Schemat działania

Dlaczego NANO-GRO jest skuteczne?

 

NANO-GRO® jest preparatem zawierającym w swojej formule nano-stężenia pierwiastków tj. Fe, Co, Al., Mg, Mn, Ni i Ag, występujących w formie siarczanów, które są zamknięte w granulce z oligosacharydów czyszczonych alkoholem etylowym.

 

Każda komórka roślinna została wyposażona przez matkę naturę w swoistego rodzaju mechanizmy obronne, które chronią ją przed atakami patogenów i czynnikami stresowymi tj. susza, mróz, promieniowanie, zasolenie i metale ciężkie. Mechanizmami obronnymi w pierwotnej ścianie komórki rządzą oligosacharydy, czyli wielocukry zbudowane z 7-10 cukrów prostych. Cukry te pełnią funkcję cząsteczek sygnałowych, stanowiąc bodziec chemiczny odbierany przez receptory komórkowe, który następnie przekazywany jest przez specyficzne przenośniki i wywołuje odpowiednie reakcje komórek lub całej rośliny. Oligosacharyny to aktywne biologicznie oligosacharydy pełniące funkcje regulatorowe w komórkach roślinnych. Wydzielane są ze ścian komórkowych i można je nazwać sygnałami indukującymi mechanizmy odpornościowe roślin, które regulują ekspresję „genów obrony” po ataku patogenu lub w wyniku warunków stresowych. Aplikując NANO-GRO® na powierzchnię ziarniaka lub bezpośrednio na liście podczas okresu wegetacji powodujemy zmianę stężenia cukrów i pierwiastków w tkankach wpływając na wiele procesów metabolicznych i wzrost roślin.

 

Roślina za pomocą oligosacharyny rozmieszczonej w pierwotnej ścianie komórkowej przenosi do jądra komórki informację o zagrożeniu, które ma podłoże stresowe i tym samym uruchamia metabolizm obronny komórki, który objawia się wyprodukowaniem naturalnych antybiotyków, białek, stymulatorów wzrostu lub wytworzeniem ciężko strawnej ligniny. Zaatakowana komórka wydzielając enzymy wszczyna alarm i zawiadamia sąsiednie komórki o czynniku stresowym, dzieki czemu w szybki i skuteczny sposób wzrasta jej potencjał immunologiczny.

 

Wraz z zastosowaniem NANO-GRO® na powierzchnię ściany komórkowej rośliny uruchamiamy w niej mechanizm obronny, który aktywowany został czynnikiem związanym ze zmianą ilości metali ciężkich dostępnych dla rośliny. Glin jest pierwiastkiem, który w wysokich stężeniach działa niekorzystnie na rośliny, ale jego ilość w NANO-GRO® nie jest w żaden sposób toksyczna i powoduje jedynie chwilowe zachwianie bilansu wodnego oraz procesów metabolicznych. Jednocześnie dostarczamy roślinie cenne dla niej składniki pokarmowe tj. Fe, Mg, Mn, Ni i Co, które w preparacie występują z grupą siarczanową SO42-. Składniki te są niezbędne w wielu procesach związanych bezpośrednio z produkcją enzymów i aminokwasów oraz przemianach podczas oddychania i przemian cukrów. Ważną rolę w całym procesie pełnią żelazo i magnez, które są składnikami chlorofilu. Srebro natomiast jest bardzo dobrym sterylizatorem, który w dużej mierze w naturalny sposób niszczy grzyby zapobiegając tym samym infekcji lekko osłabionej rośliny.

 

NANO-GRO® po aplikacji, przez okres około 14 dni, wywołuje u rośliny mechanizm, podczas którego roślina zaczyna wytwarzać naturalne stymulatory wzrostu tj. auksyny, gibereliny i cytokininy. Po tym okresie następuje jej szybki wzrost i silna rozbudowa korzeni, a co za tym idzie większa penetracja gleby i lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody przekładające się na zwyżkę plonu oraz jego jakość.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x