Pod uprawę malin należy wybrać stanowisko w miejscu słonecznym. Roślina ta lubi gleby żyzne, bogate w składniki odżywcze, ale przepuszczalne i lekko kwaśne, o pH w granicach 5,5 - 6,5. Nie należy maliny sadzić na glebach zasadowych. Aby zapewnić roślinom obfite kwitnienie i owocowanie należy wiosną wraz z ruszeniem wegetacji i po zbiorach zastosować stymulator wzrostu i induktor odporności nanogro aqua, oraz kilka razy w sezonie rośliny opryskać preparatem z aminokwasami z alg i kwasami humusowymi Naturalny Plon. Do uprawy malin polecany jest również nawóz mikroelementowy Soler Fruit (wysokowydajny, nowoczesny nawóz żelowy) i nawóz wapniowy dolistny żelowy Calory, który zapewnia właściwą jakość owoców oraz nawóz azotowy N-Turgor, (szczególnie polecany wiosną) zapewniający roślinom utrzymanie prawidłowej gospodarki wodnej w okresach niedoborów wody. Zaleca się również stosowanie preparatów bakteryjnych opartych na bakterii azotowej (bi azot) i bakterii fosforowej ( bi fosfor), które udostępniają azot i fosfor dla roślin zapewniając odpowiednie zaopatrzenie w ten składnik. Dodatkowo stosowanie bakterii fitosanitarnej (bi protect) zapewnia odpowiednia zdrowotność roślin poprzez naturalne ograniczanie z gleby patogenów chorobotwórczych. Również stosowanie kwasów humusowych (Lignohumat Super) zapewnia lepszą strukturę gleby, lepsze środowisko życia pożytecznej mikroflorze oraz udostępnianie składników pokarmowych roślin poprzez zatrzymywanie ich w strefie korzeniowej i zapobieganie wypłukiwaniu.

Schemat zabiegów AGRARIUS w uprawie malin: