Seria preparatów bakteryjnych bi proponuje kilka rodzajów bakterii brodawkowych wspomagających uprawę roślin bobowatych (grubo i drobnosasiennych).

bi soya

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Bradyrhizobium japonicum, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi soya współżyją z systemem korzeniowym soi, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

Stosowanie preparatu bi soya pozwala:

 • ograniczyć ilość nawozów azotowych
 • podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie dla przyszłych upraw
 • wzmocnić rośliny
 • ograniczyć ich podatność na choroby i stresowe warunki w czasie okresu wegetacji
 • uzyskać lepszą strukturę gleby
 • zwiększyć plonowanie roślin nawet o 10-20%
 • podnieść zawartość białka w roślinach (nasionach)
 • wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Zaleca się stosowanie preparatu z innym preparatem bakteryjnym bi protect (dodać do zaprawiania lub przedsiewnie opryskać pole).

bi bean

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium phaseoli, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi bean współżyją z systemem korzeniowym fasoli, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

Stosowanie preparatu bi bean pozwala:

 • ograniczyć ilość nawozów azotowych
 • podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie dla przyszłych upraw wzmocnić rośliny
 • ograniczyć ich podatność na choroby i stresowe warunki w czasie okresu wegetacji
 • uzyskać lepszą strukturę gleby
 • zwiększyć plonowanie roślin nawet o 10-20%
 • podnieść zawartość białka w roślinach (nasionach)
 • wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Zaleca się stosowanie preparatu z innym preparatem bakteryjnym bi protect (dodać do zaprawiania lub przedsiewnie opryskać pole).

bi lupin

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium lupini które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi lupin współżyją z systemem korzeniowym takich roślin jak: łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny i seradela, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

Stosowanie preparatu bi lupin pozwala:

 • ograniczyć ilość nawozów azotowych
 • podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie dla przyszłych upraw
 • wzmocnić rośliny
 • ograniczyć ich podatność na choroby i stresowe warunki w czasie okresu wegetacji
 • uzyskać lepszą strukturę gleby
 • zwiększyć plonowanie roślin nawet o 10-20%
 • podnieść zawartość białka w roślinach (nasionach)
 • wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Zaleca się stosowanie preparatu z innym preparatem bakteryjnym bi protect (dodać do zaprawiania lub przedsiewnie opryskać pole).

bi symbio

specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminosarum, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi symbio współżyją z systemem korzeniowym roślin bobowatych (motylkowych) takich jak: groch, bób, soczewica, wyka, koniczyna, peluszka, bobik, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

Stosowanie preparatu bi symbio pozwala:

 • ograniczyć ilość nawozów azotowych
 • podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie dla przyszłych upraw
 • wzmocnić rośliny
 • ograniczyć ich podatność na choroby i stresowe warunki w czasie okresu wegetacji
 • uzyskać lepszą strukturę gleby
 • zwiększyć plonowanie roślin nawet o 10-20%
 • podnieść zawartość białka w roślinach (nasionach)
 • wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Zawarte w preparacie bakterie wytwarzają znaczną ilość fitohormonów (w badaniach producenta wykazano: że wytwarzają 2,7 mg / cm3 auksyny (IAA) i 0,3 mg / cm3 złożonych cytokin), które stymulują proces kiełkowania nasion i rozwoju roślin. Zaleca się stosowanie preparatu z innym preparatem bakteryjnym bi protect (dodać do zaprawiania lub przedsiewnie opryskać pole).

mechanizm

Dawkowanie:

Dla wszystkich preparatów

Groch, peluszka, wyka, koniczyna, bób, bobik: 2 kg bi symbio /1t nasion.

Soczewica: 2,5-3 kg bi symbio /1t nasion.

Soja: 3 kg bi soya /1t nasion.

Łubin biały i żółty: 3 kg bi lupin /1t nasion. Łubin wąskolistny, seradela: 2,5 kg bi lupin /1t nasion.

Fasola: 3,0-3,5 kg bi bean /1t nasion.

Do pobrania: