyciu tradycyjnych preparatów.

Wpływ aminokwasów na wsparcie roślin

Bywają momenty, gdy roślina przeżywa kryzys, a następuje to wtedy, gdy występują czynniki stresowe i związany z nim wysiłek fizjologiczny. Na uszkodzenia agrochemikaliami oraz te naturalne, spowodowane na przykład suszą lub przymrozkami, warto stosować biostymulatory wzrostu roślin, które posiadają w swoim składzie aminokwasy. Rośliny w dużej mierze są zdolne do produkcji niezbędnych aminokwasów, lecz uzależnione jest to ich kondycją i ogólnymi warunkami uprawy i wymaga dużych nakładów energii ponoszonych przez roślinę.

Czasami może dochodzić do zmniejszenia syntezy tych związków, ale dzięki postępowemu rolnictwu można wspomóc rośliny aminokwasami dostarczanymi z zewnątrz. Naturalny Plon to biostymulator wzrostu roślin wspomagający ich uprawę. Jego wpływ na regenerację po uszkodzeniach środkami chemicznymi oraz czynnikami stresowymi jak opryski chemiczne, susza, gradobicie oraz mróz jest zbawienny dla każdej rośliny. Najważniejszymi składnikami budulcowymi białek, peptydów i kwasów nukleinowych w roślinach są właśnie aminokwasy i wszystko, co utrudnia transport i syntezę tych składników, może mieć negatywny wpływ na plonowanie upraw.

Rola aminokwasów w prawidłowym wzroście roślin

By roślina mogła wytworzyć aminokwasy potrzeba czasu, energii i odpowiedniej dostępności składników odżywczych, które budują roślinę. Jeśli jakikolwiek z czynników upośledzi proces pobierania azotu, ograniczona zostanie synteza aminokwasów – może to być zbyt niska temperatura albo niedobór tlenu dla korzeni włośnikowych. Czynników niesprzyjających temu procesowi jest bardzo wiele i kluczowym dla prawidłowego wzrostu roślin może być wsparcie ich poprzez dostarczanie aminokwasów z zewnątrz. Aminokwasy są budulcową składową związków chemicznych o charakterze regulacyjnym tj. fitohormonów i enzymów, które w pewnej mierze są odpowiedzialne za wszystkie procesy życiowe rośliny. Procesy te mogą ulec wstrzymaniu, jeśli z jakiegoś powodu nie ma wystarczającej ilości odpowiedniego aminokwasu.

Niedobór, chociażby waliny czy tryptofanu upośledza syntezę auksyn, czyli ważnych hormonów odpowiedzialnych za pobudzenie rozwoju korzeni. Stosując biostymulator wzrostu roślin Naturalny Plon, który zawiera pełne spektrum aminokwasów, można indukować niektóre procesy życiowe lub je intensyfikować w roślinie. Wiele badań pokazuje efekty biostymulacji procesów życiowych poprzez dostarczanie uprawom aminokwasów z zewnątrz. Konsekwencją stosowania takich preparatów jak Naturalny Plon jest bardziej intensywny wzrost oraz większa produkcja biomasy. Trzeba jednak podkreślić, że dostarczanie roślinom aminokwasów z zewnątrz wspiera ją w okresach krytycznych.

Jaki stymulator wzrostu roślin buduje odporność?

Często nie wiemy jaki stymulator wzrostu roślin wybrać, zwłaszcza że są to preparaty innowacyjne i oparte na różnych składowych. Jeśli chcemy wzmóc odporność swoich upraw na czynniki stresowe, powinniśmy wybrać odpowiedni, który pozwoli wzmocnić naturalne mechanizmy odpornościowe uprawy i pomoże roślinom zwalczać choroby oraz szkodniki. Jednym z najlepszych preparatów stymulujących wzrost roślin na polskim rynku jest nanogro aqua, który dzięki swojemu unikatowemu składowi stanowi bardzo ważny element w produkcji wielu gatunków rolniczych i ogrodniczych.

Moc działania nanogro aqua jest potwierdzona badaniami i doświadczeniem rolników w całej Polsce, a jego aktywność zachodzi już na poziomie komórkowym rośliny. Indukowanie naturalnych mechanizmów obronnych dzięki nanogro aqua ukierunkowuje roślinę na działania obronne i antystresowe, a przy tym wzmacnia jej odporność na niesprzyjające warunki w sezonie wegetacyjnym. Stymulator wzrostu roślin nanogro aqua wpływa korzystnie na ilość i jakość plonu, przez co późniejszy zysk jest satysfakcjonujący. Działanie preparatu przejawia się szybkim wzrostem i rozwojem roślin szczególnie w pierwszych fazach ich rozwoju, kiedy to roślina gromadzi i przetwarza substancje odżywcze przekształcając je w późniejszy plon.

Najwcześniejszą reakcją roślin na podanie stymulatora wzrostu roślin nanogro aqua jest wzrost korzeni na długość oraz wytwarzanie korzeni włośnikowych odpowiedzialnych za pobieranie wody i odpowiednich substancji pokarmowych. Kolejnym etapem reagowania rośliny jest wzrost pędów liści oraz intensywne kwitnienie i związywanie plonów w postaci owoców, ziarna czy nasion. Stosowanie nanogro aqua, czyli najbardziej efektywnego preparatu na rynku rolniczym wśród stymulatorów wzrostu roślin pozwala obniżyć koszty wysiewu, nawożenia i ochrony – wszystko to zapewnia wielokrotny zwrot nakładów pieniężnych zainwestowanych w preparat.

Podsumowanie

Stymulatory wzrostu roślin stanowią kluczowy element nowoczesnego rolnictwa, umożliwiając roślinom lepsze przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych oraz budowanie ich naturalnej odporności. Preparaty takie jak nanogro aqua i Naturalny Plon dostarczają roślinom niezbędnych składników odżywczych, aminokwasów oraz substancji wspomagających, co prowadzi do zwiększenia plonów oraz poprawy ich jakości.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu roślin w kluczowych momentach ich wzrostu i rozwoju, rolnicy mogą osiągnąć lepsze efekty produkcyjne, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ czynników stresowych i chorób na uprawy.


Spodobała ci się nasza treść, ale masz pytania? Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram