Full terminator to specjalistyczny, wysoce skuteczny nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami humusowymi przeznaczony do stosowania na resztki pożniwne we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Poprzez odpowiedni dobór składników full terminator szybko i wysoce skutecznie pomaga w rozkładzie materii organicznej pozostałej na polu po uprawach (słoma, korzenie, liście itp.).

resztki-pozniwne-nie-problem

Full Terminator kompleksowo zapewnia szybki rozkład resztek pożniwnych poprzez:

  • poprawę zasilenia gleby w substancje humusowe
  • stymulację mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za rozkład resztek pożniwnych do szybkiego namnażania się
  • równomiernie pokrywa materię organiczną i łatwo do niej przylega
  • przyczynia się do utrzymywania w glebie jonów NH 4 +, Mg 2+, Fe 2+, Ca 2+ czy Zn 2+ zapobiegając ich wypłukiwaniu i udostępniając je dla roślin
  • dostarcza azot niezbędny mikroorganizmom do rozwoju i rozkładu materii organicznej
  • zawiera miedź, cynk i mangan poprawiające szybkość rozkładu ligniny
  • dostarcza molibden przyspieszający rozkład celulozy
  • zawiera bor i sód w formie organicznej, długo dostępnej dla roślin i odpornej na wymywanie
  • sprzyja poprawie struktury gleby
  • poprawia zasobności gleby w wodę i składniki pokarmowe.

Dawkowanie:

Doglebowo na resztki pożniwne zostawione na polu stosując oprysk drobnokroplisty w ilości 5 l full terminator /ha /200-500 l wody. Niezwłocznie po oprysku prowadzić zabiegi uprawowe. W skrajnie niekorzystnych warunkach środowiska wskazane jest dawkę zwiększyć nawet do 10 l/ha.

Zaleca się stosowanie nawozu wraz z preparatem bakteryjnym bi protect.

Full terminator korzystnie działa na namnażanie się bakterii a zawarte w preparacie bi protect w ilości 0,5-1 kg/ha (rozpuścić preparat w wodzie i dodać do opryskiwacza z wodą i full terminatorem). Bakterie Bacillus subtilis doskonale wpływają na szybki rozkład resztek pożniwnych, poprawiają strukturę gleby, zwiększają dostępność odżywczych składników mineralnych i przydatnych związków organicznych, działają fitosanitarnie na glebę poprzez ograniczanie, pochodzących z gleby patogenów (konkurencja o miejsce i pokarm oraz wytwarzanie naturalnych antybiotyków, pasożytowanie na grzybach patogenicznych, dezaktywowanie szkodliwych enzymów produkowanych przez fito patogeny, uruchamianie naturalnej odporności roślin) oraz uczestniczenie w tworzeniu struktury gruzełkowej (poprzez wytwarzanie śluzów).