Łączenie z pestycydami

Skuteczność pestycydów opiera się na zwalczaniu przez nie chorób, chwastów i szkodników. Z drugiej strony, z powodu toksycznego działania większość pestycydów może spowodować zmniejszenie wydajności podstawowych upraw, które w zamierzeniu mają chronić. Efekt ten można zrównoważyć za pomocą środków o właściwościach antystresowych. Preparat LIGNOhumat SUPER jest jednym z najskuteczniejszych środków tego rodzaju.

 

Stosowanie preparatu LIGNOhumat SUPER w połączeniu z fungicydami zwiększa skuteczność zabiegów z uwagi na fakt, że oprócz działania antystresowego LIGNOhumat SUPER wykazuje również nieznaczne właściwości grzybobójcze i dobre właściwości przyczepne.

Preparat LIGNOhumat SUPER jest najskuteczniejszy w zaprawianiu nasion w połączeniu ze środkami ochrony roślin i gdy zastosowany w uprawie roślin strączkowych. Praktyka pokazuje, że dzięki preparatowi LIGNOhumat SUPER skuteczność hamowania fitopatogenów wzrasta o 20-50%, w zależności od stopnia zainfekowania nasion.

 

LIGNOhumat SUPER sprawdza się również podczas oprysków dolistnych, łącząc się dobrze ze środkami grzybobójczymi i poprawiając działanie pestycydów, a także wspomagając system odpornościowy roślin. Dzięki temu zwiększa się naturalna odporność na choroby.

 

Stosowanie LIGNOhumat SUPER wraz ze środkami ochrony roślin pomaga w obniżaniu stresu roślin poddanych działaniu pestycydu, co ma istotne znaczenie przy stosowaniu silnych pestycydów lub roztworów wieloskładnikowych. Cechy te są najlepiej widoczne podczas stosowania w uprawie takich roślin, jak buraki cukrowe, len i kukurydza. Dzięki zmniejszeniu stresu roślin zwiększają się zbiory i poprawia się jakość końcowego produktu.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x