82.90923.90

Inteligentny organiczny stymulator wzrostu i plonowania roślin

 • wzrost tolerancji na warunki stresowe
 • lepsze przezimowanie roślin ozimych
 • lepsze krzewienie zbóż
 • wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin
 • wzrost plonu
 • podwyższona odporność na choroby
 • podniesienie efektywności działania fungicydów
 • lepsza absorpcja nawozów
 • wzrost zawartości cukrów, białek, glutenu i oleju
 • uzyskanie wysokiej wartości siewnej ziarna/nasion
Wyczyść

nanogro zapewnia stymulację wzrostu i rozwoju roślin na trzech płaszczyznach:

 1. stymulację rozwoju systemu korzeniowego
 2. aktywację rozwoju części nadziemnej roślin
 3. indukcję odporności roślin na choroby i warunki stresowe

co w efekcie przekłada się na wyższy, lepszej jakości plon. Średni wzrost plonu przy zastosowaniu nanogro w stosunku do standardowych upraw kształtuje się na poziomie 10-15%.

nanogro uruchamia mechanizm obronny roślin na poziomie komórkowym, pobudzając je do wyprodukowania naturalnych hormonów wzrostu tj. auksyn, giberelin oraz cytokinin, działając jak swoista "szczepionka" dla roślin.  Funkcja nanogro polega na wzbudzeniu u roślin ich naturalnej odporności na stres. Działanie to objawia się szybkim wzrostem i silnym rozbudowaniem części nadziemnej, a co za tym idzie, większą penetracją gleby i lepszym pobieraniem składników pokarmowych.

Zaprawianie:

 • zboża, kukurydza: 24 granulki NANO-GRO®/ 10 l wody/ 1 t ziarna/nasion
 • rzepak: 12 granulek NANO-GRO®/ 10 l wody/ 1 t nasion
 • ziemniaki: 10 granulek NANO-GRO®/ 1 t bulw

Oprysk:

5-8 granulek NANO-GRO®/ 200-300 l wody/ ha

 • rzepak w fazie wykształcania rozety
 • zboża w fazie krzewienia
 • kukurydza od fazy 4-6 liści do początku wiechowania
 • ziemniaki od fazy rozwoju pędów bocznych do początku formowania pąków
 • buraki cukrowe od fazy 4-6 liści do fazy zwarcia międzyrzędzi