Język polski English language

Uprawa ziemniaków

Ziemniak jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych w naszym kraju. Wykorzystywany jest zarówno w celach konsumpcyjnych, jak i paszowych.

Agrotechnika

Do osiągnięcia wysokich i dobrych jakościowo plonów niezbędne jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki. Opóźnienie terminu sadzenia o kilka tygodni, nieprawidłowa redukcja zachwaszczenia, czy brak poprawnej ochrony przed szkodnikami może spowodować znaczące straty plonu. Ważne jest również dobranie odpowiedniej odmiany w zależności od przeznaczenia bulw, ich wczesności i zdolności do przechowywania.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich i stabilnych plonów ziemniaka w produkcji integrowanej jest stosowanie sadzeniaków o wysokiej wartości nasiennej. Warto przed wysadzaniem zaprawić bulwy sadzeniaków stymulatorem nanogro forte superstart ZIEMNIAK.

Jeżeli w gospodarstwie uprawia się ziemniaki na wczesny zbiór, niezbędnym zabiegiem jest podkiełkowywanie sadzeniaków. W przypadku innych kierunków produkcji zaleca się pobudzanie bulw.

Opóźnienie terminu sadzenia nie jest wskazane, ponieważ przesuwa wegetację na okres mniej sprzyjających warunków klimatycznych i większego zagrożenia zarazą ziemniaka. Również zbyt wczesne sadzenie może być narażone głównie na wiosenne przymrozki, które mogą spowodować duże straty.

Obsadzona plantacja ziemniaków powinna być jak najszybciej obredlona, by bulwy sadzeniaków były całkowicie przykryte i mogły się ukorzeniać i kiełkować. W czasie wzrostu przed kwitnieniem należy opryskać rośliny preparatem nanogro aqua i Naturalny Plon, aby zapewnić wysoki i doskonały jakościowo plon oraz wyrównanie bulw.

Gleba

Ziemniak wymaga gleb o dobrej strukturze i zasobności. Również powinien być uprawiany przy odpowiednim zmianowaniu, ponieważ uprawa ziemniaka po ziemniaku może przysporzyć wielu problemów. Związane jest to z niebezpieczeństwem występowania szeregu chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego.

Poza chorobami, spadki plonu są powodowane także jednostronnym wyczerpaniem składników pokarmowych z gleby i nagromadzeniem się toksycznych związków wydzielanych przez roślinę.

Aby zapewnić odpowiednią strukturę gleby i jej doskonały stan fitosanitarny należy zastosować doglebowo: Lignohumat Super, bi protect, bi azot i bi fosfor.

Schemat zabiegów produktami AGRARIUS w uprawie ziemniaków:

Nawożenie

Nawozenie ziemnieka przeprowadza się w oparciu o analizy gleby i zawartość w niej dostępnych form pierwiastków. Należy pamiętać ze niekorzystne jest przenawożenie roślin azotem, co powoduję podatnoś na choroby i złe przechowywanie się bulw. Spośród makroelementów największe znaczenie nawozowe mają azot, fosfor, potas i magnez oraz mikroelementy takie jak: mangan, miedź, cynk, bor i molibden, które można uzupełnić stosując nawóz żelowy SOLER P.

Zapobieganie szkodnikóm w uprawie ziemniaka

Bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym uprawę ziemniaka jest niebezpieczeństwo występowania groźnego szkodnika kwarantannowego – mątwika ziemniaczanego czy w niektórych regionach niszczyka ziemniaczanego. W skrajnych przypadkach mogą te szkodniki powodować olbrzymie straty plonu i eliminację pola lub gospodarstwa z uprawy ziemniaka na wiele lat. Preparaty bakteryjne i kwasy humusowe (patrz wyżej) ograniczają występowanie tych szkodników poprzez rozkład materii organicznej i stworzenie warunków niekorzystnych dla tych szkodników (brak pożywienia i możliwości zimowania). Doskonale do tego nadaje się również nawóz full terminator, który sprzyja rozkładowi resztek organicznych.

Wymagania nawozowe

Z plonem 10 t bulw i odpowiednią masą części nadziemnej (łęty) rośliny ziemniaka pobierają przeciętnie: 40 kg azotu (N), 15 kg fosforu (P2O5 ), 55–75 kg potasu (K2O), 6 kg wapnia (CaO), 6–8 kg magnezu (MgO), 6 kg siarki (S) oraz 25 g boru (B), 20 g miedzi (Cu), 70 g manganu (Mn), 1 g molibdenu (Mo) i 65 g cynku (Zn).

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!