fbpx
Tu podaj tekst alternatywny

Kwiecień plecień…. jak mówi stare przysłowie które doskonale odzwierciedla pogodę w ostatnich dniach.

Niestety gwałtowne wzrosty i spadki temperatury, a co najgorsze i przymrozki ❄️ niestety nie wpływają korzystnie na kwitnące już drzewa 🌳 i krzewy owocowe.
Problem dotyczy zarówno krótkiej żywotności kwiatów, jak i słabego zapylania (niska temperatura i brak zapylaczy).

Niestety może się to odbić niekorzystnie na przyszłym plonowaniu, ponieważ w takich warunkach wiązanie owoców jest znikome.

Jeszcze nie jest za późno na zastosowanie skutecznego wsparcia dla roślin sadowniczych w postaci preparatów STOP DROP FLOWER i Naturalny Plon.

Preparaty te zapewnią siłę roślinom, szybką regenerację po stresach, długie kwitnienie, oraz ułatwią zawiązywanie owoców 🍏🍎🍐🍒.

fb_sad