Język polski English language

Uprawa buraka cukrowego

Warunki atmosferyczne

Burak cukrowy w czasie wegetacji potrzebuje dużej ilość wody oraz wielu pogodnych i słonecznych dni gdyż wpływa to na wzrost ilości cukru w jego korzeniach. Korzystnym zjawiskiem dla podniesienia plonu technologicznego cukru jest duże zróżnicowanie temperatur nocy i dnia.

Aby zabezpieczyć młode rośliny przed przymrozkami, warto zastosować nanogro aqua do oprysku młodych roślin, aby zwiększyć ich odporność na spadki temperatury. Bezpośrednio po przymrozkach warto zastosować oprysk preparatem Naturalny Plon lub Naturalny Plon XM, aby roślinę wspomóc, odżywić aminokwasami i szybko zregenerować.

Gleba

Burak cukrowy jest wymagający co do gleby w której rośnie,lubi gleby o bardzo dobrej strukturze, wysokich zasobach składników pokarmowych o odczynie obojętnym lub zasadowym. Wymaga dobrej jakości gleby próchniczej o wysokiej zawartości składników odżywczych. Gleba pod uprawę buraka cukrowego powinna bardzo dobrze przepuszczać powietrze i wodę do środka warstw ornej, ale jej struktura musi także zapobiegać jej wypłukiwaniu i nadmiernemu wysuszaniu. Niekorzystne jest nadmierne zamulanie, zbytnie zbrylenie i zaskorupianie się gleby. Aby osiągnąć ten stan powinno się stosować preparaty bakteryjne: bi azot, bi fosfor i bi protect, oraz duże ilości kwasów humusowych Lignohumat Super.

Utrzymywanie zasobnej w kwasu humusowe i dobrej jakościowo gleby powoduje szybkie nagrzewanie się jej, co w miesiącach wiosennych pozwala na wczesne wejście w pole oraz zastosowanie w najlepszych terminach uprawek i zabiegów pielęgnacyjnych.

Plonowanie buraka jest najlepsze na glebach zasadowych o pH 8,3-8,5. Również bardziej obojętne pH 6,5 sprzyja uzyskiwaniu wyższego plonu. Odczyn gleby nie może być zbyt kwaśny, ponieważ to zagraża powstawaniu korzystnych bakterii nitryfikacyjnych, które pomagają likwidować w glebie niekorzystne dla rozwoju buraka związki chemiczne. Warto stosować regularne wapnowanie bi calc+.

Schemat zabiegów produktami AGRARIUS w uprawie buraka cukrowego:

Agrotechnika

W uprawie buraka cukrowego potrzebna jest duża ilość wody, gdyż całkowita masa i powierzchnia liści jest bardzo duża. Wydajność buraka zależy od nawodnienia gleby od zaopatrzenia w wodę. Ta popularna w Polsce roślina okopowa najlepiej plonuje w miesiącach letnich oraz gdy średnie opady w roku są na poziomie ok. 700 mm. Kluczową sprawą jest prowadzenie takiej uprawy roli, aby roślina w sposób zrównoważony wykorzystywała wodę. Warto zabezpieczyć roślinę przed nadmierną utratą wody w czasie okresów jej niedoborów stosując w uprawie oprysk specjalnie skomponowanym nawozem azotowym z mikroelementami N Turgor.

Nawożenie

Nawożenie organiczne - wskazane jest stosowanie obornika, który zapewnia odpowiedni poziom nawożenia i materii organicznej, która wpływa na strukturę gleby. Do nawożenia mikroelementowego warto zastosować nowoczesny nawóz żelowy SOLER B, a do uzupełnienia ilości wapnia w roślinach buraka nawóz Calory.

Resztki pożniwne

Jeżeli burak cukrowy ma być uprawiany na polu gdzie po żniwach zostało sporo resztek, to powinno się je rozdrobnić, a następnie zastosować oprysk nawozem full terminator aby zapewnić ich idealny rozkład.

Wymagania nawozowe

Z plonem całkowitym świeżej masy wynoszącym 50 ton z 1 ha pobiera z gleby 135 kg N, 23 kg P, 230 kg K i 23 kg Mg.

Zobacz zastosowanie preparatów firmy Agrarius w uprawie buraka cukrowego:

Zadzwoń: Zadzwoń do nas 566 566 005

Kontakt
Masz pytania?
Zadzwoń do nas!