fbpx

Szczepionki bakteryjne  zawierają liczne, żywe kultury bakterii brodawkowych Rhizobium. Bakterie te tworzą układy symbiotyczne z roślinami bobowatymi (motylkowymi).

Każdy gatunek roślin bobowatych ma specyficzny gatunek bakterii, z którym nawiązuje symbiozę (nie da się bakterii do grochu zastosować do fasoli czy łubinu).

Proces symbiozy polega na tworzeniu przez roślinę brodawek korzeniowych, wewnątrz których żyją bakterie brodawkowe, zdolne do wiązania azotu atmosferycznego.

Znaczną część związanego azotu bakterie przekazują roślinie, która wytwarza wysokobiałkowe nasiona, a w zamian uzyskują związki energetyczne.

Bakterie po uprawie  pozostają  w mniejszej lub większej ilości w glebie, ale ze względu na stosowane środki chemiczne, nawozy mineralne i nieodpowiednią agrotechnikę ich liczba może być niewystarczająca aby zapewnić zasiedlenie roślin w kolejnych latach, dlatego konieczne jest stosowanie szczepionek  za każdym razem, gdy decydujemy się na wysiew roślin bobowatych.

Absolutnym wyjątkiem jest soja, która w naszych glebach nie znajdzie bakterii symbiotycznych żyjących na jej korzeniach, w związku z tym niezbędne jest zaprawianie nasion bakteriami Bradyrhizobium japonicum.

Stosowanie szczepionek pozwala na oszczędzanie ilości nawozów azotowych stosowanych w uprawie a ponadto wpływa na poprawę wzrostu i plonowania roślin (bakterie wspomagają wzrost roślin poprzez produkowanie naturalnych fitohormonów), zapewniając doskonały jakościowo plon.

mechanizm