§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.agrarius.eu prowadzony jest przez spółkę ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. z siedzibą w Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl, NIP 6321945575, REGON 240817850, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000297496.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego www.agrarius.eu, zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień na produkty, które są dostępne w sklepie internetowym www.agrarius.eu, dostarczania zamówionych
  produktów do Klienta, określa uprawnienia Klienta, co do odstąpienia od umowy, czy anulowania zamówienia, informuje również o zasadach składanie i rozpatrywania reklamacji.
 3. W celu poprawnego korzystania ze sklepu internetowego www.agrarius.eu oraz przeglądania asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.agrarius.eu, składania zamówień, dokonywania zakupów produktów, niezbędne jest:
  a. urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, itp.
  b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego www.agrarius.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.agrarius.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego www.agrarius.eu do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 7. W celu przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, które znajdują się w asortymencie sklepu internetowego www.agrarius.eu nie jest wymagana rejestracja zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. Klient ma również możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji w celu złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient ma możliwość przeglądania asortymentu sklepu internetowego www.agrarius.eu bez rejestrowania się. Rejestracja Klienta w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna, umożliwia Klientowi składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.agrarius.eu po zalogowaniu się.
 2. W celu rejestracji Klienta w sklepie internetowym www.agrarius.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz hasło, a także dane adresowe, takie jak państwo, ulica, kod pocztowy, miasto, które są niezbędne do wysyłki zamówionych produktów. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne podczas rejestracji Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym www.agrarius.eu. Podanie danych, które są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zarejestrowania Klienta. Zarejestrowanie konta Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego www.agrarius.eu, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy potwierdzić przyciskiem Stworzyć konto?, co spowoduje wysłanie przez Sprzedającego (internetowego sklepu www.agrarius.eu) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie Klienta.
 4. Po zarejestrowaniu Klienta w internetowym sklepie www.agrarius.eu, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła.
 5. Dane podane podczas rejestracji w sklepie internetowym www.agrarius.eumogą być zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta, w zakładce Moje konto.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego www.agrarius.eu, należy wysłać wiadomość elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej biuro@agrarius.eu z prośbą o usunięcie konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w internetowym sklepie internetowym www.agrarius.eu.

§3 Informacje o produktach

 1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie internetowego sklepu www.agrarius.eu są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie sklepu internetowego www.agrarius.eu:
  a. są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  b. zostały wyrażone w złotych polskich (PLN)
  c. nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne wyboru od sposobu dostawy produktu przez Klienta oraz podane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tzn. suma cen produktów oraz kosztów dostawy) jest podany w koszyku przed złożeniem zamówienia.
 3. Internetowy sklep www.agrarius.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania, czy odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży, czy promocji.
 4. Promocje w internetowym sklepie www.agrarius.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.agrarius.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Internetowy sklep www.agrarius.eu prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet (poprzez sklep internetowy www.agrarius.eu). Istnieje również możliwość składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) biuro@agrarius.eu oraz drogą telefoniczną na nr kontaktowy 016 675 0338. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące produktów są zamieszczone na stronie www.agrarius.eu.
 2. Klient może składać zmówienia:
  a. za pomocą Internetu lub poczty elektronicznej na produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu www.agrarius.eu przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
  b. kontaktując się telefonicznie na produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu www.agrarius.eu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Klient, aby złożyć zamówienie za pomocą Internetu powinien:
  a. Zalogować się do internetowego sklepu www.agrarius.eu, zamówienia można również składać bez konieczności rejestracji i logowania. Wybór należy do Klienta.
  b. Wybrać produkt dostępny w asortymencie internetowego sklepu www.agrarius.eu, który będzie przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „koszyk”.
  c. Kliknąć ikonę koszyka, a następnie wybrać sposób dostarczenia zamówionych produktów (rodzaj przesyłki: kurier, Poczta Polska, Poczta Polska PACZKA24, odbiór osobisty) oraz formę płatności (przelew bankowy, przelewy24).
  d. W celu odbioru złożonego przez Klienta zamówienia w biurze głównym (Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl).
  e. Kliknąć przycisk Kupuję i płacę, a następnie potwierdzić dane odbiorcy oraz adres, które zostały podane podczas zakładania konta lub wpisać inne dane odbiorcy i adres.
  f. W celu wystawienia faktury VAT, należy zaznaczyć w polu wyboru „firma”, a następnie podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż na fakturze należy zaznaczyć pole „inny adres wysyłki” i wpisać dane odbiory zamówienia oraz adres.
 4. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności zadeklarowanych podczas składania zamówienia (przelew bankowy, przelewy24). Zamówiony przez Klienta produkt może być dostarczony do Klienta, w zależności od zadeklarowanego sposobu dostawy:
  a. na adres, który Klient wskazał w zamówieniu (kurierem lub Pocztą Polską).
  b. do punktu odbioru
 5. Złożenie zamówienia w internetowym sklepie przelew bankowy, przelewy24oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia w internetowym sklepie www.agrarius.eu na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy www.agrarius.eu zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy www.agrarius.eu, oznacza przyjęcie oferty, o której jest mowa pkt. 5 powyżej.
 7. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, www.agrarius.eu może zaproponować Klientowi:
  a. anulowanie całego zamówienia
  b. anulowanie zamówienia w tej części, która jest niemożliwa do realizacji w wyznaczonym terminie.
  c. podzielenie zamówienia oraz wyznaczenie nowego terminu realizacji w przypadku tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.
 8. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego z dostępnych sposobów realizacji zamówienia, o którym jest mowa pkt. 7 (powyżej) oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego www.agrarius.eu, sklep internetowy www.agrarius.eu dostarczy do Klienta te produkty w przypadku, których zamówienie może zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. Pozostała część zamówienia, która nie będzie mogła być zrealizowana zostanie anulowana. W takim przypadku Klient otrzyma wiadomość informacyjną na adres poczty elektronicznej
  (adres email), który został podany podczas składania zamówienia. Jeżeli klient posiada konto w sklepie internetowym www.agrarius.eu, wiadomość zostanie wysłana na wskazany w koncie adres e-mail. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została zrealizowana na zasadach, jakie są określone § 8 regulaminu.
 9. Jeżeli zamówienie Klienta zostanie anulowane w przypadku opisanym w paragrafie 8 (powyżej), gdy zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy www.agrarius.eu zwróci Klientowi 3 kwotę, która zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w § 8 regulaminu.
 10. Jeżeli Klient poda błędny lub niedokładny adres, sklep internetowy www.agrarius.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub za niedostarczenie produktu, który został zamówiony.
 11. Klient może dokonać zmian w złożonym w sklepie internetowym www.agrarius.eu zamówieniu, do czasu nadania przesyłki przez sklep internetowy www.agrarius.eu z zamówionymi produktami. Zmiany, o którym mowa powyżej mogą dotyczyć zarówno rezygnacji z części zamówionych produktów lub całości zamówienia, a także zmian w adresie, czy danych, które znajdują się na paragonie lub fakturze.
 12. W przypadku chęci dokonania zmian Klient powinien się skontaktować ze sklepem internetowym www.agrarius.eu drogą telefoniczną na nr kontaktowy 016 675 0338.

§ 5 Formy płatności i realizacja zamówienia

 1. W przypadku jeżeli zamówienie ma być dostarczone na terenie Polski, Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówienie złożone w sklepie internetowym www.agrarius.eu, które są dostępne do wyboru podczas wypełniania formularza zamówienia w sklepie internetowym www.agrarius.eu. Zapłaty można dokonać:
  a. Podczas odbioru osobistego zamówienia w punkcie odbioru, którym jest w biuro główne (Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl): gotówką
  b. Przed odbiorem osobistym zamówienia (płatność z góry) w punkcie odbioru - Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności przelewy24 - Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia) ING Bank Śląski Numer konta: 46 1050 1562 1000 0090 3051 0961 ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl
  c. Przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską: - Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.pl lub PayPal.com - Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia) ING Bank Śląski Numer konta: 46 1050 1562 1000 0090 3051 0961 ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl
 2. Potwierdzone zamówienie płatne systemem przelewy24 zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy kwota na koncie przelewy24 zostanie autoryzowana.
 3. Potwierdzone zamówienie płatne przelewem elektronicznym, zostaje przekazane do realizacji w chwili otrzymania potwierdzenia jego płatności.
 4. Czas realizacji zamówienia, to czas po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas jego dostawy, który jest zależny od wyboru sposobu dostawy przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia (odbiór osobisty, dostawa firmą kurierską, dostawa Pocztą Polską).
 5. Czas kompletowania przesyłki, to czas, od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy www.agrarius.eu do czasu wysłania paczki ze sklepu. Wynosi on zazwyczaj 1-2 dni roboczych.
 6. Czas dostawy jest zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Jako czas dostawy rozumiemy czas od momentu nadania przesyłki, do momentu odbioru przesyłki przez Klienta.
  a. Dostarczenie paczek na terenie kraju jest realizowane przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską oraz możliwy jest odbiór osobisty w punkcie odbioru, który został wskazany przez Klienta w zamówieniu. Dostawa Pocztą Polską i Paczka24 - W przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to od 1 do 2 dni roboczych. Może się zdarzyć, że pomimo nadawania przesyłek jako przesyłki biznesowe przesyłki zostaną opóźnione w dostawie. Poczta udostępnia możliwość monitorowania aktualnego statusu przesyłek.
  b. Dostawa firmą kurierską - W przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to 1 dzień roboczy. Oznacza to, że przesyłka powinna zostać dostarczona na drugi dzień roboczy

§ 6 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować internetowy sklep www.agrarius.eu o tym fakcie (ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl), składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a. wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres biuro@agrarius.eu,
  b. przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem. Zwracany towar należy odsyłać na adres: ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.
 2. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym.
 3. Skutki odstąpienia od umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  b. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  c. W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni. d. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Reklamacje

 1. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia, co do zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi lub gwarancji.
 2. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził paczkę i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformował sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony warto w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej spisać protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do Sprzedawcy lub nie odbierać przesyłki.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
 7. Sklep internetowy www.agrarius.eu dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. Gdy zamówienie zostanie anulowanie lub jego część zostanie anulowana (w tym przypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część wpłaconej kwoty) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b. Odstąpienia od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostało dostarczone przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
  c. Odstąpienie od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostały odebrane w punkcie odbioru osobistego i było opłacone z góry.
  d. Uznania reklamacji oraz braku możliwości wymiany produktu, czy usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny.
 8. Sklep internetowy www.agrarius.eu dokona zwrotu pieniędzy na:
  a. Na rachunek bankowy, jeżeli zamówienie było opłacone z góry: i. Za pomocą przelewu tradycyjnego. ii. Za pomocą przelewy24 iii. Podczas odbioru u kuriera lub na Poczcie Polskiej (pobranie).
  b. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby dokonać zwrotu płatności w inny sposób, niż wymieniony powyżej, sklep internetowy www.agrarius.eu dołoży wszelkich starań, aby to umożliwić, w tym celu Klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowym www.agrarius.eu za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub telefonicznie.

§ 8 Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji konta w sklepie internetowym www.agrarius.eu wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy www.agrarius.eu danych osobowych w procesie rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.agrarius.eu. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgodny na przetwarzanie ich przez sklep internetowy www.agrarius.eu, może przyczynić się do uniemożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep www.agrarius.eu oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym www.agrarius.eu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane i umieszczone w bazie sklepu internetowego www.agrarius.eu tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, prócz przypadków przekazania tychże danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie przelewy24, która jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Klienta mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 4. Klient oświadcza, że dane przez niego podane są danymi osobowymi Klienta.
 5. Struktura witryny sklepu internetowego www.agrarius.eu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera
 6. Bardziej szczegółowe postanowienia, które dotyczą ochrony danych osobowych Klienta są umieszczone na stronie sklepu internetowego www.agrarius.eu w zakładce polityka prywatności.

§ 9 Uwagi końcowe

 1. Właścicielem sklepu www.agrarius.eu jest firma ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. z siedzibą przy Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl, NIP 6321945575, REGON 240817850, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000297496.
 2. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco: ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o.o., Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.agrarius.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy www.agrarius.eu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.agrarius.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, czy wymiany sprzętu oraz modernizacji sklepu internetowego www.agrarius.eu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy www.agrarius.eu oraz zamawiającego Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem internetowym www.agrarius.eu a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy terenowo dla Klienta.