fbpx
artykul-kukurydza agrarius

Od kilku lat problemem w uprawie kukurydzy stała się omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis). Jest ona jednym z najgroźniejszych szkodników, który powoduje duże starty w plonie kukurydzy.

Jest to szkodnik, który coraz częściej występuje i zasiedla uprawy kukurydzy w Polsce.

Najczęściej gąsienica ta wyrządza straty w rożnych częściach rośliny:

 • w wiechach oraz w części kwiatostanów;
 • w zawiązkach kolb;
 • na liściach powodując ograniczenie powierzchni asymilacyjnej, zasychanie końcówek liści;
 • wewnątrz miękiszu pędów;
 • na zewnątrz jak i wewnątrz kolby;
 • uszkodzenia roślin są łatwo zasiedlane przez grzyby patogenne z rodzaju Fusarium, co powoduje powstawanie mykotoksyn w ziarnach i niezdatność ich do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Najgroźniejsze są gąsienice omacnicy prosowianki, które zimują w resztkach pożniwnych, a także w chwastach grubo łodygowych na polu.

Sposoby ograniczania występowania szkodnika:

 • prawidłowa agrotechnika, w tym: dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych, głęboka orka, wysiew odmian charakteryzujących się zwiększoną odporności płodozmian, zwalczanie chwastów grubo-łodygowych, terminowy zbiór;
 • chemiczne środki ochrony roślin (cel: gąsienice w stadium rozwojowym L1);
 • biologiczni przeciwnicy: zastosowanie w uprawie kruszynka (niszczy jaja omacnicy);
 • stosowanie preparaty bakteryjne uczestniczące w rozkładzie resztek pożniwnych (bakterie glebowe z rodzaju Bacillus sp.: bi protect, bi azot);
 • Stosowanie nawozów i preparatów wspomagających rozkład resztek pożniwnych: Lignohumat Super i Full Terminator

Preparaty bi protect i bi azot zawierają specjalnie wyselekcjonowane bakterie z grupy Bacillus, które intensywnie uczestnicząc w naturalnym procesie rozkładu materii organicznej stwarzają niekorzystne warunki do zimowania, żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę. Wytwarzane przez bakterie metabolity uczestniczą w rozkładzie ligniny i celulozy oraz indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty. Ponadto bakterie z grupy Bacillus bardzo intensywnie się namnażają, stwarzając konkurencję o pokarm i miejsce oraz wytwarzają naturalne antybiotyki i surfaktanty, które wpływają na ograniczenie występowania w glebie grzybów  chorobotwórczych, co wpływa na poprawę stanu fitosanitarnego gleby. Regularne stosowanie tych preparatów jesienią i wiosną korzystnie wpływa na ilość i jakość plonów kukurydzy. Preparaty stosuje się  w formie oprysku na glebę w ilości 0,5-1 kg/ha /350-500 l wody. Oprysk wykonuje się jesienią po zbiorach i wczesną wiosną na wilgotna glebę. Preparat można mieszać z nawozem Full Terminator i kwasami humusowymi (Lignohumat Super). Nie zaleca się stosowania preparatów bakteryjnych z innymi nawozami i ŚOR.

Omacnica prosowianka lubi monokulturę. Omacnica zimuje w resztkach pożniwnych i dlatego namnażaniu jej populacji bardzo sprzyja monokultura i uproszczona uprawa. Lata suche i ciepłe sprzyjają namnażaniu się populacji, co może doprowadzić w niektórych rejonach do gradacji szkodnika. Agrotechnika z właściwym płodozmianem oraz prawidłowy rozkład resztek pożniwnych jest najskuteczniejszą metodą ograniczania  występowania omacnicy prosowianki.