NANO-GRO - stymulator wzrostu roślin

NANO-GRO® to inteligentny organiczny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który wpływa na rozwój roślin, jednocześnie indukując ich odporność.

 

NANO-GRO® zapewnia stymulację wzrostu i rozwoju roślin na trzech płaszczyznach:
 I stymulację rozwoju systemu korzeniowego

II aktywację rozwoju części nadziemnej roślin
III indukcję odporności roślin na choroby i warunki stresowe
co w efekcie przekłada się na WYŻSZY, LEPSZEJ JAKOŚCI PLON

 

Średni wzrost plonu przy zastosowaniu NANO-GRO® w stosunku do standardowych upraw kształtuje się na poziomie 10-15%.

 

NANO-GRO® uruchamia mechanizm obronny roślin na poziomie komórkowym, pobudzając je do wyprodukowania naturalnych hormonów wzrostu tj. auksyn, giberelin oraz cytokinin, działając jak swoista "szczepionka" dla roślin.  Funkcja NANO-GRO® polega na wzbudzeniu u roślin ich naturalnej odporności na stres. Działanie to objawia się szybkim wzrostem i silnym rozbudowaniem części nadziemnej, a co za tym idzie, większą penetracją gleby i lepszym pobieraniem składników pokarmowych.

 

NANO-GRO® ma postać oligosacharydowej granulki wielkości ~4mm zawierającej siarczany pierwiastków: Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag w stężeniach nanomolowych (10-9 mola). Siarczany pierwiastków po rozpuszczeniu w wodzie docierają bezpośrednio do jądra komórkowego rośliny, dając sygnał do produkcji enzymów obronnych. Roślina pomimo iż nie zostaje faktycznie poddana żadnemu czynnikowi stresowemu, aktywuje swój przeciwstresowy mechanizm obronny, dzięki czemu w efekcie występuje:

  • wzrost tolerancji na warunki steresowe

  • podniesienie efektywności działania fungicydów

  • wyższy plon

 

NANO-GRO® można zastosować przez:
- zaprawianie nasion, ziarna,
- oprysk roślin,
- podlewanie roślin.


Szczegóły w zakładce: Zalecane dawkowanie


NANO-GRO® zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organiczny stymulator wzrostu roślin - decyzje S-8/09, S-8a/10, S-8b/11

 

Skład chemiczny:

Siarczany: Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag w stężeniu 0,000000001 mola

Cukier oczyszczony metanolem: (1000g cukru/20ml alkoholu)

 

 

 

 

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x