bicalc
bicalc_logo

Wapno granulowane bi calc+ jest produktem nowoczesnym, kompleksowym i przeznaczonym do stosowania we wszystkich rodzajach upraw gdzie poprzez regulację poziomu pH gleby w optymalny sposób uruchamia zalegające w glebie mineralne składniki nawozowe (takie jak fosfor, potas, magnez, sód, miedź, cynk, mangan czy żelazo). Dostarcza ponadto niezbędnych substancji stymulujących mikrobiologiczne środowisko gleby (substancje ułatwiające namnażanie mikroorganizmów). Zastosowano tu w 100% reaktywną formę wapnia węglanowego pochodzenia z podkładów Jurajskich o wysokiej zawartości CaCO3 (93-98% co stanowi w przeliczeniu min. 45% CaO) oraz pożyteczne mikroorganizmy z rodzaju Bacillus sp. (koncentracja 200x106 JTK w każdym gramie nawozu) zapewniając unikatowość i innowacyjność produktu.

Wapno bi calc+ jest wprowadzane do obrotu na podstawie rejestracji MInisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: 580/19 i jest dopuszczone przez IUNG do stosowania w uprawach ekologicznych nr: NE/503/2019.

Zalety stosowania:

W preparacie zastosowano innowacyjną technologię QM6TM polegającą na oddziaływaniu jonów wybranych metali w specjalnej formacji i ilościach skłaniających rośliny do zwiększonego pobierania składników nawozowych, szybszego wzrostu i lepszego plonowania.

  • działa szybko i długofalowo, nie ulega szybkiemu wypłukiwaniu
  • poprawia odczyn gleby, jej właściwości sorpcyjne
  • uruchamia uwstecznione i zalegające w glebie składniki pokarmowe i udostępnia je roślinom
  • reguluje właściwości buforowe gleby
  • optymalizuje i wzbogaca życie biologiczne gleby i poprawia jej stan fitosanitarny
  • hamuje procesy gnilne i poprawia procesy rozkładu resztek organicznych
  • przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych u roślin
  • wspomaga wzrost, wigor i zapewnia zdrowotność roślin
  • wpływa na wyższy i lepszy jakościowo plon
  • zapobiega suszy

Dawkowanie:

W zależności od odczynu i rodzaju gleby 0,5-1t bi calc+ /ha. Nawóz można stosować od wiosny do późnej jesieni, jednakże zaleca się stosowanie pozbiorczo i pod uprawki pożniwne, również interwencyjnie przez cały sezon.

Nie stosować nawozu na zamarzniętą glebę, zalaną i pokrytą śniegiem.

Nawóz należy rozsiewać rozsiewaczami do nawozów mineralnych (wielkość granul: 2-8 mm).