414.90 379.90

Destruktor resztek pożniwnych.
Do stosowania we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Kompleksowo zapewnia szybki rozkład resztek pożniwnych poprzez:

  • poprawę zasilenia gleby w substancje humusowe
  • stymulację mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za rozkład resztek pożniwnych do szybkiego namnażania się
  • równomiernie pokrywa materię organiczną i łatwo do niej przylega
  • przyczynia się do utrzymywania w glebie jonów NH 4 + , Mg 2+ , Fe 2+ , Ca 2+ czy Zn 2+ zapobiegając ich wypłukiwaniu i udostępniając je dla roślin
  • dostarcza azot niezbędny mikroorganizmom do rozwoju i rozkładu materii organicznej
  • zawiera miedź, cynk i mangan poprawiające szybkość rozkładu ligniny
  • dostarcza molibden przyspieszający rozkład celulozy
  • zawiera bor i sód w formie organicznej, długo dostępnej dla roślin i odpornej na wymywanie
  • sprzyja poprawie struktury gleby
  • poprawia zasobności gleby w wodę i składniki pokarmowe

Pojemność: 20 L

Kategoria:

Full terminator to specjalistyczny, wysoce skuteczny nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami humusowymi przeznaczony do stosowania na resztki pożniwne we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Poprzez odpowiedni dobór składników full terminator szybko i wysoce skutecznie pomaga w rozkładzie materii organicznej pozostałej na polu po uprawach (słoma, korzenie, liście itp.).

Kompleksowo zapewnia szybki rozkład resztek pożniwnych, poprawia zasilenie gleby w substancje humusowe, stymuluje mikroorganizmy glebowe odpowiedzialne za rozkład resztek pożniwnych do szybkiego namnażania się. Dostarcza azot, zawiera miedź, cynk i mangan poprawiające szybkość rozkładu ligniny, molibden przyspieszający rozkład celulozy. Sprzyja poprawie struktury gleby oraz poprawia jej zasobność w wodę i składniki pokarmowe