fbpx

Zapowiadane na kilka kolejnych dni przymrozki mogą wyrządzić szkody w uprawach rolniczych i na plantacjach sadowniczych.

Wiele roślin już rozpoczęło wegetacje po ostatnim ociepleniu i zasileniu nawozami. Komórki roślinne są bardzo wrażliwe na uszkodzenia szczególnie w momencie ich rozwoju, ponieważ wtedy intensywnie rosną i wypełniają się wodą, która szybko zamarza tworząc wewnątrz komórek kryształki lodu, które mogą uszkodzić komórkę lub ja całkowicie rozerwać, powodując wyciekanie soku komórkowego i jej obumieranie.

Rośliny na regenerację po takich uszkodzeniach wydatkują bardzo dużo energii, co może przekładać się niekorzystnie na kwitnienie i plonowanie roślin. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń zaleca się stosowanie induktora odporności roślin nanogro aqua (najlepiej jeszcze przed przymrozkami), aby roślina mogła zgromadzić substancje pokarmowe, które zagęszczają sok komórkowy, jak również zapewniają szybką regenerację po uszkodzeniach.

Jeśli jednak nie udało się zastosować nanogro aqua wcześniej, to warto jak najszybciej po ustąpieniu ujemnej temperatury użyć nanogro aqua i preparat algowy z aminokwasami i kwasami humusowymi Naturalny Plon, które zapewnią szybką regenerację roślin i ograniczą straty w plonowaniu.

 

Dawkowanie:

Rośliny rolnicze:

250 ml nanogro aqua /ha i 150 g Naturalny Plon( lub 1 l Naturalny Plon XM)/ha.

Rośliny sadownicze i warzywne:

350 ml nanogro aqua/ha i 350 g Naturalny Plon ( 2l Naturalny Plon XM)/ha.

przymrozki