Pszenica jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach lżejszych. Jednocześnie nadmiar wody w okresie formowania i dojrzewania ziarna sprzyja rozwojowi chorób grzybowych i obniża jakość ziarna.

Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji. Słoneczna jesień wpływa na wzrost mrozoodporności (u odmian ozimych). W zależności od odmiany wytrzymuje mrozy do -20ºC, a nawet do -25ºC pod okrywą śnieżną.

Aby uzyskać wysoki i dobry jakościowo plon pszenica wymaga stosowania odpowiedniego nawożenia i stosowania stymulatorów, które zapewniają dobre krzewienie i wytwarzanie większej ilości kłosów i ziaren.

Wymagania pokarmowe:

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 28-30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5 ), 22 kg potasu (K2O), 6 kg wapnia (CaO), 4 kg magnezu (MgO), 3,5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 9 kg oraz 5,5 g boru (B), 8,5 g miedzi (Cu), 360 g żelaza (Fe), 110 g manganu (Mn), 0,7 g molibdenu (Mo) i 70 g cynku (Zn).

Schemat zabiegów AGRARIUS w uprawie pszenicy: