Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych. Jest rośliną o małych wymaganiach wodnych w porównaniu do innych zbóż. W Polsce uprawia się kukurydzę na kiszonkę i na ziarno. Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy potrafi dobrze znosić okresowe niedobory wody. Największe potrzeby wodne wykazuje w okresie kwitnienia.

Kukurydza, szczególnie w początkowym okresie wzrostu wymaga wyższej temperatury i wilgotnego podłoża. Konieczne zatem jest zaprawianie nasion stymulatorem wzrostu nanogro forte superstrat, ponieważ to gwarantuje szybkie wschody, i wzrost roślin nawet pomimo chłodów i suszy.

Wymagania pokarmowe:

Z plonem 1 t ziarna pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5 ), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn).

Schemat zabiegów AGRARIUS w uprawie kukurydzy: