Łączenie z innymi środkami

Preparat LIGNOhumat SUPER można mieszać z większością nawozów i środków ochronnych, a także z preparatami biologicznymi i środkami regulującymi wzrost. W większości przypadków LIGNOhumat SUPER poprawia skuteczność nawozów i pestycydów, z którymi jest mieszany. Aby zoptymalizować koszt zabiegów agrotechnicznych, zaleca się stosowanie preparatu LIGNOhumat SUPER w połączeniu ze środkami ochrony roślin i rozpuszczalnymi nawozami w ramach programu oprysków. Jednocześnie niedopuszczalne jest dodawanie
LIGNOhumat SUPER do zbiornika, w którym pH wynosi mniej niż 5,5.

Adres

AGRARIUS Sp. z o. o.
Prałkowce 177/1
37-700 Przemyśl

Kontakt

tel./fax: +48 16 675 03 38
e-mail: biuro@agrarius.eu
formularz kontaktowy

Newsletter

x