N Turgor to przełomowy produkt opracowany specjalnie w celu ochrony roślin przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi spowodowanymi brakiem wody. Nadaje roślinom wigoru, korzystnie wpływa na szybkość wzrostu i produkcji w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

N Turgor poprawia potencjał osmotyczny komórek, dzięki czemu ogranicza ich odwadnianie, zapewnia ich właściwy turgor.

Nawóz korzystnie wpływa na stabilność enzymów i białek oraz chroni i reorganizuje odwodnione błony komórkowej. Zawiera stabilizowany innowacyjną metodą, długo działający azot (do 100 dni), który pobudza roślin do wzrostu i czerpania dodatkowych składników odżywczych z gleby. Większy pobór i dystrybucja składników mineralnych pozwalają roślinie na wzrost (choć ograniczony) nawet w trakcie niedoborów wody, a po odbudowie zasobów znacznie szybszą regenerację i wyższe plonowanie.

  • nadaje roślinom wigoru;
  • korzystnie wpływa na szybkość wzrostu i produkcji w niekorzystnych warunkach środowiskowych;
  • poprawia potencjał osmotyczny komórek, dzięki czemu ogranicza ich odwadnianie;
  • zapewnia ich właściwy turgor;
  • zawiera stabilizowany innowacyjną metodą, długodziałający (do 100 dni) azot, który pobudza roślinę do wzrostu i wpływa na znacznie szybszą jej regenerację i wyższe plonowanie.
N-turgor-schemat

Specjalnie opracowana, innowacyjna forma stabilizacji azotu zapobiega jego stratom i zapewnia dostępność dla rośliny nawet do 100 dni.

Niezbite fakty:

Jak podają źródła naukowe straty sodu w glebach są wynikiem procesu wymywania. Roczne wymycie sodu z gleb uprawnych w strefie umiarkowanej szacuje się od 8,5 do 35,0 kg Na na hektar na rok. Spośród roślin uprawnych (rolniczych), największe wymagania pokarmowe w stosunku do tego pierwiastka mają: burak cukrowy i pastewny oraz rzepak.

Dawkowanie:

2-3 l/ha kilka razy w sezonie.

Skład nawozu N Turgor:
Azot ze stabilizatorem - 15% m/m, Sód - 2,2% m/m, Mangan - 0,1% m/m, Miedź - 0,01% m/m, Cynk - 0,01% m/m, Bor - 0,01% m/m, Molibden - 0,01% m/m, Kobalt - 0,001% m/m. Substancje humusowe pochodzące z przetworzenia ligniny - 30% m/m.