Język polski English language Slovak

Polska choinkami stoi

Choinka zawsze kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia, ale czy kupując swoje wymarzone drzewko zastanawiamy się skąd pochodzi? Mało ludzi wie, że w Polsce znajduje się wiele plantacji choinek, które zajmują tysiące hektarów w skali całego naszego kraju. Ich uprawy mogą być bardzo dochodowe, ale należy pamiętać, że na zarobek trzeba poczekać kilka lat, nawet 8-10. Najbardziej popularnymi gatunkami są: świerk (pospolity i srebrny), jodła (kaukaska, szlachetna i pospolita) oraz mniej popularna sosna zwyczajna. Należy również pamiętać o uprawach choinek na tzw. stroisz (czyli na gałęzie pozyskiwane do produkcji wiązanek i stroików), w tym przypadku najczęściej uprawia się jodłę szlachetną.

Plantacje choinek są zakładane przeważnie na gorszych glebach, dlatego tak ważne jest przygotowanie gleby pod nasadzenie, a jeszcze ważniejsze przygotowanie jej pod każde kolejne. Uprawa choinki wpływa bardzo niekorzystnie na glebę, powoduje zniszczenie jej struktury i wyjałowienie z życia biologicznego, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin i udostępniania im składników pokarmowych.

Świerki nie są zbyt wymagające. Można je sadzić na słabych ziemiach klasy V, natomiast dla jodeł idealne warunki stwarza dopiero gleba klasy IV o odczynie pH 4,0-5,5. Na słabszych glebach jodły też mogą prawidłowo wzrastać, ale wtedy wymagane jest zastosowanie nawozów organicznych. Te drzewa są również bardziej wrażliwe na mróz, dlatego powinno się je sadzić w miejscach, gdzie warunki temperaturowe są łagodniejsze, a wilgotność wyższa, np: na terenach nadmorskich.

Przed nasadzeniem młodych roślin, warto glebę zasilić wysokiej jakości kwasami humusowymi (Lignohumat Super) oraz preparatami zawierającymi bakterie odpowiedzialne za udostępnianie składników odżywczych roślinom oraz zapewniającymi im odpowiedni stan fitosanitarny (poprzez konkurencję o miejsce i pokarm z grzybami chorobotwórczymi, które chętnie rozwijają się w kwaśnym podłożu). Takimi preparatami są np.: bi protect, bi azot, bi fosfor oraz kompleksowy preparat mikrobiologiczny bi safe. Preparaty te warto stosować regularnie co roku, najlepiej w okresie jesiennym – bo to zapewni najlepsze efekty: namnożenie się mikroorganizmów, a także działanie kwasów humusowych na rośliny i glebę. Jako pierwszy zabieg warto zastosować po 1 - 2 kg/ha Lignohumat Super oraz po 1 kg/ha preparatów bakteryjnych. Preparaty należy rozpuścić w wodzie i roztworem opryskać glebę, najlepiej wilgotną.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sadzić drzewka 3 letnie, od marca do kwietnia. Po posadzeniu należy regularnie odchwaszczać teren, warto także takie plantacje nawadniać w okresach suszy. Ponadto, jednym z najważniejszych zabiegów jest przycinanie oraz formowanie drzewek. Nie wymaga to tak jak w sadownictwie dużego nakładu siły, jednak musi być wykonywane systematycznie i dokładnie, aby drzewa uzyskały prawidłowy pokrój. Świerki przeważnie formuje się dwa razy w roku, jodły natomiast tylko raz. Aby drzewa miały ładny pokrój, nie mogą rosnąć blisko siebie w dużym zagęszczeniu. Należy zapewnić im odpowiednią swobodę, czyli co najmniej 1m x 1m powierzchni. Po około 6-8 latach drzewka nadają się do sprzedaży. Po wycięciu drzewek teren poddajemy rekultywacji (wyorujemy, usuwamy korzenie, wyrównujemy teren, nawozimy, zasilamy w kwasy humusowe i bakterie, mieszamy, sadzimy następne sadzonki).

W czasie wzrostu drzewek oprócz ich pielęgnacji bardzo ważne jest odpowiednie wspomaganie wydajnymi nawozami makroelementowymi, najlepiej o obniżonej zawartości chlorków lub bezchlorkowymi i nawozami mikroelementowymi. Powodzenie uprawy nie zależy tylko od dobrego wzrostu roślin, ale również od ich zdrowotności oraz odpowiedniego pokroju (choinki musza być krępe, gęste, o regularnym kształcie, a przede wszystkim ciemnozielone i błyszczące). Dlatego istotne jest by w uprawie stosować preparaty wspomagające, jak np: nanogro aqua – induktora odporności na warunki stresowe i stymulatora wzrostu zarówno korzeni jak i części nadziemnej (szczególnie przy nowych nasadzeniach i młodych roślinach, które często mają problemy z przyjmowaniem się).Nie do przecenienia są również preparaty wspomagające oparte na algach (Naturalny Plon) i nawozy dolistne, ale tutaj z racji budowy igły ważne jest, aby nawozy były szybko i łatwo pobierane przez roślinę. Do takich nawozów należą innowacyjne nawozy kompleksowe takie jak: SOLER Green, N-Turgor i Calory, które oprócz dostarczania roślinie niezbędnych składników szybko się wchłaniają, są bezpieczne dla roślin oraz gwarantują doskonały wzrost, a także podniesienie jakości drzewek.